Meny

Kirke

Viser 51-75 av 94

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Gudstjeneste for Den norske kirke (BM) - Bok

  Gudstjeneste for Den norske kirke (BM) - Bok

  Gudstjeneste for Den norske kirke forteller om hvordan hovedgudstjenesten i Den norske kirke skal gjennomføres etter gudstjenesteordningen 2011, og vil derfor interessere mange. Les mer
  kr 219,00
 2. Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 1 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 1 - Orgel - John Lammetun

  Inneholder: Nos:9,29,42,59,60,84,118,138,154,171,214,221,223,241,243,267,270,278,283,295,297,303,307,319,320,332 Les mer
  kr 329,00
 3. Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 3 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 3 - Orgel - John Lammetun

  Oppfølger av de vellykkede samlingene 1 og 2. Les mer
  kr 455,00
 4. Fest i Guds hus (korpartitur) - SATB

  Fest i Guds hus (korpartitur) - SATB

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 105,00
 5. Fest i guds hus (barnekor/menighet)

  Fest i guds hus (barnekor/menighet)

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 105,00
 6. Fest i Guds hus (Partitur) - SATB

  Fest i Guds hus (Partitur) - SATB

  Pakke med partitur 20 korpartitur stemmer kopieringsgrunnlag for menighet. Selges ikke enkeltvis Les mer
  kr 25,00
 7. Sanger fra Lindisfarne

  Sanger fra Lindisfarne

  Med Sanger fra Lindisfarne får du nye sanger vestfra. Tekstene er inspirert av den keltiske arven, og de enkle melodiene er fine å synge i fellesskap. Sammen med sangene får du også små glimt inn i den keltiske tradisjonen. Mange av forfatterne og komponistene er knyttet til det økumeniske og verdensvide St. Aidan og Hilda-fellesskapet som har sitt utspring i tidevannsøya Lindisfarne (Holy Island) i England. Les mer
  kr 199,00
 8. Tekstbok for Den norske kyrkja (NN) Liten utgave

  Tekstbok for Den norske kyrkja (NN) Liten utgave

  Tekstbok for Den norske kyrkja er vedteken av Kyrkjemøtet i april 2011 og gjeld frå 1. søndag i advent 2011. Tekstane er henta frå Bibelselskapet si omsetjing, Bibel 2011. Dette er ei lita utgåve, 12 x 18 cm. Les mer
  kr 385,00
 9. MED SAMRØYSTA LOVSONG -ny liturgisk musikk for Den norske kyrkja - Orgel

  MED SAMRØYSTA LOVSONG -ny liturgisk musikk for Den norske kyrkja - Orgel

  Kyrkjemøtet vedtok i 2017 liturgisk musikk for Den norske kyrkja. Heftet du no held i handa er meint som ein ressurs for dei som ønskjer å gjere seg kjent med den nye liturgiske musikken. To eksemplar av heftet er sendt ut til alle kyrkjelydane. Dette inneber ikkje noko krav om at musikken må takast i bruk enda. Kyrkjerådet håper at den nye liturgiske musikken vert til inspirasjon og glede for mange, «…og di kyrkje i himmelen og på jorda prisar namnet ditt med samrøysta lovsong»! Les mer
  kr 149,00
 10. Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 2 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 2 - Orgel - John Lammetun

  Ledsagesatser til Norsk Koralbok hefte 2. Inneholder NoS: 52,137,158,170,218,228,238,260,265,303,312,360,367,393,396,436,456,505,567,570,579,618 Les mer
  kr 455,00
 11. Instrumentaldiskanter til Norsk Koralbok - Kjell Mørk Karlsen
 12. Gudsteneste for Den norske kyrkje (NN) - Bok

  Gudsteneste for Den norske kyrkje (NN) - Bok

  Gudsteneste for Den norske kyrkja fortel om korleis hovudgudstenesta i Den norske kyrkja skal gjennomførast etter gudstenesteordninga 2011, og vil derfor interessere mange. Les mer
  kr 219,00
 13. Liturgien i dag

  Liturgien i dag

  Dette er en meget vakker perm for bruk i kirkerommet. I denne permen setter en inn opplegget for dagens gudstjeneste. Permen inneholder fem skilleark og tyve plastlommer for A5-papir, til praktisk hjelp for å ordne materialet som settes inn. Permen har padding og tekstil innside. Den innbydende uformingen vil pryde alterbordet og berike kirkerommet. Den har også et hendig format og er velegnet både når liturgen leder gudstjenesten fra alteret og andre steder i kirkerommet. Les mer
  kr 245,00
 14. Liturgisk musikk

  Liturgisk musikk

  Liturgisk musikk inneholder musikalsk materiale som menighetene har til disposisjon når gudstjenestelivet skal fornyes på lokalplanet. Materialet utgis med tanke på 3–5 års utprøvingstid i menighetene før gudstjenestereformen som helhet skal evalueres og justeres av Kirkemøtet. Ca. 780 sider. Les mer
  kr 1 039,00
 15. Tekstbok for Den norske kirke (BM)

  Tekstbok for Den norske kirke (BM)

  Tekstbok for Den norske kirke er vedtatt av Kirkemøtet i april 2011 og gjelder fra første søndag i adventstiden 2011. Tekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011. Les mer
  kr 786,25
 16. Norsk Salmebok 2013 - Gave-/Praktutgave

