Meny

Syng og lær RLE m 3CD - Tom Næss

Syng og lær RLE m 3CD - Tom Næss

Varenummer: 9788280891167

Kategorier: Skole, Sang


Syng og Lær RLE er en videreføring av det gamle Kristendomsfaget og representerer en helt ny bok der blant annet Filosofi og Etikk har fått behørlig plass og der alle religoner er representert.

Lagerstatus: 11-20 stk på lager

kr 299,00
ELLER
Syng og Lær RLE er en videreføring av det gamle Kristendomsfaget og representerer en helt ny bok der blandt annet Filosofi og Etikk har fått behørlig plass og der alle religoner er representert.

Vi er nå i en gjennomføringsfase av læreplanen ”Kunnskapsløftet”. Den nye fagplanen for RLE kom i 2008. Innholdet i SYNG OG LÆR RLE er derfor søkt tilpasset denne fagplanen. I innledningen i fagplanen til RLE står det: ”I undervisningen skal det benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter til å formidle alle sider ved faget”. Vi håper at SYNG OG LÆR RLE kan være et redskap for å virkeliggjøre dette.Mange av sangene vil kunne brukes som verktøy for læring, samtale og fellesskapsopplevelser og kan tilføre faget både glede og engasjement. Tekstene kan brukes som lesetekst, og etter hver sang er det laget forslag til oppgaver som elevene kan samtale om, jobbe med og eventuelt fordype seg i ved bruk av bøker og digitale verktøy. Mange av sangene egner seg også godt til dramatisering.

Elevene møter de samme temaene innenfor religion, filosofi og etikk i lærerplanen flere ganger opp gjennom hele skoleløpet, og mange av sangene i boka egner seg for alle aldersgrupper. I SYNG OG LÆR fra 1993 ble det laget sanger som ga hjelp til lettere å huske viktige deler fra bibelhistorien, f. eks. De ti bud. Vi har nå også laget ”huskesanger” for mange av de andre religionene. I gammel Petter Dass tradisjon har sangene fått mange vers for å kunne gi en så helhetlig fremstilling av et tema som mulig. Utvalget av vers kan tilpasses aldersgruppa.

SYNG OG LÆR RLE starter med en åpningssang: ”Bro mellom folk og tro,” og hovedkapittelet kristendom. De andre hovedkapitlene er religion, filosofi og etikk. I etikkdelen er det tatt med mange av ”du og jeg-sangene” fra SYNG OG LÆR (1993). Boka avslutter med: ”Takk for alt som er. ”Det finnes også mange ”du og jeg-sanger” i SYNG OG LÆR SAMFUNNSFAG, som kan brukes i RLE.

Å synge har lang tradisjon innenfor religioner i mange kulturer. Vi håper at SYNG OG LÆR RLE vil gi inspirasjon og glede til mer sang i skolen, og at boka også vil gi kunnskap som kan bidra til å øke respekten for andres tro og verdigrunnlag.

Syng, del gledene… og lykke til!

TEMAREGISTER

ÅPNINGSSANG
Bro mellom folk og tro

BIBELEN
Bibelhistorie
De 10 bud
Noahs ark

BØNN
Bønn
Gud lær meg å se
Kjære vår Herre
Be My Guide
Vær meg nær,å Gud

HØYTIDER
I morgen er det søndag
Adventsvers
Sancta Lucia
Tenn lys
Deilig er jorden
Staffan stalledräng
Det visste ikke keiser’n
Herodes og tre vise menn
Gammel Maria-vise
Jeg er så glad
Bare Johannes
Gutten med palmen
Påskefest
Påskemorgen

SALMER OG RELIGIØSE SANGER
Alltid freidig
Han har den hele vide verden
Ikke ved makt
Kjærlighet er lysets kilde
Litle fuglen
Måne og sol
No livnar det i lundar
Så stilt, i jorden
Vi tar hverandres hender

RELIGION
Anoma-elven
Fortellingen om Buddha
Hamotzi
Jødedommen
Hinduisme
Salah
Se, så fint det brenner
Vesak

FILOSOFI
Filosofivise
Hvem er jeg?
Livet
Orakelet i Delfi
Sokrates sang
Å leva det er å elska

ETIKK
Alle trenger en liten venn
Barn av regnbuen
Barnekonvensjonen
En lang lang rekke med venner
En sang om ensomhet
Gode mennesker
Erte og mobbe
Har’ru no’ så gi’re bort
Lysistrate
Mitt eget land
Morgendagens søsken
Se, jeg har funnet
Så det gode
Verden er vår

AVSLUTNINGSSANG
Takk for alt som er