Meny

Celebration for Band - Concert Band Grade 4,5 PDF - John Brakstad

Celebration for Band - Concert Band Grade 4,5 PDF - John Brakstad

Varenummer: 9790261828970

Kategorier: Janitsjar, Digitale noter


”Celebration for Band”er skrevet til Arne Musikforenings 140-års jubileum.

Se noteeksempel på bunnen av siden - Det er ikke angrerett eller utlån på PDFer/digitale noter.

Look at the bottom of the page for score sample - There is no right of withdrawal on PDFs.

OBS: Vi opplever for øyeblikket noe treghet i systemet, og det kan derfor ta litt lengre tid enn normalt før digitalnoten blir tilgjengelig for nedlast etter fullført bestilling.

Availability: På lager

kr 1 400,00
ELLER
Noteeksempler
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Relaterte produkter
Tilleggsfiler
Produktomtaler

Noteeksempler

Detaljer

CELEBRATION FOR BAND

”Celebration for Band”er skrevet til Arne Musikforenings 140-års jubileum.
Mange korps i Norge har sitt utspring i et fabrikksted; ved en fjord eller sjø, ved en elv eller ved et fossefall som ga kraft til fabrikken osv.
Fabrikken var eksistensgrunnlaget for stedet, men den var også vesentlig for kulturlivet og opprettelse av kor og korps.
”Celebration for band” forsøker å gi et bilde av stedet og livet rundt et slikt korps, med både fabrikkstøy og naturskildringer (pastorale), samt de utfordringer og utvikling et korps har.

Komposisjonen er bygget opp i fem sammenhengende episoder:

- Fanfare og prolog (avsluttes med en følelse av elvens utemmede krefter).
- Pastorale I: ”Ved elven”.
- Intermezzo: ”Fabrikken” (innledes med at det åpnes for vann til turbinene: skarptromme.
Fabrikkfløyte og klokke kaller til arbeid, og maskiner - her vevstoler og spinnemaskiner - startes.)
- Pastorale II: ”Sommerkveld på fjorden.”
- Finale: ”Utfordring og utvikling / Challenge and Progress”.


Litt Historikk:

Selv om komposisjonen forsøker å gi et bilde av et fabrikksted og stedets musikkorps (som sikkert har en nokså lik historie til mange andre korps) så kan dette spilles som et hvert annet stykke musikk uten noen særlige referanser som program musikk. Men for musikere og tilhørere kan det noen ganger være interessant å høre historien bak musikken:

Arne Fabrikker var en av landets første, største og viktigste tekstilfabrikker, og grunnlaget for fabrikken var elven som renner ut i Ytre Arna.
En av funksjonærene som kom til Arna tidlig på 1870- tallet hadde vært brigademusiker, og han vakte korpsinteressen på stedet. Han pleide å ro ut på fjorden på fine kvelder og spille på tenorhorn, noe som vakte stor beundring hos beboerne i Arna.
Dette førte til at Arne Musikforening ble startet i 1877, og fabrikken støttet laget med innkjøp av instrumenter og noter.

Celebration for Band er inspirert av stedets og korpsets historie, og forsøker å inkorporere både elven, musikk fra fjorden, fabrikkfløyte og lyden av vevstoler, samt utfordringer og utvikling korpset har vært gjennom i disse 140 årene.
Naturen forsøkes skildret med to folketone inspirerte Pastoraler.
Melodien til en norsk tradisjonell sang brukes i Arna til en bygdesang (”Ved Elvæ”), og i komposisjonen høres en strofe fra denne gjentatte ganger.

Til Dirigenten:

Det er skrevet divisi i 1. fløyte. En 1. fløyte alternerer på piccolo der det er notert.
Det er tegnet inn cabasa og guiro i enkelte ”ledige” stemmer fra takt 67. La så mange som mulig være med på dette.

