Meny

Kirke

Viser 1-25 av 142

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Fest i guds hus (stemmer) - Blandakor

  Fest i guds hus (stemmer) - Blandakor

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 209,00
 2. Fest i Guds hus (korpartitur) - SATB

  Fest i Guds hus (korpartitur) - SATB

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 105,00
 3. Fest i guds hus (barnekor/menighet)

  Fest i guds hus (barnekor/menighet)

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 105,00
 4. Fest i Guds hus (Partitur) - SATB

  Fest i Guds hus (Partitur) - SATB

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 25,00
 5. Sanger fra Lindisfarne

  Sanger fra Lindisfarne

  Med Sanger fra Lindisfarne får du nye sanger vestfra. Tekstene er inspirert av den keltiske arven, og de enkle melodiene er fine å synge i fellesskap. Sammen med sangene får du også små glimt inn i den keltiske tradisjonen. Mange av forfatterne og komponistene er knyttet til det økumeniske og verdensvide St. Aidan og Hilda-fellesskapet som har sitt utspring i tidevannsøya Lindisfarne (Holy Island) i England. Les mer
  kr 199,00
 6. Tekstbok for Den norske kyrkja (NN) Liten utgave

  Tekstbok for Den norske kyrkja (NN) Liten utgave

  Tekstbok for Den norske kyrkja er vedteken av Kyrkjemøtet i april 2011 og gjeld frå 1. søndag i advent 2011. Tekstane er henta frå Bibelselskapet si omsetjing, Bibel 2011. Dette er ei lita utgåve, 12 x 18 cm. Les mer
  kr 385,00
 7. MED SAMRØYSTA LOVSONG -ny liturgisk musikk for Den norske kyrkja - Orgel

  MED SAMRØYSTA LOVSONG -ny liturgisk musikk for Den norske kyrkja - Orgel

  Kyrkjemøtet vedtok i 2017 liturgisk musikk for Den norske kyrkja. Heftet du no held i handa er meint som ein ressurs for dei som ønskjer å gjere seg kjent med den nye liturgiske musikken. To eksemplar av heftet er sendt ut til alle kyrkjelydane. Dette inneber ikkje noko krav om at musikken må takast i bruk enda. Kyrkjerådet håper at den nye liturgiske musikken vert til inspirasjon og glede for mange, «…og di kyrkje i himmelen og på jorda prisar namnet ditt med samrøysta lovsong»! Les mer
  kr 149,00
 8. Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 2 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 2 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 2. Inneholder NoS: 52,137,158,170,218,228,238,260,265,303,312,360,367,393,396,436,456,505,567,570,579,618 Les mer
  kr 455,00
 9. Instrumentaldiskanter til Norsk Koralbok - Kjell Mørk Karlsen
 10. Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 3 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 3 - Orgel - John Lammetun

  Oppfølger av de vellykkede samlingene 1 og 2. Les mer
  kr 455,00
 11. Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 1 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 1 - Orgel - John Lammetun

  Inneholder: Nos:9,29,42,59,60,84,118,138,154,171,214,221,223,241,243,267,270,278,283,295,297,303,307,319,320,332 Les mer
  kr 329,00
 12. Preludium 4 - Ung koralbok - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 4 - Ung koralbok - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 4 er den fjerde boken i serien Norsk orgelskole. Preludium er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt jeg har drevet i Tunsberg bispedømme. Barn, unge og voksne har fått et tilbud om å spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano. Noen av satsene er arrangert med et forspill. ”Ung” koralbok består av et utvalg på 51 salmer arrangert trestemt. De er tenkt for manualspill, men kan i enkelte tilfeller også spilles som trio med pedal om man ønsker det. Noen av satsene ligger tett opp til Norsk koralbok. Les mer
  kr 309,00
 13. En ny sang for herren hefte nr. 6 - Spesielle dager (Bokmål)

  En ny sang for herren hefte nr. 6 - Spesielle dager (Bokmål)

  Bibelske salmer til gudstjenestebruk. Bokmål. Les mer
  kr 195,00
 14. Ein ny song for Herren hefte nr. 6 - Spesielle dagar (Nynorsk)

  Ein ny song for Herren hefte nr. 6 - Spesielle dagar (Nynorsk)

  Bibelske salmar til gudstjenestebruk - Spesielle dager. Nynorsk. Les mer
  kr 195,00
 15. En ny sang for Herren hefte nr. 5 - Treenighetstida (Bokmål)

  En ny sang for Herren hefte nr. 5 - Treenighetstida (Bokmål)

