Meny

Magnus-Hymnen | Hymn of St. Magnus Flex 4 Grade 1,5 PDF - Trad./Arr. Fjermestad

Magnus-Hymnen | Hymn of St. Magnus Flex 4 Grade 1,5 PDF - Trad./Arr. Fjermestad

Varenummer: 9790261832281

Kategorier: Fleksible besetninger, Aspirant- og juniorkorps, Digitale noter


Magnushymnen er Nordens eldste, nedskrevne eksempel på flerstemmig sang

Se noteeksempel på bunnen av siden - Det er ikke angrerett eller utlån på PDFer/digitale noter.

Look at the bottom of the page for score sample - There is no right of withdrawal on PDFs.

OBS: Vi opplever for øyeblikket noe treghet i systemet, og det kan derfor ta litt lengre tid enn normalt før digitalnoten blir tilgjengelig for nedlast etter fullført bestilling.

Availability: På lager

kr 445,00
ELLER
Noteeksempler
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Relaterte produkter
Produktomtaler

Noteeksempler

Detaljer

MAGNUS-HYMNEN

Magnushymnen er Nordens eldste, nedskrevne eksempel på flerstemmig sang. Fra Orknøyene og datert til ca. år 1200, kjennetegnes den ved at melodien beveger seg hovedsaklig i parallelle terser. Hymnen er dedikert Magnus Erlendsson (Magnus den Hellige), som var en jarl på Orknøyene på slutten av vikingtiden. Denne tiden selvsagt var tøffe og blodige tider for folk med makt, og han ble tilslutt hugget ned under et møte med en rival og ble etterpå erklært helgen. Arrangementet skal beskrive denne kampen som Magnus var involvert i.Melodien er her noe forenklet fra den originale versjonen, men med en litt moderne vri. Utgivelsen passer fint til å kunne enkelte deler utenat og dermed kunne ha et slags sceneshow med innmarsj. Trommene som går gjennom sangen skal være heftige krigstrommer - jo dypere, jo bedre! Rytmikken som står er veiledende og kan fint pyntes på med på stilige detaljer. Det er også viktig at melodien spilles som den vil synges i et kor med lange, flotte fraser. Riffet som kompet har skal spilles som det skulle bli spilt med en rockegitar.HYMN OF ST. MAGNUS

Hymn of St. Magnus is the oldest written example of Nordic polyphony. It is dated around year 1200. It’s origin is the Orkney Islands and it’s characterized by moving, parallel thirds. The hymn is dedicated to Magnus Erlendsson (Magnus the Martyr), who was an earl at Orkney Islands at the end of the Viking age. This was obviously tough and bloody times for people in power, and Magnus was eventually cut down during a battle with a rival, which led to him being declared a saint. This arrangement describes the battle Magnus was involved in.

The melody is here somewhat simplified from the original version, but with a slightly modern twist. Parts of the song is ideal to be learnt by memory and performed with some sort of stage show. The drums in the song is supposed to be fierce war drums - the deeper, the better! The indicated drum rhythm is just suggested and may well be decorated with stylish details. It is also important that the melody is played as it would be sung in a choir, with long, beautiful phrases. The bass riff should be played like it would have been played on a rock guitar!


_________________________________________________________________


SVEIN FJERMESTAD

Svein Fjermestad (1988) er født og oppvokst på Vigrestad på Jæren. Etter et år ved brasslinja til Manger Folkehøgskule utdannet han seg til allmennlærer med musikk og naturfag ved Høgskolen i Bergen. Svein jobber til vanlig med dette i barneskole og korps i Åsane og Nordhordland utenfor Bergen. Siden 2007 har han også vært medlem av Eikanger-Bjørsvik Musikklag som slagverker og har i tillegg tatt del i deres arbeid med barn og unge. Er ellers aktiv som freelance slagverker, dirigent, instruktør, komponist og arrangør i korpsmiljøet i Hordaland og Rogaland.SVEIN FJERMESTAD

Svein Fjermestad (1988) was born and raised in Vigrestad at Jæren in Norway. After a year at Manger Folkehøgskule he attended music and science teacher studies at Bergen University College. Svein works in a primary school and with bands in Åsane and Nord-Hordland outside Bergen. Since 2007 he has also been a member of Eikanger-Bjørsvik Musikklag as a percussionist and has also taken part in their work with children and young musicians.He is also active as a freelance percussionist, conductor, composer and arranger at the band scene in Hordaland and Rogaland.
SOUND SAMPLE RECORDED BY NOTESERVICE WIND BAND, CONDUCTED BY REID GILJE

Full recording available on "Blue Sky Swing - New Music for Flexible Instrumentation - Demo Tracks 2019-2020"
Download complete album or single track on iTunes or Amazon.
Can be streamed on TIDAL, Apple Music, Spotify, Beat, Deezer and Music Unlimited.

Tilleggsinformasjon

Varenummer 9790261832281
Produkttype PDF-note
Arrangør Fjermestad, Svein
Komponist Trad
Vanskelighetsgrad 1,5
Durata 02:56
Tema/Sjanger Folkemusikk, Populærmusikk, Viser og folkelig musikk
Besetning Fleksibel besetning (FLEX)
Serier Noteservice Flex 4 Series
Korpskatalog Korpskatalogen 2019

Relaterte produkter

Produktomtaler

Skriv din egen produktvurdering

Du må være innlogget for å skrive en produktomtale. Vennligst logg inn eller registrer deg