Meny

Kirke

Viser 26-50 av 87

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Sanger fra Vest - John L Bell og Graham Maule

  Sanger fra Vest - John L Bell og Graham Maule

  Sanger fra vest består av femti oversatte sanger og liturgier, både på bokmål og nynorsk fra Iona-fellesskapet i Skottland. Et flertall av melodiene er vakre skotske eller irske folketoner. Til inspirasjon og fornyelse! Les mer
  kr 186,25
 2. Familiemesse - Organisthefte

  Familiemesse - Organisthefte

  Ordningen Familiemesse er en liturgisk forsøksordning. Når en vil feire nattverd hvor barn på særlig måte er inkludert og aktivisert, følger en denne ordningen. Noe av særpreget ligger i medvirkningen av barn og unge som medhjelpere eller ministranter og at de medvirkende forflytter seg til de liturgiske stedene i kirkerommet. Les mer
  kr 309,00
 3. Barnesalmeboka - Spillebok

  Barnesalmeboka - Spillebok

  Boka inneholder dels enkle satser, dels mer avanserte, til salmene i Barnesalmeboka. Les mer
  kr 398,00
 4. Intonasjoner til Svenska Koralboken - Orgel
 5. Norsk koralbok 2013 bind 1-2

  Norsk koralbok 2013 bind 1-2

  Koralboka er et nybrottsarbeid. Den inneholder én eller flere orgelsatser til hver melodi til de 991 salmene i salmedelen. Noen salmer har to alternative melodier. Første vers er plassert i notebildet, og alle de øvrige versene følger under notene. Der hvor salmen har flere tekster (for eksempel bokmål og nynorsk), er samtlige vers på tekstene med. Det gjør også koralboka til en fullstendig salmebok! Les mer
  kr 1 589,00
 6. Ung Messe (håndbok med melodihefte) - SATB
 7. Godt nytt 2011 - Bokmål

  Godt nytt 2011 - Bokmål

  Det nye testamentet med enkle og tidløse illustrasjoner av Annie Vallotton. Et nytt design med vekt på god lesbarhet for unge lesere. Inneholder en praktisk oppslagsdel med ordforklaringer, kart, tidstabeller og en oversikt over kjernetekster i Det nye testamentet. Det naturlige valget når skolen skal kjøpe testamenter til elevene. Les mer
  kr 129,00
 8. Koralforspill, intonasjoner og ledsagesatser til Norsk Koralbok - Orgel - Ivar S. Haugen
 9. Norsk koralbok, 1985-utgave

  Norsk koralbok, 1985-utgave

  Boka inneholder alle melodiene til Norsk Salmebok (1985-utgaven). Harmoniseringene gjenspeiler melodienes varierte stil, og er for det meste firstemmig og skal kunne brukes både til orgel- og klaverspill. Den inneholder også fyldige registre. Les mer
  kr 185,00
 10. Gudstjenestebok for den norske kirke Del I (kunstskinn)
 11. Gudstjenestebok for den norske kirke Del II (kunstskinn)
 12. Norsk Kantoribok II 48 forspill for orgel

  Norsk Kantoribok II 48 forspill for orgel

  Et utvalg av bibelske salmer til bruk ved messens første ledd, inngangssangen. Les mer
  kr 95,00
 13. Norsk Kantoribok del III B

  Norsk Kantoribok del III B

  Inneholder korsatser til sanger hvor menighetens omkved finnes i Norsk Salmebok og Salmer 1997. Les mer
  kr 248,75
 14. Sanger fra Taizé

  Sanger fra Taizé

  Taizésangene er korte og enkle å lære. Sangene kan synges helt enkelt med bare melodien og uten instrumenter, men de kan også synges sammen med et kor med solister og instrumentalister. Den mest kjente Taizésangen er "Laudate omnes gentes". Det synges enkle ord. Etter hvert som sangen blir gjentatt mange ganger, kan disse ordene vandre fra hodet og ned i hjertet og synke dypt inn i oss. Å synge blir å lytte til Guds ord. I sangen og stillheten kan vi være hos Gud. Når vi synger, er det som om tonene lager et hellig rom rundt oss, uansett hvor vi er. Sangen kan hjelpe oss til å ta pauser i et hektisk hverdagsliv og lede oss inn i stillheten og bønnen. Les mer
  kr 149,00
 15. Norsk Kantoribok Del VI - Veiledning
 16. Nytt norsk salmeleksikon - Bind 4

