Meny

Gudstjeneste for Den norske kirke (BM)

Gudstjeneste for Den norske kirke (BM)

Varenummer: E0752

Kategorier: Litteratur, Kirke


Denne permen er grunnverktøyet til bruk under forberedelse av gudstjenesten. Den er tilrettelagt for at flere skal arbeide sammen både med forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten, slik den grunnleggende visjonen for gudstjenestelivet i Den norske kirke tilsier.

Lagerstatus: Ikke på lager, levering 1-3 uker

kr 435,00
ELLER
GRUNNVERKTØY
Denne permen er grunnverktøyet til bruk under forberedelse av gudstjenesten. Den er tilrettelagt for at flere skal arbeide sammen både med forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten, slik den grunnleggende visjonen for gudstjenestelivet i Den norske kirke tilsier.

PRAKTISK PERM
Materialet er praktisk ordnet i en perm, slik at etter hvert som flere ordninger og liturgiske tekster kommer til, kan disse lett settes inn i permen.

LOKAL GRUNNORDNING
Det er også en egen plass for menighetens “lokale grunnordning”, som er menighetsrådets vedtak for det lokale gudstjenestelivet om både praktisk tilrettelegging og hvordan den lokale gudstjeneste skal feires.

MEDLITURGER
Hele menigheten er delaktig i gudstjenestelivet i den enkelte menighet. Under liturgens og kirkemusikerens ledelse vil flere delta som med-liturger i den enkelte gudstjeneste. Gudstjenestepermen inneholder materiale som kan gi både disse og hele den gudstjenestefeirende menighet motivasjon og forståelse for sin deltakelse.

FORSTÅELSE OG VEILEDNING
Trenger en hjelp i forbindelse med innhold og utførelse av gudstjenesten, inneholder grunnpermen også avsnitt om gudstjenesteforståelse og veiledning om gudstjenestens forskjellige deler.