  Norsk Salmebok 2013 - Gave-/Praktutgave

  En vakker bok som passer som gave til dåpsbarn, konfirmanter, brudepar og alle som ønsker en flott personlig salmebok. Boka leveres i en nydelig boks som bevarer levetiden. Innholdsmessig er gaveboka identisk med menighetsutgaven, men den har et mer eksklusivt ytre. Den som fryder seg over salmeskatten, vil også fryde seg over en bok som dette! Les mer
  kr 535,00
 17. Norsk Koralbok - Bind 3

  Norsk Koralbok - Bind 3

  464 sider. Norsk Koralbok 2013 bind 3 inneholder korsatser og satser til akkompagnementet for nummer 900–991 i Norsk Salmebok 2013. Numrene i begge bøkene svarer til hverandre. Innholdet i denne delen av salmeboka er satt sammen av bibelske salmer (900–975.977) og liturgiske sanger (976–991). De bibelske salmene har tekster som svarer til den bibelske salmerekken som er vedtatt for gudstjenestene gjennom kirkeåret. De blir også brukt i tidebønnene Morgensang, Aftensang og Kveldsbønn. De liturgiske sangene er knyttet til noen av de faste leddene i gudstjenesteordningene. Les mer
  kr 949,00
 18. Handling og bønn må bli ett (BM) - Sindre Eide

  Handling og bønn må bli ett (BM) - Sindre Eide

  Dette heftet gir hjelp til å se sammenhengen mellom liturgi og diakoni i menighetens gudstjenesteliv. Heftet inneholder praktiske eksempler på forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten, med det diakonale aspektet i fokus. Gudstjenestens sendelse tydeliggjøres, fra samlingen for Guds ansikt til tjeneste ut i verden – for å bære Kristi vitnesbyrd videre, med våre ord og våre liv. Les mer
  kr 149,00
 19. På innsida – ein gudstenesteguide (BM) - Sindre Eide

  På innsida – ein gudstenesteguide (BM) - Sindre Eide

  Målgruppa for heftet er både vanlege kyrkjegjengarar, soknerådsmedlemmer, medlemmer i gudstenesteutval og andre gudstenestemedarbeidarar. Les mer
  kr 155,00
 20. Livets Kilde (notehefte) - Oslo Gospel Ghoir

  Livets Kilde (notehefte) - Oslo Gospel Ghoir

  Oslo Gospel Choirs album «Livets kilde» inneholder 12 Davidsalmer som er tonesatt og arrangert av Tore W. Aas. Her er uttrykk fra lovsang, gospel og tradisjonell kirkemusikkvevet sammen til en vakker samling med nye salmer. Notehefte for kor er også tilgjengelig. Les mer
  kr 185,00
 21. På innsida – ein gudstenesteguide (NN) - Sindre Eide

  På innsida – ein gudstenesteguide (NN) - Sindre Eide

  Målgruppa for heftet er både vanlege kyrkjegjengarar, soknerådsmedlemmer, medlemmer i gudstenesteutval og andre gudstenestemedarbeidarar. Les mer
  kr 155,00
 22. Handling og bøn må bli eitt (NN) - Sindre Eide

  Handling og bøn må bli eitt (NN) - Sindre Eide

  Dette heftet gjev hjelp til å sjå samanhengen mellom liturgi og diakoni i gudstenestelivet i kyrkjelyden. Det inneheld praktiske døme på førebuing og gjennomføring av gudstenesta, med det diakonale aspektet i fokus. Sendinga i gudstenesta kjem tydeleg fram, frå samling for Guds andlet til teneste ut i verda – for å bera Kristi vitnemål vidare, med våre ord og vårt liv. Les mer
  kr 149,00
 23. Norsk bønnebok

  Norsk bønnebok

  Bønneboka inneholder bønner til de fleste av livets situasjoner. De er hentet fra mange kilder og er blitt skrevet i ulike epoker. Til sammen hjelper bønnene oss til å finne ord i både gode og vanskelige situasjoner. Les mer
  kr 373,75
 24. Norsk Salmebok 2013 - Storskriftsutgave

  Norsk Salmebok 2013 - Storskriftsutgave

  Boka er laget for svaksyntes behov i gudstjenester og ellers. Boka rommer tekstene til samtlige 899 salmenummer i stor skrift, uten melodi. Også tekstene til liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer er med på nr. 900-991. Mange som ikke er svaksynte, liker også å ha salmetekstene tilgjengelig i ren tekst, så de kan leses som dikt. Formatet tilsvarer Norsk Salmebok (1985)og passer i eksisterende salmebokhyller. Les mer
  kr 365,00
 25. Norsk Salmebok 2013 - Utgave m/ besifring bind 1-2

  Norsk Salmebok 2013 - Utgave m/ besifring bind 1-2

  Boka er laget for band i som spiller på gudstjenester og andre arrangementer, men også for bruk i hjemmene. Det er første gang det kommer en besifret utgave av en hovedsalmebok for Den norske kirke. Boka inneholder melodi med besifring til samtlige tekster, med første vers av hver tekst i notebildet. Den har også besifret melodilinje til liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer Les mer
  kr 805,00

Viser 51-75 av 94

per side
Side:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4