Meny

Lilletromme - Rudimentære øvelser og interpratasjon - Christian M. Berg

Lilletromme - Rudimentære øvelser og interpratasjon - Christian M. Berg

Varenummer: 9790661027522

Kategorier: Lærebøker og musikkteori, Slagverkinstrumenter, Slagverk / Perkusjon


For den klassiske interesserte slagverker, for utvikling som orkerstertrommeslager og forbedring av teknikk og motorikk

Lagerstatus: 6-10 stk på lager

kr 229,00
ELLER
Det finnes et stort antall av lærebøker for lilletromme. Denne boka har en klar adresse til den klassisk interesserte slagverker, som vil kunne bruke boka til hjelp i sin utvikling som orkestertrommeslager og til forbedring av det rent tekniske og motoriske. Lilletromme består av to deler.

Den første delen sorterer under daglige øvelser. Disse vil kanskje kunne virke noe for teknisk orientert, men jeg synes det er hensiktsmessig og praktisk å dele inn en lærebok i avdelte kapitler.
Brukeren kan selv sette sammen øvelser til forskjellige dager/økter ved for eksempei å bruke et oppsett som vises bakerst i boka. Håndsetting er ment som anbefalinger. Jeg har med hensikt brukt store og små bokstaver litt om hverandre: et enkelt slag eller en underdeling i en pressvirvel skriver jeg med små bokstaver, mens store bokstaver brukes i flammer, hvor H betyr forslag med venstre og hovedslag med høyre stikke, mens V spilles som forslag med høyre og hovedslag med venstre stikke. I ruffens håndsetting skrives forslagene med små bokstaver og hovedslaget med stor bokstav.

En ting jeg også vil ta med i dette forordet er: Hva er ei lilletromme?
Svaret -etter min mening - bør være såpass generelt at det innbyr til eksperimentering og leting etter flere nye, gamle, større og mindre instrumenter resten av musikerlivet. Ei lilletromme må ha et overskinn (eller slagskinn) og et underskinn. Det må være mulig å strekke en eller annen form for strenger på underskinnet. Materialet selve tromma er laget av, hva slags skinn, skrueantall, hvordan skruene er festet eller hva slags strenger og seidemekanisme manbruker, er variabler som spiller inn på trommas låt. Det betyr at du stadig kan finne nye favorittinstrumenter til forskjellig musikk. Jeg håper denne boka blir til nytte for deg!

Christian Michael Berg er født i 1963.
-studerte ved Norges Musikkhøgskole i Oslo med Alan Suttie og Per Erik Thorsen
-ansatt som soloslagverker i Trondheim Symfoniorkester i 1984
-ansatt som soloslagverker i Oslofilharmonien i 1989
-har hatt fast tilknytning som pedagog ved flere konservatorier, musikkhøgskolen og flere videregående skoler/musikklinjer