Meny

Reflections - Suite on a Norwegian Folk Tune Concert Band Grade 5 PDF John Brakstad

Reflections - Suite on a Norwegian Folk Tune Concert Band Grade 5 PDF John Brakstad

Varenummer: 9790261826464

Kategorier: Janitsjar, Digitale noter


Suiten er bygget rundt en folketone fra Skjeberg. Tittelen på folketonen er ”Mørke anelser”, og sangens tekst dreier seg om tanker og refleksjoner om en framtid som kan ta uventede og usikre, kanskje dramatiske og tragiske retninger

Se noteeksempel på bunnen av siden - Det er ikke angrerett eller utlån på PDFer/digitale noter.

Look at the bottom of the page for score sample - There is no right of withdrawal on PDFs.

OBS: Vi opplever for øyeblikket noe treghet i systemet, og det kan derfor ta litt lengre tid enn normalt før digitalnoten blir tilgjengelig for nedlast etter fullført bestilling.

Availability: På lager

kr 1 400,00
ELLER
Noteeksempler
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Relaterte produkter
Tilleggsfiler
Produktomtaler

Noteeksempler

Detaljer

REFLECTIONS
Suite on a Norwegian Folk Tune

”Reflections” ble opprinnelig bestilt av NMF til Brass-NM 1990 som pliktnummer for
3. divisjon (nåværende 2. divisjon). Dette er en revidert og delvis omskrevet utgave for janitsjarkorps.

Suiten er bygget rundt en folketone fra Skjeberg. Tittelen på folketonen er ”Mørke anelser”, og sangens tekst dreier seg om tanker og refleksjoner om en framtid som kan ta uventede og usikre, kanskje dramatiske og tragiske retninger. Det er egentlig en trist sang på en vakker melodi.

Selve folketonen presenteres i 2. sats.
I 1. sats settes folketonen sammen med flyktige temaer som viser til det uventede; som om tonene noen ganger er i villrede om veien å gå. Hele tiden skifter det mellom stemninger og følelser, fra det krasse og dissonerende til det harmoniske og melodiske.
I 3. sats kommer folketonen i en opplivet variant, for å vise optimisme og glede, selv om den ”haltende” rytmen understreker det uforutsigbare.
Tittelen ”Reflections” spiller dermed på tanker man gjør seg om livets gang.

Til dirigenten:
I 2. sats er det laget en alternativ avslutning som er ment å kunne brukes hvis man vil spille 2. sats som et selvstendig stykke lyrisk musikk i en konsert.

Det anbefales å begynne innøvingen med 2. sats, slik at temaet er kjent før man starter på 1. sats med de mer semi-tonale partiene. I 1. sats kan mye av utfordringen være intervaller og intonasjon.
Sats 3. kan derimot være teknisk utfordrende, men det er gitt ganske stort spillerom i forhold til tempoangivelse!
Her er det viktig å holde oppe energi og intensitet gjennom hele satsen.
REFLECTIONS
Suite on a Norwegian Folk Tune

The suite is constructed around a Norwegian folk tune. The melody is called "Dark Forebodings", and the words of the song revolve around thoughts and reflections on a future that can take unexpected, insecure, or perhaps dramatic and tragic turns. This is essentially a sad song with a beautiful melody.
The folk tune itself is presented in the 2nd movement.
In the 1st movement, the folk tune is joined with fleeting themes that indicate the unexpected; as if the music sometimes is confused as to which way to go. There are constant changes in atmosphere and feeling, from the harsh and dissonant, to the harmonious and melodic.
The 3rd movement presents a more lively variant of the folk tune, showing optimism and happiness, even though the "halting" character of the rhythm underscores the unpredictable.
The title ”Reflections”, therefore, refers to thoughts we can have about life.

To the Conductor:
The 2nd movement has an alternative ending which is may be used if the movement is played as an independent lyrical piece in a concert.

It is advisable to begin first rehersal with the 2nd movement so that the main theme is known, before beginning on the 1st movement with its more semi-tonal parts. Intervals and intonation can provide much of the challenge in this movement.
The 3rd movement can be more technically challenging, but there is considerable leeway in the tempo marking! It is important to maintain the energy and intensity of the music through the whole movement.

____________________________________________________________________

JOHN BRAKSTAD

John Brakstad er født i Bergen. Han har fått mye av sin musikalske erfaring som dirigent, komponist og arrangør for Frelsesarmeen, og fra studier ved Bergen Musikkonservatorium.
Han har arbeidet som dirigent for en rekke skole- amatør- og kretskorps. Brakstad har også vært mye brukt som dommer ved Norges Musikkorpsforbunds konkurranser og mesterskap.
Han har utgitt en rekke komposisjoner for både brass- og janitsjarbesetning på Norsk Noteservice as.
Blant disse har flere vært pliktnummer ved Norgesmesterskapene for amatørkorps og som siden har blitt mye spilt i NM-sammenheng. Blant hans mest spilte originalmusikk er Variations for Band, The Old Railwaystation, Musica Tripartite og Kobolt.
Han har skrevet musikk for Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Divisjonsmusikken i Bergen) og Forsvarets Stabsmusikkorps som har blitt fremført ved Festspillene i Bergen. Brakstad skrev også musikk til åpnings seremonien ved OL på Lillehammer i 1994 (Prelude Olympic), og han har også skrevet et større originalverk for kor og korps til Arne Garborg-jubileet i 2001.
JOHN BRAKSTAD

John Brakstad lives in Bergen, Norway.
John Brakstad gained much of his muiscal experience as bandmaster, composer and arranger for the Salvation Army, and from studies at the Bergen Musikk-konservatorium.
He has also been working as a conductor for several Norwegian ”Contest bands”, and is regularly used as an adjudicator at The Norwegian Band association’s contests and championships.
Brakstad has written many compositions for brass- and concert bands published by Norsk Noteservice as. Several of these has been test pieces at the national championships and later performed regularly at the same competitions. Among his original works are Variations for Band, The Old Railwaystation, Musica Tripartite and Cobalt.
He has written music for the Military band in his native Bergen and The Staff Band of the Norwegian Armed Forces which has been performed at the Bergen International Festival. Brakstad also wrote music (Prelude Olympic) for the opening ceremony at the 1994 Olympic Winter Games in Lillehammer, Norway.
He also wrote a large work for choir and band for the Arne Garborg 150th Anniversary in 2001.SOUND SAMPLE RECORDED BY NOTESERVICE WIND ENSEMBLE, CONDUCTED BY TROND MADSEN

Full recording available on "Tognum Power - New Music for Concert Band - Demo Tracks 2016-2017"
Download complete album or single track on iTunes or Amazon.
Can be streamed on TIDAL, Apple Music, Spotify, Beat, Deezer and Music Unlimited

Tilleggsinformasjon

Varenummer 9790261826464
Produkttype PDF-note
Komponist Brakstad, John
Vanskelighetsgrad 5
Durata 14:00
Tema/Sjanger Konkurransemusikk, Norsk musikk, Originalmusikk
Besetning Janitsjar (CB)
Serier Noteservice Concert Band Originals and Transcriptions
Korpskatalog Korpskatalogen 2016

Relaterte produkter

Tilleggsfiler

Nedlastbare filer:

Produktomtaler

Skriv din egen produktvurdering

Du må være innlogget for å skrive en produktomtale. Vennligst logg inn eller registrer deg