  Bibelske salmer til gudstjenestebruk. Bokmål. Les mer
  kr 195,00
 16. Norske salmetoner - Musikken og komponistene

  Norske salmetoner - Musikken og komponistene

  Den norske kirke skal være en syngende kirke. Dette ble formelt fastslått på Kirkemøtet i 2008. I tråd med dette vedtaket presenteres i denne boken både Kirkens rike toneskatt, dens historie og samtlige norske komponister som har bidratt med melodier i de tre autoriserte salmebøkene – Norsk Salmebok, Salmer 1997 og Salmebok 2008 Les mer
  kr 345,00
 17. Som barn av jord - Skartveit & Skøyeneie

  Som barn av jord - Skartveit & Skøyeneie

  Er det mulig å skrive salmer inn i en ny tid, samtidig som man ønsker å stå i en salmetradisjon som har preget kirken i flere hundre år? Kanskje gir salmene i denne boka et svar på det. Her er salmer for glede og sorg, her er salmer som utfordrer og skaper trygghet. Les mer
  kr 285,00
 18. Bisperåd og kirkestyre - Bispemøtets rolle i den norske kirkestrukturen 1917-1977

  Bisperåd og kirkestyre - Bispemøtets rolle i den norske kirkestrukturen 1917-1977

  Hva har Bispemøtet betydd for Den norske kirke? Denne boken gir et innblikk i Bispemøtets arbeid for å prege utviklingen i kirken og samfunnet gjennom de 60 årene fra 1917 til 1977. Les mer
  kr 389,00
 19. Sammen for Guds ansikt (BM) - Bok

  Sammen for Guds ansikt (BM) - Bok

  Dette heftet henvender seg til medlemmer i menighetsråd og gudstjenesteutvalg og til ansatte og frivillige som deltar i planleggingen av gudstjenestelivet. Les mer
  kr 159,00
 20. Gudstjeneste for Den norske kirke (BM)

  Gudstjeneste for Den norske kirke (BM)

  Denne permen er grunnverktøyet til bruk under forberedelse av gudstjenesten. Den er tilrettelagt for at flere skal arbeide sammen både med forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten, slik den grunnleggende visjonen for gudstjenestelivet i Den norske kirke tilsier. Les mer
  kr 435,00
 21. Gudstjeneste for Den norske kyrkja (NN)

  Gudstjeneste for Den norske kyrkja (NN)

  Denne permen er grunnverktøyet til bruk under førebuing av gudstenesta. Permen er lagd til rette for at fleire skal arbeide saman både med førebuing og gjennomføring av gudstenesta, slik den grunnleggjande visjonen for gudstenestelivet i Den norske kyrkja tilseier. Les mer
  kr 435,00
 22. Gudstjeneste for Den norske kirke (BM) - Bok

  Gudstjeneste for Den norske kirke (BM) - Bok

  Gudstjeneste for Den norske kirke forteller om hvordan hovedgudstjenesten i Den norske kirke skal gjennomføres etter gudstjenesteordningen 2011, og vil derfor interessere mange. Les mer
  kr 219,00
 23. Gudsteneste for Den norske kyrkje (NN) - Bok

  Gudsteneste for Den norske kyrkje (NN) - Bok

  Gudsteneste for Den norske kyrkja fortel om korleis hovudgudstenesta i Den norske kyrkja skal gjennomførast etter gudstenesteordninga 2011, og vil derfor interessere mange. Les mer
  kr 219,00
 24. Liturgien i dag

  Liturgien i dag

  Dette er en meget vakker perm for bruk i kirkerommet. I denne permen setter en inn opplegget for dagens gudstjeneste. Permen inneholder fem skilleark og tyve plastlommer for A5-papir, til praktisk hjelp for å ordne materialet som settes inn. Permen har padding og tekstil innside. Den innbydende uformingen vil pryde alterbordet og berike kirkerommet. Den har også et hendig format og er velegnet både når liturgen leder gudstjenesten fra alteret og andre steder i kirkerommet. Les mer
  kr 245,00
 25. Liturgisk musikk

  Liturgisk musikk

  Liturgisk musikk inneholder musikalsk materiale som menighetene har til disposisjon når gudstjenestelivet skal fornyes på lokalplanet. Materialet utgis med tanke på 3–5 års utprøvingstid i menighetene før gudstjenestereformen som helhet skal evalueres og justeres av Kirkemøtet. Ca. 780 sider. Les mer
  kr 1 039,00

Viser 1-25 av 142

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5