  Nytt norsk salmeleksikon - Bind 4

  Nytt norsk salmeleksikon er det første kommentarverket i sitt slag på norsk. De tre første bindene dekker alle salmene i Norsk salmebok (1985) som er videreført til Norsk salmebok 2013. Med utgivelsen av bind IV er prosjektet fullført med bakgrunns- og kommentarartikler til samtlige salmer (nr. 1 899) i den nye salmeboken. Bak Nytt norsk salmeleksikon står en bredt sammensatt forfatterkrets med utspring i Norsk hymnologisk forening. Les mer
  kr 595,00
 17. Den lille gospelQUIZboka

  Den lille gospelQUIZboka

  Spørrekonkurranser er populært som aldri før. Det er en rik flora av nyttige og ikke fullt så nyttige kunnskaper blant norske kvinner og menn i alle aldre, fra det allmenne og generelle til det mer «nerdete». Les mer
  kr 215,00
 18. Fest i guds hus (stemmer) - Blandakor

  Fest i guds hus (stemmer) - Blandakor

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 209,00
 19. Preludium 4 - Ung koralbok - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 4 - Ung koralbok - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 4 er den fjerde boken i serien Norsk orgelskole. Preludium er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt jeg har drevet i Tunsberg bispedømme. Barn, unge og voksne har fått et tilbud om å spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano. Noen av satsene er arrangert med et forspill. ”Ung” koralbok består av et utvalg på 51 salmer arrangert trestemt. De er tenkt for manualspill, men kan i enkelte tilfeller også spilles som trio med pedal om man ønsker det. Noen av satsene ligger tett opp til Norsk koralbok. Les mer
  kr 309,00
 20. Norske salmetoner - Musikken og komponistene

  Norske salmetoner - Musikken og komponistene

  Den norske kirke skal være en syngende kirke. Dette ble formelt fastslått på Kirkemøtet i 2008. I tråd med dette vedtaket presenteres i denne boken både Kirkens rike toneskatt, dens historie og samtlige norske komponister som har bidratt med melodier i de tre autoriserte salmebøkene – Norsk Salmebok, Salmer 1997 og Salmebok 2008 Les mer
  kr 345,00
 21. Som barn av jord - Skartveit & Skøyeneie

  Som barn av jord - Skartveit & Skøyeneie

  Er det mulig å skrive salmer inn i en ny tid, samtidig som man ønsker å stå i en salmetradisjon som har preget kirken i flere hundre år? Kanskje gir salmene i denne boka et svar på det. Her er salmer for glede og sorg, her er salmer som utfordrer og skaper trygghet. Les mer
  kr 285,00
 22. Bisperåd og kirkestyre - Bispemøtets rolle i den norske kirkestrukturen 1917-1977

  Bisperåd og kirkestyre - Bispemøtets rolle i den norske kirkestrukturen 1917-1977

  Hva har Bispemøtet betydd for Den norske kirke? Denne boken gir et innblikk i Bispemøtets arbeid for å prege utviklingen i kirken og samfunnet gjennom de 60 årene fra 1917 til 1977. Les mer
  kr 389,00
 23. Sammen for Guds ansikt (BM) - Bok

  Sammen for Guds ansikt (BM) - Bok

  Dette heftet henvender seg til medlemmer i menighetsråd og gudstjenesteutvalg og til ansatte og frivillige som deltar i planleggingen av gudstjenestelivet. Les mer
  kr 159,00
 24. Gudstjeneste for Den norske kirke (BM)

  Gudstjeneste for Den norske kirke (BM)

  Denne permen er grunnverktøyet til bruk under forberedelse av gudstjenesten. Den er tilrettelagt for at flere skal arbeide sammen både med forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten, slik den grunnleggende visjonen for gudstjenestelivet i Den norske kirke tilsier. Les mer
  kr 435,00
 25. Gudstjeneste for Den norske kyrkja (NN)

  Gudstjeneste for Den norske kyrkja (NN)

  Denne permen er grunnverktøyet til bruk under førebuing av gudstenesta. Permen er lagd til rette for at fleire skal arbeide saman både med førebuing og gjennomføring av gudstenesta, slik den grunnleggjande visjonen for gudstenestelivet i Den norske kyrkja tilseier. Les mer
  kr 435,00

Viser 26-50 av 87

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4