Meny

Viser 1-25 av 90

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Gjensidighetens gåte PDF - SATB- Ernst Th. Monsen

  Gjensidighetens gåte PDF - SATB- Ernst Th. Monsen

  "Gjensidighetens gåte" er en salme fra samlingen "Salmehåndtrykk", utgitt i 2020 under koronakrisen. Salmene i heftet formidler «salmehåndtrykk» når vi ikke har lov til å trykke hverandre i hånden eller gi en klem. Eyvind Skeie har skrevet teksten til "Gjensidighetens gåte", og i heftet finnes teksten med to ulike melodier, i flere arrangementer. For å se hvilke andre utgaver som finnes av "Gjensidighetens gåte", se "Detaljer". Les mer
  kr 37,00
 2. Gjensidighetens gåte PDF - SATB - Gisle Kverndokk/Eyvind Skeie

  Gjensidighetens gåte PDF - SATB - Gisle Kverndokk/Eyvind Skeie

  DIGITAL Selges ikke enkeltvis, men til antall medlemmer i koret. "Gjensidighetens gåte" er en salme fra samlingen "Salmehåndtrykk", utgitt i 2020 under koronakrisen. Salmene i heftet formidler «salmehåndtrykk» når vi ikke har lov til å trykke hverandre i hånden eller gi en klem. Eyvind Skeie har skrevet teksten til "Gjensidighetens gåte", og i heftet finnes teksten med to ulike melodier, i flere arrangementer. For å se hvilke andre utgaver som finnes av "Gjensidighetens gåte", se "Detaljer". Les mer
  kr 37,00
 3. Året og Dagen - SÆRTRYKK -I dag vil jeg bare si takk -Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -I dag vil jeg bare si takk -Norsk korutgave

  En lovprisningssalme, rett og slett. En av de viktigste gavene troen kan gi, er at den gir oss et sted å rette vår takknemlighet mot. Solen som plutselig skinner ned gjennom løvverket, en babys aller første smil,et morgenbad..Noen ganger kommer takknemligheten som en varm bølge, og overskygger alt annet et kort øyeblikk. Grip det før det er vekk! . . ... Les mer
  kr 27,00
 4. Året og Dagen - SÆRTRYKK -De danser på roser -Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -De danser på roser -Norsk korutgave

  En dans på roser er en velkjent klisjé. Men sier disse slitte ordene faktisk noe om livet? Et gammelt bilde på Kristus er nettopp rosen, og så får plutselig munnhellet et nytt innhold. . Les mer
  kr 27,00
 5. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Av jord er du kommet -Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Av jord er du kommet -Norsk korutgave

  I livets tyngste stunder kan det være en trøst å høre de urgamle ordene som er blitt sagt igjen og igjen i århundrer. Ritualet ved jordpåkastelsen sier oss ikke bare noe om døden, men også om menneskets plass i verden i det hele tatt. . Les mer
  kr 27,00
 6. Året og Dagen - SÆRTRYKK -To sjeler møtes -Nork korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -To sjeler møtes -Nork korutgave

  Dette er en bryllupssalme for hele livet - ikke bare selve bryllupsfesten. Kjærligheten kan være en fest i dag, og i morgen kan den føles mer som en kamp. Av og til trenger vi hjelp for å se vår aller nærmeste med friske øyne. . Les mer
  kr 27,00
 7. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Hvem setter stjernene på himlen hver natt? -Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Hvem setter stjernene på himlen hver natt? -Norsk korutgave

  Ungdomstiden er tiden for store spørsmål. Barnets verdensbilde blir utfordret, mange leter etter nye svar og holdepunkter Sånn skal og må det være! Det viktigste er at man møter fremtiden med livsmot. Så vil mange svar komme etterhvert - andre vil fortsette med å være spørsmål. Det er det som gjør livet spennende. . Les mer
  kr 27,00
 8. Året og Dagen - SÆRTRYKK - I vann -Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK - I vann -Norsk korutgave

  Vannet følger oss alltid. Skapelsesberetningen, Noahs ark og Jesu dåp er eksempler på bibelsk fortellinger hvor vannet spiller en avgjørende rolle. Vannet er både helt uunnværlig og helt dagligdags. I dåpen får vannet en særlig rituell betydning, og markerer innlemmelsen i Kirkens fellesskap. . Les mer
  kr 27,00
 9. Året og Dagen - SÆRTRYKK - Min gledes grønne blader -Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK - Min gledes grønne blader -Norsk korutgave

  Denne teksten ble til e sen høstdag hvor mørket utenfor vinduet syntes å avspeile et større mørke ute i verden. Fortvilelsen og håpløsheten er en del av livet, og må ikke forties. Men håpet finnes alltid et sted, selv når det virker langt borte. . . Les mer
  kr 27,00
 10. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Ikke en spurv til jorden- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Ikke en spurv til jorden- Norsk korutgave

