Meny

Nedslått (Sørgemarsj) | Dead End (Funeral March) - BB4 PDF Øystein Olsen Vadsten

Nedslått (Sørgemarsj) | Dead End (Funeral March) - BB4 PDF Øystein Olsen Vadsten

Varenummer: 9790261839273

Kategorier: Brassband, Digitale noter


Foreløpig siste tilskudd til komponistens slåtteserie har den lett nedslående tittelen «Nedslått». Stykket er en sørgemarsj, og så også skrevet til en anledning der denne stilarten var en naturlig inspirasjon

Se noteeksempel på bunnen av siden - Det er ikke angrerett eller utlån på PDFer/digitale noter.

Look at the bottom of the page for score sample - There is no right of withdrawal on PDFs.

Availability: På lager

kr 770,00
ELLER
NEDSLÅTT

Foreløpig siste tilskudd til komponistens slåtteserie har den lett nedslående tittelen «Nedslått». Stykket er en sørgemarsj, og så også skrevet til en anledning der denne stilarten var en naturlig inspirasjon. «Nedslått» er bygget på et trommeostinat, som følges opp av en melodi i folkemusikalsk stil. Gjentakelsene i melodilinje og rytmikk, skaper en suggererende effekt, og gjør at vi blir værende i en sinnstilstand av vekselvis dyp sorg, bunnløs fortvilelse og vennlig takknemlighet.
Stykket har vist seg å være effektfullt, både som konsertåpner og som siste stykke i en konsert.

Til dirigenten:

Riktig styring av angitt tempo er alfa og omega her. Skarptrommestemmen må absolutt unngå å vakle eller la seg påvirke om melodistemmen skulle være litt frampå eller bakpå. Legg vekt på at skarptrommen skal spille mot eneren i hver takt. Dynamikken er et svært viktig virkemiddel her, så overhold den for enhver pris, og sørg for at melodistemmen alltid er godt synlig og velartikulert. Hold på den musikalske spenningen helt til siste tone klinger helt ut i rørklokkene. Lykke til med innstudering av «Nedslått».
DEAD END

Currently the latest addition to the composer's series of folk music inspired pieces, has the slightly condescending title "Dead End". The piece is a funeral march and so also written for an occasion, where this style of music was a natural inspiration. It is built on a drum ostinato, which is followed by a melody in Norwegian folk music style. The repetitions in the melody line and rhythm, create a hypnotic effect, leaving us in a special state of mind, alternating between deep sorrow, bottomless despair and grateful gratitude.
The piece has proven to be effective, both as a concert opener and as the last piece in a concert.

To the conductor:

Proper control of the specified tempo is alpha and omega here. The snare drum must certainly avoid wobbling or let itself be influenced by a melody voice being a little early or late. Emphasize that the snare drum should play towards the first beat of every bar.
Dynamics is a very important tool here, so keep it at all costs, and make sure the melody voice is always clearly visible and articulated well. Keep the musical tension until the last note in the tubular bells comes to silence.
ØYSTEIN OLSEN VADSTEN

Øystein Olsen Vadsten, født 1965 i Oslo har sin bakgrunn fra et bredt spekter av musikkstiler, og bruker dette aktivt i sine komposisjoner ag arrangementer.
Han er trombonist og har sitt daglige virke i Kulturskolene på Ringerike og Jevnaker. Han har dirigert en anselig mengde amatørkorps på Østlandet og har bl. a. engasjementer for Norges Musikkorps forbund og Østnorsk Jazzsenter.
ØYSTEIN OLSEN VADSTEN

Øystein Olsen Vadsten, born in 1965 (Oslo), has been working in a broad specter of musical fields, and uses this to the fullest in his compositions and arrangements.
He is a trombonist and has his daily work in the School of Art in Ringerike and Jevnaker. He has been conducting many wind bands in Norway and do, among other things, projects for the Norwegian Band Association and Jazz Association.SOUND SAMPLE RECORDED BY NOTESERVICE WIND BAND, CONDUCTED BY REID GILJE

Full recording available on "Around Once More - New Music for Concert Band - Demo Tracks 2020-2021"
Download complete album or single track on iTunes or Amazon.
Can be streamed on TIDAL, Apple Music, Spotify, Beat, Deezer and Music Unlimited.