Meny

Korhåndboken - Bjarne Bjerklund

Korhåndboken - Bjarne Bjerklund

Varenummer: CP2389

Kategorier: Lærebøker og musikkteori, Kor


Da jeg startet hadde jeg ingen anelse hvor lite jeg egentlig visste, og det er en visere mann som nå forteller deg at denne boken kommer til å gjøre deg til en bedre korsanger. Lærer du halvparten så mye som jeg har gjort av den er målet nådd, og jeg kan trygt si at fremtiden til de akademiske kor er lysere og renere enn noensinne. - Bjarne Bjerklund. 88 sider.

Lagerstatus:

kr 225,00
ELLER
FORORD
Det er noe spesielt med å være på sin første korsamling, men jeg ante ikke at det skulle være starten på
det du holder i hendene akkurat nå. Boken var ment å være et verktøy for de akademiske korene, en hjelp
til selvhjelp for alle oss ustødige korister med alt for stor alkoholprosent i blodet. Og alle de andre vakre
menneskene som har forvillet seg inn blant oss.

Da jeg startet hadde jeg ingen anelse hvor lite jeg egentlig visste, og det er en visere mann som nå forteller
deg at denne boken kommer til å gjøre deg til en bedre korsanger. Lærer du halvparten så mye som jeg har
gjort av den er målet nådd, og jeg kan trygt si at fremtiden til de akademiske kor er lysere og renere enn
noensinne.

Jeg vil forøvrig takke alle som har bidratt på forskjellige måter, med fremskaffelse av noter, mer eller
mindre konstruktiv kritikk, sjelehjelp og masing. Uten dere hadde denne boken tatt enda lengre tid, og
ikke blitt på langt nær så god som den er idag.
- Bjarne Bjerklund

INNHOLD
SANGEREN....................................................................................................................................7
Holdning....................................................................................................................................8
sangholdning...........................................................................................................................8
Pust.............................................................................................................................................8
Fem øvelser for bedre pusteteknikk........................................................................................9
Vedlikehold av stemmen.............................................................................................................9
Sliten stemme..........................................................................................................................9
Alkohol...................................................................................................................................9
Reparerende..........................................................................................................................10
Skikk og bruk............................................................................................................................10
Antrekk.................................................................................................................................11
Taler.........................................................................................................................................12
KORET..........................................................................................................................................15
På øvelsen.................................................................................................................................16
Oppv arming............................................................................................................................... 17
Øvelser.................................................................................................................................. 17
Avspenning...........................................................................................................................21
Nedsynging............................................................................................................................22
Merking av noter.....................................................................................................................23
Mal notene............................................................................................................................23
Finn inngangstonen..............................................................................................................23
Opp treden.................................................................................................................................26
Sceneskrekk...........................................................................................................................26
Akademisk stamrepertoar.............................................................................................29
Om sangene.......................................................................................................................... 31
Anbefalt repertoar.................................................................................................................34
Das Königslied......................................................................................................................37
Fædrelandssang (Ja, vi elsker)...............................................................................................38
Gammelt øl...........................................................................................................................40
Gaudeamus Igitur.................................................................................................................42
Halvan...................................................................................................................................43
Hej, dunkom.........................................................................................................................45
Helan går...............................................................................................................................47
Jubileumskantate..................................................................................................................48
3
Kristallen den fina................................................................................................................51
Kvarten..................................................................................................................................53
Madrigal................................................................................................................................54
Metsämeihen Juomalaulu.....................................................................................................55
Nå, ä’nu alla (Fr. Ep. 13).......................................................................................................57
Olav Trygvason.....................................................................................................................60
Pål sine hønur.......................................................................................................................65
Ren som en jomfru...............................................................................................................68
Sangerhilsen..........................................................................................................................69
Studentsång (sjungom studentens).......................................................................................71
Tersen....................................................................................................................................73
Till Österland........................................................................................................................74
TEORIEN.....................................................................................................................................75
Notelesing................................................................................................................................76
Nøkler...................................................................................................................................76
Noteverdier og pauser...........................................................................................................77
Fortegn..................................................................................................................................78
Intervaller..............................................................................................................................79
Uttaleregler............................................................................................................................82
Engelsk (Britisk)....................................................................................................................82
Finsk......................................................................................................................................82
Fransk....................................................................................................................................82
Italiensk.................................................................................................................................83
Latin......................................................................................................................................83
Tysk.......................................................................................................................................83
Musikalsk miniordbok..............................................................................................................84
Koristens guide til skåling.....................................................................................................85
Kilder....................................................................................................................................86