  Noen liv setter dype spor, andre går tilsynelatende ubemerket hen. For Gud er h ert liv unikt, og ingen forlater verden uten å være sett og elsket. Denne salmen vil også passe til noen begravelser. . Les mer
  kr 27,00
 11. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Ånden var der- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Ånden var der- Norsk korutgave

  Den hellige Ånd kan nok være vanskelig å forstå for mange mennesker. Her forsøker jeg å gjøre Ånden forståelig og nærværende. Pinse-begivenheten er en gjenopprettelse av det som skjedde med Babels tårn, hvor menneskene plutselig ikke forsto hverandre. Med Ånden, som er Guds tilstedeværelse blant mennesker, er vi ikke fremmede for hverandre lengre. . ... Les mer
  kr 27,00
 12. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Når kjærligheten drukner i rutine- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Når kjærligheten drukner i rutine- Norsk korutgave

  Her har jeg villet overføre påskens fortelling til moderne menneskers konkrete erfaringer. Hva innebærer det at Jesus blir korsfestet - og gjenoppstår? Denne salmen ble valgt av Foreningen for Protestantiske Kirker i Europa som en av reformasjonssalmene i forbindelse med Lutherjubileet 2017. Den passer særlig godt til påsken, men kan brukes hele året. Les mer
  kr 29,00
 13. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Nå flyr det fugler inn- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Nå flyr det fugler inn- Norsk korutgave

  Våren er kanskje den tiden på året som inspirerer aller mest til lovsang. Magnoliaens korte og intense blomstring er for meg noe av det mest mirakuløse som finnes. Den er verdt en sang i seg selv! Les mer
  kr 27,00
 14. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Maria, ung som dagens gry- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Maria, ung som dagens gry- Norsk korutgave

  Maria er et menneske vi kan identifisere oss med. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor hun er så viktig for katolikker, som en av få kvinner blant evangeliets mange menn! Denne salmen kan synges hele året. Les mer
  kr 27,00
 15. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Gi oss vårt brød- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Gi oss vårt brød- Norsk korutgave

  Daglig brød er ingen selvfølge for alle mennesker. Å kunne faste er tegn på et overskudd vi må prise oss lykkelige for. For det moderne mennesket kan en måte å markere fastetiden på være å sende en ekstra tanke til dem som ikke har det overskuddet. Les mer
  kr 27,00
 16. Året og Dagen - SÆRTRYKK -En stall, en krybbe, et barn- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -En stall, en krybbe, et barn- Norsk korutgave

  En julesang som også passer godt til Helligtrekongersaften. Les mer
  kr 29,00
 17. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Lille spurv- Norsk korutgave

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Lille spurv- Norsk korutgave

  Den lille fuglen er et gripende bilde på livets sårbarhet. en sarte spurven settes her sammen med det nyfødte Jesus-barnet; menneskets håp i skikkelse av det skjøreste og mest hjelpeløse vi kan tenke oss. Les mer
  kr 27,00
 18. Året og Dagen - Salmer - Norsk korversjon

  Året og Dagen - Salmer - Norsk korversjon

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller ... Les mer
  kr 133,00
 19. Året og Dagen - SÆRTRYKK -I dag vil jeg bare si takk- Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -I dag vil jeg bare si takk- Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller u... Les mer
  kr 27,00
 20. Året og Dagen - SÆRTRYKK -De danser på roser- Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -De danser på roser- Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller u... Les mer
  kr 27,00
 21. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Av jord er du kommet- Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Av jord er du kommet- Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller u... Les mer
  kr 27,00
 22. Året og Dagen - SÆRTRYKK -To sjeler møtes - Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -To sjeler møtes - Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller u... Les mer
  kr 27,00
 23. Året og Dagen - SÆRTRYKK -Hvem setter stjernerne på himlen hver natt?-Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen - SÆRTRYKK -Hvem setter stjernerne på himlen hver natt?-Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller u... Les mer
  kr 27,00
 24. Året og Dagen - SÆRTRYKK - I vann-Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen - SÆRTRYKK - I vann-Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller u... Les mer
  kr 27,00
 25. Året og Dagen - SÆRTRYKK - Min gledes grønne blader -Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen - SÆRTRYKK - Min gledes grønne blader -Norsk Menighetsutg.

  Året og Dagen Dette er en samling salmer beregnet for bruk under høymesse og andre kirkelige handlinger i Den Norske Kirke. De kan deles inn i tre grupper: "Året" inneholder salmer som egner seg særlig godt til bestemte deler av kirkeåret, eller til årstidene. "Dagen" inneholder salmer beregnet på merkedagene dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Til sist er det et par salmer som faller u... Les mer
  kr 27,00

Viser 1-25 av 90

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4