Meny

Four Canons - Phases of a day Bb Saxophone (sopr+tenor) Ensemble Tom Brevik

Four Canons - Phases of a day Bb Saxophone (sopr+tenor) Ensemble Tom Brevik

Varenummer: 9790661026235

Kategorier: Treblåsensemble, Blandet ensemble


Four Canons: ”Phases of a Day” av Tom Brevik Brukes til forbedring av • Klang • Balanse • Intonasjon og renhet • Frasering • Dynamikk

Lagerstatus: 2-5 stk på lager

kr 120,00
ELLER
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Produktomtaler

Detaljer

Four Canons: ”Phases of a Day”
av
Tom Brevik
Brukes til forbedring av• Klang
• Balanse
• Intonasjon og renhet
• Frasering
• DynamikkTonearter
Toneartsvalgene i ensembleutgaven varierer fra gruppe til gruppe og er forsøkt gjort ut fra hver gruppes sammensetning og egenart.
Selve stemmene og stemmeføringen er derimot den samme i alle grupper.Oversikt over grupper som kan spille sammenFløyter
OboerBb klarinetter / bassklarinetterEb altsaksofoner / barytonsaksofon
Bb tenorsaksofonerEb kornett
Bb kornetter
Bb flygelhornEb horn
F hornC euphonium / tromboner
Bb euphonium / trombonerC tubaer (høye)
C tubaer (lave)
Eb basser
Bb basserSlagverkKomposisjonen er utgitt i tre utgaver: Janitsjarbesetning (CB), Brassband (BB) og for Ensembler (Ens) for korpsets ulike instrumentgrupper.
Det gjøres oppmerksom på at toneartene i disse tre utgivelsene som oftest er forskjellige.Akkompagnementstemmene
Sluttonen i akkompagnementstemmene er siste fermatetakt.
Melodien
Melodien kan spilles unisont eller som kanon. 
Dersom den spilles som kanon, begynner instrumentene som blir tildelt 2. innsats å spille fra begynnelsen av melodien når de med 1. innsats kommer til takten merket 2nd.
Instrumentene som skal spille 3. innsats, begynner forfra når instrumentgruppen med 1. innsats kommer til takten merket 3rd osv.
Fremførelsen avsluttes ved at første tone i påfølgende innsats holdes som fermate.Slagverket
Slagverksgruppen har egne stemmer for både melodiske og perkussive instrumenter.Her følger fem eksempler på fremførelse av Canon 1: ”Midnight Mood”
 (NB: gjelder ikke for slagverkgruppen som spiller sin egen stemme)Eksempel 1: melodien spilt unisont (event. i oktaver)
Alle spiller melodien.
Hensikt:
Oppøving av renhet, klang og felles frasering
Eksempel 2: melodien spilt som kanon
Musikantene deles inn i tilnærmet like store grupper.
Hver gruppe kan spille i samme eller i ulike oktaver.
Hensikt:
Oppøving av renhet, klang, balanse og felles frasering innad i gruppene
Eksempel 3: bare akkompagnementstemmene spilles
Dersom gruppen består av instrumenter som klinger i ulike oktaver, bør 4.stemmen spilles av de dypeste instrumentene.
Hensikt:
Oppøving av renhet, klang og balanse, både innad i de enkelte grupper og gruppene seg i mellom.
Eksempel 4: melodien som kanon sammen med akkompagnementstemmene
Melodien spilles som kanon. Dersom gruppen består av instrumenter som klinger i ulike oktaver, bør de lyseste spille melodien. Ved fordeling av akkordstemmene bør de dypeste spille 4.stemmen.
Hensikt:
Oppøving av renhet, felles frasering, felles tolkning, klang og balanse.
Eksempel 5: melodien spilt av de dypere instrumentene og akkompagnementstemmene av de lysere.
Dersom gruppen består av instrumenter som klinger i ulike oktaver, spilles melodien unisont eller som kanon av de dypere instrumentene.
Akkompagnementstemme fordeles blant de lysere instrumentene.
Hensikt:
Instrumenter som til vanlig spiller understemmer eller basslinjer får øve seg på melodisk, horisontalt spill og frasering. Oppøving av renhet, klang og balanse med uvante stemmefunksjoner.
Tempo, dynamikk og artikulasjon
Varieres etter behov.
Four Canons: ”Phases of a Day”
by
Tom Brevik
Can be used for improving• Sound
• Balance
• Intonation and tuning
• Phrasing
• DynamicsKeys
Because the instrumental groups are different, the choice of keys are also different from group to group. The different groups with equal keysFlutes
OboesBb clarinets / bass clarinetsEb alto saxophones / baritone saxophone
Bb tenor saxophonesEb soprano cornet
Bb cornets
Bb flugelhornEb horns
F hornsC euphoniums / baritones / trombones
Bb euphoniums / baritones / trombonesC tubas (high)
C tubas (low)
Eb basses
Bb bassesPercussionThe composition is published in three separate editions: Concert Band (CB), Brassband (BB) and for Ensembles (Ens) within the different instrumental sections of the band.
Please note the difference in sounding keys between the three editions.The melody
The melody can be played in unison or as a canon. When played as a canon, the instruments given the 2nd entrance start to play from beginning of the melody when the instruments given the 1st entrance arrive the bar marked 2nd. Instruments given the 3rd entrance start to play from beginning when the 1st entrance instruments arrive the bar marked 3rd etc.
The performance of the canon is finished by playing the first note in the successive entrance as a fermate.Percussion
There are separate percussion parts for both melodic and percussive instruments.
Five examples of how Canon 1: ”Midnight Mood” could be performed
Example no. 1:  the melody played in unison or in octaves.
Everyone playing the melody.
The percussion section is playing their separate part
Intention:
To improve intonation and tuning, sound and collective phrasing.
Example no. 2: the melody played in canon
The players are splitted in groups of equal sizes. Each instrumental group could play in the same or in different sounding octaves.
The percussion section is playing their separate part
Intention:
To improve intonation and tuning, sound, balance and collective phrasing within the different instrumental groups.
Example no. 3: Playing of the accompagnying parts aloneThe sounding octaves in parts 1-3 can be mixed. If  the instrumental group is made up by instruments playing in different octaves, the 4th part should be played by instruments sounding in the lowest register.
Percussion: tacet.
Intention:
To improve intonation and tuning, sound and balance, both within each group as well as between the different groups.
Example no. 4: the melody played as canon together with the accompagnying parts
If  the instrumental group is made up by instruments playing in different octaves, the melody is played by instruments sounding in the higher register.
The four accompagnying parts are given to the remaining instrumental groups.
The sounding octaves can be mixed, but the 4th part should be played by instruments sounding in the lower register, like bass trombone and basses.
The percussion section is playing their separate part.
Intention:
To improve intonation and tuning, collective phrasing and interpretation, sound and balance.
Example 5: the melody played by instruments sounding in the middle and lower register and the accompagnying parts played by the higher sounding instruments
If  the instrumental group is made up by instruments playing in different octaves,  the melody is played in unison or as a canon by instruments sounding in the lowest register
The accompagnying parts are played by the higher sounding instruments.
The percussion section is playing their separate part
Intention:
To give instruments normally playing middle parts or bass lines the possibility to improve their melodic horizontal phrasing, in addition to improve intonation, sound and balance by playing parts they are not used to play.
Tempo, dynamics and articulation
Should be varied

Tilleggsinformasjon

Varenummer 9790661026235
Produkttype Fysisk produkt

Produktomtaler

Skriv din egen produktvurdering

Du må være innlogget for å skrive en produktomtale. Vennligst logg inn eller registrer deg