Meny

Fra teknikk til musikk - korledelse revidert - Thomas Caplin

Fra teknikk til musikk - korledelse revidert - Thomas Caplin

Varenummer: MH2665

Kategorier: Sang, Lærebøker og musikkteori, Kor


Fra teknikk til Musikk er en svært grundig innføring i korledelse. Boken har kommet ut i revidert utgave i 2005 med tre nye kapitler: Korintonasjon / Tidstypisk oppføringspraksis / Latinsk uttale og korsang.

Lagerstatus: Ikke på lager, vare ettersendes

kr 309,00
ELLER
Thomas Caplin f 1960 i Malmö, Sverige er utdannet sanger, dirigent og korpedagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Stockholm. Han har undervist i kordireksjon og ensembleledelse ved Musikkhøgskolene i Stockholm og Piteå, men har nå sitt daglige arbeid ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og Toneheim Folkehøgskole. I 1992 startet han opp Norges første korpedagogiske studium ved Hamar Lærerhøgskole. Han er i tillegg ofte benyttet som gjesteforeleser og dommer ved seminarer og korkonkurranser i inn- og utland.
Fra teknikk til Musikk er en svært grundig innføring i korledelse. Boken har kommet ut i revidert utgave i 2005 med tre nye kapitler:
Korintonasjon / Tidstypisk oppføringspraksis / Latinsk uttale og korsang.
Til øvelsene i boka finner du også lyd-og videoeksempler på egne nettsider.

INNHOLD: FRA TEKNIKK TIL MUSIKK Innledning
Taktere, dirigere eller lede
Ensembleledelse - korledelse - orkesterledelse

TAKTERING/DIRIGERING
Utgangsposisjon - håndstilling
Taktus
2-takt
Sansemotoriske øvelser
3-takt
4-takt
5-takt
6-takt
Hva med 7-, 8-, 9- og 10-takt da?

FORBEREDELSESSLAG:
Det aktive forberedelsesslaget
Fra pust til hender
Ansikt
Hvor faller det aktive f-slaget?
Opptakt
Delt opptakt
Det passive forberedelsessalget
Kvantitet eller kvalitet?
Sammenfatning

AVSLAG:
Avslag på slaget - forberedt avslag
Avslag etter slaget - uforberedt avslag
Valg av avslag - hvilket er best?

FERMATER
Behandling av fermaten
Gå videre - prinsippet
Gjenta slaget - prinsippet
Sløyfe slag - prinsippet
Barokkfermate

INNSTUDERINGSMETODIKK
Første fase - forberedelse
Repertoar - forberedelse
Teksten
Fortrolighet
Musikalsk helhet
Musikken
Taktering - dirigering
Musikalsk helhet igjen - dirigering
Klaveret
Forberede metodikk
Rekkefølge
Valg av metode
På gehør, eller med noter?
Styring
Forberede øvelser og presentasjon
Disponering
Sammenfatning av første fase
Andre fase - gjennomføring
Første sekvens
Andre sekvens
Tredje fase - evaluering

HVA ER MUSIKK?
Horisontal og vertikal dirigering - et spørsmål om balanse
"PILKING" DIRIGERING - EN KOMMUNIKASJONSMÅTE Empati - empatisk dirigering
Pust
Vokalteknikk og intonasjon
Klang
Tekstlig dirigering
Fri dirigering
Dirigentens dilemma

PARTITURLESING SPEKTRAL LYTTING KORARBEIDET - MÅL OG MENING
Hvorfor korleder?
Rolle
Mennesket bak "koristen"
Trygghet
Ansvar
Identifisering
Korlederen
Ansvar - delegering
Utvikling - progresjon
Styret
Målsetting
Målsettingsdebatt

KORAKUSTIKK - EN HÅNDBOK
Rommets, korets og koristens akustikk
Koristens akustikk
Korets akustikk
Rommets akustikk
Øvings- og konsertlokalets akustiske forutsetninger
Reflektorer og absorbenter
Analyse av øvingslokalet
Ulike oppstillinger i koret
Idealer og balanse
Hvor høres man best i koret?
Å lage ny oppstilling
Ting å tenke på ved konsert, og før konsert
Nærhet til publikum
Korbenker
Ved mye etterklang
Ved lite etterklang

KORETS ¨SOUND¨ - KLANGIDEAL ELLER MYSTERIUM
Et mer konkret begrep
Et komplekst speilbilde
Puslespillet - hvordan ser motivet ut?
Subjektivt - rettferdig?
Et utviklet kor

SAMTIDSMUSIKK
Språkforståelse
Psykologisk strategi

VOKALTEKNIKK I NYERE MUSIKK
Intonering
Behandling av konsonanter

MUSIKKFORSTÅELSE - TOLKNING - PARTITURTROSKAP
Kunstverket - funksjone og betydning
Betrakteren
Utøveren
Musikkforståelse - ydmykhet
Forståelse av musikken - et eksempel
Sostenuto
Sterkt eller stort
Partiturtroskap

"OPPVARMING" - FILOSOFI, FUNKSJON OG NØDVENDIGHET
Hensikt
Målgruppe
Konsentrasjon
Fysikken
Gehøret
Det åndelige
Det musikalske

KOR-RETTET BRUKSSPILL
Anslag
Pedalbruk
Tonegiving
Tonearts-kadenser - sekvensering
Korsatsen "i fingrene"
Enkelhet og funksjonalitet
Stemmeøving
Tonestyring
Tonestyring - harmonisk støtte
Redusering
Komplettering
Styrking av karakter/tempo
Akustikk
Hvordan komplettere?
Rytmisering
Harmonisk komplettering

FRA TEKNIKK TIL MUSIKK
Metodikeren - pedagogen
Teknikeren
Den musikalske regissøren
Ansvar
Kunstneren
Selvbevissthet - selvtillit
Fra teknikk til musikk

KORINTONASJON (Per-Gunnar Alldahl)
Bevissthet
Unison sang
Uten svevninger
Renere enn pianoet

TIDSTYPISK OPPFØRINGSPRAKSIS (Pär Fridberg)
Skiftende sangideal
Inspirasjon av musikkhistorien
Tekst og rytme
Bach - stemmen som instrument
Brahms - kontrapunkt og harmoni

LATINSK UTTALE OG KORSANG (Monica Hedlund)
Den klassiske uttalen
Middelalder- (og senere) uttale
Den italienske uttalen
Den franske uttalen
Den tyske uttalen
Staving
Forståelsen viktigere enn uttalen SUPPLERENDE LITTERATUR