Meny

Salgsbetingelser 5/2/2019 - til norske forbrukere (privatpersoner)

 

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Notebutikken.no til forbrukere (privatpersoner). For andre enn privatpersoner gjelder de samme betingelsene med unntak av angrerett. For forhandlere gjelder egne betingelser.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.notebutikken.no er bare tilgjengelig på norsk.

 For å kunne handle på www.notebutikken.no må du ha fylt 18 år.

Vi leverer hovedsaklig til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder men aksepterer også ordre fra andre land.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor:
www.forbrukerombudet.no
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no

Der hvor det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

 

1. Parter

“Selger er: Notebutikken.no - Norsk Noteservice, underlagt Vigmostad & Bjørke AS, registrert i foretaksregisteret: NO 984 234 973 MVA (VIGMOSTAD & BJØRKE AS),

Postboks 5, 0614 OSLO
Stedsadresse: Breivollveien 25 H, 0668 OSLO
Telefon: 23 03 95 55
E-post: post@noteservice.no,

og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

”For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen som et eget punkt.:
§ Orientering
§ Valg av produkter
§ Handlekurven
§ Valg av forsendelses- og betalingsmåte
§ Eventuell registrering
§ Kontroll av bestillingen
§ Bekreftelse av bestillingen
§ Mottak av ordrebekreftelse”

 

3. Bestillings- og avtaleprosess

”Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.”

 

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

”Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil/feile filer kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Gavekort kjøpt i Notebutikken.no har en gyldighet på 12 måneder. Kjøper er selv ansvarlig for å formidle utløpsdato til mottaker.”

 

5. Priser

”Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, fakturagebyr, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Hvis du bor på Svalbard eller Jan Mayen så må du velge dette alternativet under "Land" når du registrerer deg for å momsfritak på bestillingen.”

 

6. Betaling

Våre standard betalingsbetingelser er mot kredittkort med følgende valg: Visa eller Mastercard.

Faktura
Ønsker du å handle med faktura så må du aktivt velge faktura som betalingsmåte i kassen. Faktura sendes i PDF-format til epostadresse som er registrert på kontoen om ikke annen informasjon er gitt. Ønsker du faktura sendt som brev, i EHF-format eller til en annen epostadresse? Benytt kommentarfeltet i kassen og gi oss beskjed om det. Det forekommer et fakutragebyr på kr 29,- for alle kjøp hvor faktura velges som betalingsmetode.

Faktura for kjøp av digitale noter (PDF-format) sendes alltid til epostadressen som er registrert på kontoen. EHF-faktura på kjøp av noter i PDF-format er dessverre ikke mulig da PDF-notekjøp faktureres umiddelbart slik at PDF-filen skal bli tilgjengelig etter fullført kjøp.
Faktura for kjøp som inneholder både fysiske og digitale varer vil bli splittet i to. Faktura for digital vare sendes umiddelbart, mens faktura for fysisk vare sendes når bestillingen er ferdigbehandlet.

EHF-faktura
Vi kan sende faktura i EHF-format, kunde må da si fra i hvert enkelt tilfelle at dette ønskes. Benytt kommentarfeltet i kassen, skriv at EHF-faktura ønskes, samt org.nr. til firmaet.

Hentes i butikk
Bestillinger hvor leveringsmetode "Hentes i butikk" (gratis frakt) faktureres som normalt. Faktura blir sendt på epost når ordren er ferdigbehandlet på lageret. Bestillinger som ikke er hentet innen 14 dager sendes som brev, og fraktkostnad påløper.

Manglende fakturamulighet
Hvis faktura som betalingsmåte misbrukes så fjernes fakturavalget fra kontoen. Hvis du har en konto på korpset ditt og fakturavalget fjernes så blir også muligheten for utlån av korpsnoter borte.

Faktura utstedes pr epost og forfaller til betaling innen rimelig tid, og senest innen 10 dager hvis du ikke er registrert med andre betalingsbetingelser hos oss fra før.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Ved delleveranser belastes kun delleveransen.
Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 12 % per år.”

 

7. Levering og forsinkelse

Riktig adresse
Kunden er selv ansvarlig for at riktig adresse og postnummer er oppgitt på bestillingen. Adresseendring gjøres på "Min konto" når man er logget inn på brukeren sin. Registrert adresse vil være leveringsadresse, men det er mulig å legge inn alternativ adresse på levering om ønskelig.

Leveringstid
Varer vi ikke har på lager har standard leveringsstatus "levering 7-14 arbeidsdager", noe lengre leveringstid kan dog forekomme. Lagervarer sendes som regel 1-5 arbeidsdager etter bestilling. Vi tar forbehold om noe lengre leveringstid i perioder der Notebutikken.no eller Posten har mye trafikk. Det er ditt lokale postkontor som er ansvarlig for å sende ut hentemelding. Varer bestilt på nett som ikke blir hentet, eller nektet mottatt vil bli returnert til oss for kundens regning.
Varer vi normalt ikke lagerfører sendes som regel ut 2-3 uker etter bestilling, men vi tar forbehold om lengre leveringstid fra enkelte forlag. Vi forsøker så godt vi kan å gi informasjon om forsinkelser.

Dellevering
Vi sender bestandig det vi har på lager og etterleverer noter som ikke er på lager. Du betaler kun ett fraktbeløp for ordren uansett antall forsendelser (gjelder ikke utlån av korpsnoter) når du bestiller på nett.

Forsendelse
Du kan selv velge forsendelsesmåte i kassen. Du kan velge mellom brevpost (b-post), servicepakke, å få varene levert (på dør eller bedriftspakke) og hentes i butikk (gratis frakt). Servicepakker kan spores, og Posten sender ut sporingsinformasjon pr SMS/epost til telefonnummer/epostadresse som er registrert på kjøpet. Alle sendinger over 2 kg sendes som servicepakke.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Notebutikken.no forbeholder seg retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt.

Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan evnt. tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling.

Hentes i butikk
Bestillinger hvor leveringsmetode "Hentes i butikk" (gratis frakt) faktureres som normalt. Faktura blir sendt på epost når ordren er ferdigbehandlet på lageret. Bestillinger som ikke er hentet innen 14 dager sendes som brev, og fraktkostnad påløper.
Varer som ikke er på lager blir restnotert som vanlig, og beskjed om at vare er klar for henting sendes pr epost når varen er lagerført igjen. Varer kan hentes i åpningstiden vår (10-16 mandag til torsdag og 10-15 fredag). Vi lagerfører ikke kornoter. Dette trykkes/bestilles på forespørsel.

 

8. Undersøkelse av produktene

”Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.”

 

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

”Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11. ”

 

10. Garanti

”Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9 

11. Angrerett

”Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak lenger ned). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette, og at du innen ytterligere 4 dager sender varen(e) i retur (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer om forseglingen på det fysiske produktet er brutt.
Ved kjøp av digitale noter gjelder ikke angrerett.

OBS angrerett gjelder kun privatkjøp - ikke firmakjøp/organisasjoner/kulturskoler/ korps/andre institusjoner etc.

Her finner du angrerettskjema for nedlasting

Retur av varer skal skje til følgende adresse:
Norsk Noteservice
Postboks 5
0614 OSLO.

 

12. Personopplysninger

”Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
§ du har samtykket i utleveringen, eller
§ når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
§ i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på epost post@noteservice.no eller tlf 23 03 95 55."

 

13. Salgspant

”Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.”

 

14. Tvister

”Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”