Meny

Sang og spill med noter til - elevbok-Kari Johnsen

Sang og spill med noter til - elevbok-Kari Johnsen

Varenummer: NMO10240B

Kategorier: Skole, Lærebøker, Bøker om musikk / musikkteori


Et grunnkurs i musikk for grunnskolens musikkopplæring, musikkskoler og frivillig musikkopplæring.

Lagerstatus: Ikke på lager, levering 1-3 uker

kr 69,00
ELLER
Et grunnkurs i musikk for grunnskolens musikkopplæring, musikkskoler og frivillig musikkopplæring.

MÅLGRUPPE OG ANVENDELSESOMRÅDE
Heftene er en del av kjernelitteraturen til NMFs instruktørkurs og er rettet mot instrumentallæreren som driver begynneropplæring på instrument. INNHOLDGenerelt
Grunnkurset sikter mot å bevisstgjøre og trene grunnleggende elementer i all musikk, særlig rytme og tonehøyde. Samtidig gis den første innføring i noteskriften. Det må imidlertid understrekes at det aller viktigste i arbeidet med en slik innføring i musikkens verden må være å stimulere elevens musikkglede, slik at de får lyst til å fortsette å utvikle musikalske aktiviteter.Utgangspunktet for kursopplegget har vært behovet for allmenn musikalsk opplæring i forbindelse med instrumentalundervisning.

Musikkskolene og det frivillige musikkliv har en rekke steder funnet det hensiktsmessig å legge opp forkurs eller notekurs for å gi elevene et allmenn-musikalsk grunnlag som støtte for instrumentalundervisningen. Andre steder er denne musikkopplæringen knyttet til musikkfaget i grunnskolen. Hvordan en praktisk organiserer samordningen av elevenes musikkopplæring vil avhenge av lokale forhold. Men av hensyn til elevene , og for å sikre best mulig ressursutnyttelse er det viktig å ta opp spørsmålet om slik samordning, i pakt med det mønsterplanen for grunnskolen legger opp til. I utarbeidelsen av dette opplegget er det derfor lagt vekt på at det må kunne brukes frittstående , som en generell innføring i musikkens språk og notasjon. Samtidig kan det fungere som grunnkurs i forbindelse med instrumentalopplæringen i musikkskolen eller frivillig musikkliv, enten før, eller helst parallelt med at eleven har sin første time på instrumentet.

Tema
Bevisstgjøring av pulsrytme
Ordrytmer - ulike verdier
Nye rytmebilder
Strykeinstrumentene
Melodilaging
Ny tone: h, ny tone: f
Helnote - helpause
Toneartsklokken
B- tonearter
Synkope
Notasjon av taktarter
Sanger og viserElevboken inneholder ulike øvelser knyttet opp mot hvert enkelt tema i læreboken.