_________________________________________________________________

CELEBRATION FOR BAND

Many Norwegian bands have grown up around factories; but Norwegian factories are often located in the countrysides - by a fjord or lake, by a river or waterfall that provided power for the factory.
The factory was the foundation for the existence of the community, but it was also essential for the community's cultural life; choirs, bands etc. (cp. British brass bands and mining).
"Celebration for band" tries to give a picture of the environment and life around a band like this, with both factory noise and the natural world (Pastorale), as well as the challenges and development of the band itself.
The composition is built up of five connected episodes:

- Fanfare and Prologue (concludes with a feeling of the untamed power of the river)
- Pastorale I: ” At the river”
- Intermezzo: ” The Factory” (starts with the opening of water for the turbines: snare drum.
Factory whistle and bell call to work, and the spinning and weaving machinery starts up.)
- Pastorale II: ” Summer evening on the fjord.”
- Finale: ” Challenge and Progress”


Slagverk / Percussion instruments:

Percussion 1:
Timpani | Marimba | Xylophone | Glockenspiel | Tubular bells/Chimes | Bird whistle | Tambourine | Flexatone

Percussion 2:
Snare drum | Bass drum | Cymbals: Large Susp. Cym, Splash, Hi Hat | Tom toms | Windchimes/Barchimes | Cow bell | Triangle

Percussion 3:
Clash cymbal | Large Susp. Cym | Large Susp. Cym (to be put up side down on one timp when written) | Gong (Chinese Tam Tam) | Grand Cassa | Ocean drum (or rainmaker) | Temple blocks (4) | Bongoes (3) | Whip | Rattle / Ratchet

Instruments to be played by other band members:
Cabasa and Guiro (several)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

JOHN BRAKSTAD

John Brakstad er født i Bergen. Han har fått mye av sin musikalske erfaring som dirigent, komponist og arrangør for Frelsesarmeen, og fra studier ved Bergen Musikkonservatorium.
Han har arbeidet som dirigent for en rekke skole- amatør- og kretskorps. Brakstad har også vært mye brukt som dommer ved Norges Musikkorpsforbunds konkurranser og mesterskap.
Han har utgitt en rekke komposisjoner for både brass- og janitsjarbesetning på Norsk Noteservice as.
Blant disse har flere vært pliktnummer ved Norgesmesterskapene for amatørkorps og som siden har blitt mye spilt i NM-sammenheng. Blant hans mest spilte originalmusikk er Variations for Band, The Old Railwaystation, Musica Tripartite og Kobolt.
Han har skrevet musikk for Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Divisjonsmusikken i Bergen) og Forsvarets Stabsmusikkorps som har blitt fremført ved Festspillene i Bergen. Brakstad skrev også musikk til åpnings seremonien ved OL på Lillehammer i 1994 (Prelude Olympic), og han har også skrevet et større originalverk for kor og korps til Arne Garborg-jubileet i 2001.JOHN BRAKSTAD

John Brakstad lives in Bergen, Norway.
John Brakstad gained much of his muiscal experience as bandmaster, composer and arranger for the Salvation Army, and from studies at the Bergen Musikk-konservatorium.
He has also been working as a conductor for several Norwegian ”Contest bands”, and is regularly used as an adjudicator at The Norwegian Band association’s contests and championships.
Brakstad has written many compositions for brass- and concert bands published by Norsk Noteservice as. Several of these has been test pieces at the national championships and later performed regularly at the same competitions. Among his original works are Variations for Band, The Old Railwaystation, Musica Tripartite and Cobalt.
He has written music for the Military band in his native Bergen and The Staff Band of the Norwegian Armed Forces which has been performed at the Bergen International Festival. Brakstad also wrote music (Prelude Olympic) for the opening ceremony at the 1994 Olympic Winter Games in Lillehammer, Norway.
He also wrote a large work for choir and band for the Arne Garborg 150th Anniversary in 2001.SOUND SAMPLE RECORDED BY NOTESERVICE WIND BAND, CONDUCTED BY BJØRN BREISTEIN

Full recording available on "Celebration for Band - New Music for Concert Band - Demo Tracks 2017-2018"
Download complete album or single track on iTunes or Amazon.
Can be streamed on TIDAL, Apple Music, Spotify, Beat, Deezer and Music Unlimited.

Tilleggsinformasjon

Varenummer 9790261828970
Produkttype PDF-note
Komponist Brakstad, John
Vanskelighetsgrad 4,5
Durata 09:45
Tema/Sjanger Konkurransemusikk, Norsk musikk, Originalmusikk
Besetning Janitsjar (CB)
Serier Noteservice Concert Band Originals and Transcriptions
Korpskatalog Korpskatalogen 2017

Relaterte produkter

Tilleggsfiler

Nedlastbare filer:

Produktomtaler

Skriv din egen produktvurdering

Du må være innlogget for å skrive en produktomtale. Vennligst logg inn eller registrer deg