Meny

15 stk

per side
 1. Fagert er landet - Alternative satser
 2. Agnus Dei Lux Mundi - For sang (solo eller enstemmig kor) og orgel - Kverno

  Agnus Dei Lux Mundi - For sang (solo eller enstemmig kor) og orgel - Kverno

  Agnus Dei - Lux Mundi er et nyskrevet verk av Trond H.F. Kverno (2016). Verket kan med fordel synges av solist eller korgruppe som innledning under nattverden. Les mer
  kr 29,00
 3. O, Gud som har din kirke (Partitur) - For SATB, menighet, orgel og messingblåsere - Kverno
 4. Johannes-prologen - Kor, orgel og menighet - Kverno

  Johannes-prologen - Kor, orgel og menighet - Kverno

  Jul - Epifani - Kristi dåp (Teofani) - Kyndelsmesse - Siste ledd i vesper psalmelodien. 7 sider. Les mer
  kr 31,00
 5. Han er oppstanden (partitur) - SATB
 6. Han er oppstanden (korpartitur) - SATB
 7. Alle ting - unisont kor, diskant og orgel - Peter Lindemann
 8. Missa Brevis Beatae Mariae Virginis - SATB, barytonsolo og orgel - Trond H. F. Kverno

  Missa Brevis Beatae Mariae Virginis - SATB, barytonsolo og orgel - Trond H. F. Kverno

  Inneholder: Kyrie - litani og Lovsang (Gloria), Til den Norske Store Landsloges 100-års jubileum. Maria Budskapsdag 1991. 8 sider. Les mer
  kr 35,00
 9. Magnificat i Fiss - SATB og orgel - Kverno

  Magnificat i Fiss - SATB og orgel - Kverno

  Bestillingsverk til Norges Kirkesangforbunds Rikskirkesangerfest i Tønsberg 1976. Les mer
  kr 37,00
 10. I det år kong Ussias døde - SAB og orgel - Kverno

  I det år kong Ussias døde - SAB og orgel - Kverno

  Motett for Trefoldighets fest for 3-st.blandet kor og orgel. Les mer
  kr 35,00
 11. Missa Simplex - SATB, menighet og orgel - Kverno

  Missa Simplex - SATB, menighet og orgel - Kverno

  En enkel messe for kor og menighet – og orgel ad lib. Les mer
  kr 97,00
 12. Før mitt folk frem til frihet - Blandakor
 13. Sov, lille Jesus -STEMMESETT fra Frelseren er født - Blandakor
 14. Alt som har stemme-STEMMESETT fra Frelseren er født - Blandakor
 15. Kom til stallen -STEMMESETT fra Frelseren er født - Blandakor

  Kom til stallen -STEMMESETT fra Frelseren er født - Blandakor

  Julehøytidens toner begynner med englesangen over Betlehemsmarkene. Siden har knapt noen annen religiøs høytid i menneskehetens historie gitt seg så mange sanglige og musikalske uttrykk, fra de store oratorier og ned til den enkle vuggesang og vise. I mange land og kulturer ble den kristne tro sunget inn i folkesjelen gjennomjulens sanger.Det hend-te i Norge, og det skjedde i Polen: I barndommens julesanger rykket Betlehem nær, den bibelske ver-den ble en del av vårt eget kulturlandskap, Maria og Josef ble våre naboer og krybben var heller ikke langt borte, det var bare å titte ut vinduet og se etter stjernen over taket «der jordmor Matja bor», som Alf Prøysen sier. I disse polske julesangene finner vi en slik nærhet til den bibelske fortelling. Samtidig.finnes teologisk refleksjon omkring englene, jonifruen og barnet såvel som følelser og skildringer som berører de menneskelige vilkår da sangene ble til. Det som tydeligst skinner gjennom, er dette: En.frisk og.freidig glede over at Prinsen.fra himlen ville la segføde inn i denne verden og bli småfolks og fattigfolks bror og håp. Slik ligger det et stykke sosial protest i sangene, samtidig som de uttrykker den dyrebare kristne sannhet at Gud blir men-neske for å dele og erfare alt. Gjendiktningsarbeidet har gått til på den måten at oversetteren har hatt foran seg en ordrett versjon av de enkelte sanger. Det har ikke vært mulig å få med seg alle elementer i de polske tekstene, så de foreliggende tekster er mest å anse som gjendiktninger og nye versjoner. Likevel er det å håpe at noe av den opprinnelige duft og klang skinner igjennom. Utvalget av sanger er gjort både av musikalske og tekstlige hensynfor åfå spennvidde i samlingen. Tilhørigheten til folkemusikken er klar. Her er det marsj, vals, mazurka, polonese, og her er voggeviser og salmetoner. Den enkle folkelige harmonikken har vært grunnlaget for arrangementene, men i deler av samlingen har det vært for fristende å nærme seg en mer romantisk stil, slik som hos feks. Dvorak og Chopin, to komponister som fikk kuntnerisk næring.fra den samme tradisjon som disse julesangene tilhører. Det har vært et mål at samlingen skulle kunne brukes av flest mulig. Derfor er arrangementene så absolutt overkommelige for de fleste amatørkor. Denne utgaven er også med pianoakkom­ pagnement i stedet for de opprinnelige orkesterarrangementene.Unntaket er sangen «Liljeblomst» som har fått et fløyteobligat i tillegg. Sangene har tilhørt den folkelige juletradisjonen. Deres første sted for fremføring har nok vært hjemmet og torget like meget som gudstjenesten. Men sanger som dette har en utrolig evne til å smyge seg inn over alt hvor de får slippe til, også i gudstjenestefeiringen. Det er vårt håp og vårt ønske at dette knippe polske julesanger også må være med på å berike julesangtradisjonen i Norge, både i hjem, skole, korvirksomhet, forsamlingshus og kirke. Oslo/Skånland høsten 2000 Eyvind Skeie, oversetter. Arne Dagsvik, arrangør og prosjektleder. Les mer
  kr 35,00

15 stk

per side