Meny

Vidda Trumpet Solo + CB3,5 Ole Edvard Antonsen

Vidda Trumpet Solo + CB3,5 Ole Edvard Antonsen

Varenummer: 9790261702287

Kategorier: Janitsjar


Låta ”Vidda” ble til etter at Ole Edvard Antonsen fikk sin guttedrøm oppfylt, nemlig å fly et F-16 kampfly!

Lagerstatus: 11-20 stk på lager

kr 850,00
ELLER
Noteeksempler
Detaljer
Tilleggsinformasjon
Tilleggsfiler
Produktomtaler

Noteeksempler

Detaljer

VIDDA

Låta ”Vidda” ble til etter at jeg fikk min ultimate guttedrøm oppfylt, nemlig å være med å fly et av luftforsvarets F-16 jagerfly!! Vi fløy ut fra Bodø og opp til Finnmarksvidda hvor vi fløy såkalt ”low level” (i lav høyde), og det var en så stor opplevelse at jeg umiddelbart skrev låta ”Vidda” basert på min opplevelse av turen.Her forsøker jeg å beskrive møtet mellom det tekniske vidunderet av en maskin som overgår det meste av ulike krefter i sin flukt gjennom den storslagne naturen som passerer i stor hastighet, og piloten som er alene både med de store opplevelsene og med ansvaret . Trommene som starter låta beskriver energien som ligger i kreftene til flyet, mens den ensomme og noe melankolske melodien fra trompeten i starten beskriver følelsene til piloten. Etterhvert som låta vokser passerer vi både fjell og store vakre vidder med g-kreftene sitrende i kroppen. Håper dere kan være med å dele noen av mine opplevelser.

God flight!

Ole Edvard Antonsen


Til dirigenten

Vidda starter med en tromme -groove som setter en stemning og hastighet på låta. Metronomen er satt til fjerdedel=100, men det er viktig at låta driver litt framover så hvis nødvendig kan den gå noe raskere (maks 108). Hver del merket med bokstaver vokser og blir større fram til E (ingen diminuendo før takten før E) og det er viktig at taktene før hver bokstav leder inn til neste del. Slutten skal også være uten diminuendo og siste akkord bør ”stå som en påle”. Solisten må gjerne bruke optionalstemmen på slutten. Fløyter og 1.klarinett fra A til B er notert som solo (kun én på hver stemme)
men er akkompagnerende og bør spilles litt ”kjølig”. Åttendelsfigurene som starter 2 takter før C er kun akkompagnerende og ment for å understøtte ”flukten” framover.
OLE EDVARD ANTONSEN

Ole Edvard Antonsen er en av verdens fremste trompet-solister i dag og en av Norges absolutt største internasjonale stjerner. Antonsen har opptrådt som solist på de store musikkscenene rundt i mer enn 40 land som f. eks Carnegie Hall NY, Musikverein i Wien, Suntory Hall Tokyo, Sydney Opera House, Barbican i London, Philharmonie i Berlin, i tillegg til store arenaer som Olympiahalle München, Seoul Olympic Stadium, etc.Hans bemerkelsesverdige allsidighet som musiker, gjør at han er like mye på hjemmebane i samarbeid med orkestre som han er med pop/rock og jazzmusikere. Han har samarbeidet med orkestre som Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Atlanta Symphony Orchestra, Orchestra of St.Martins-in-the Fields, Australian Chamber Orchestra, Tokyo Filh. og dirigenter som Mariss Jansons, Kent Nagano, Wolfgang Sawallisch, Philippe Herreweghe, Dimitri Kitayenko for å nevne noen. Pop/rock musikere som John Miles, Level 42´s Mark King, Lisa Stansfield, Ute Lemper, Secret Garden har også vært blant de han har samarbeidet med, i tillegg jazz-ensembler som The Metropole Orchestra, Willem Breuker Kollektif samt sine egne jazz-ensembler.Som dirigent har Antonsen dirigert en rekke symf.orkestre og ensembler som Stavanger Symf.Ork., Bergen Filh. Orkester, Norrköping Symf.Ork. blåsere, Göteborg Symfoniker brass og perc., Sao Paulo Symfoniorkester i Brasil, Musica Vitae i Sverige,samt det første prosjektet med verdensorkesteret ”World of Winds” i 2006. Fra 2006 til 2010 var Antonsen sjefdirigent og kunstnerisk leder Luftforsvarets Musikkorps.

Fra 2007 er han professor ved Norges Musikkhøgkole. I august 2007 ble Ole Edvard utnevnt til Kommandør av St.Olavs Orden. Fra 2010 er Ole Edvard Antonsen sjefsdirigent og kunstnerisk leder for Norsk Blåseorkester. Han har gjort mer enn 60 CD produksjoner i alle genre for selskaper som EMI, Universal, BMG, og fra 2007 er det planlagt en rekke utgivelser på BIS. I 1994 spilte han også inn den offisielle OL-fanfaren til OL på Lillehammer.Antonsen har urfremført over 50 større verk skrevet spesielt for ham.De senere årene har han selv komponert en rekke verk som han har gjort på CD og på mer enn 300 konserter verden rundt under tittelen ”Musical Landscapes”.

www.oleedvardantonsen.com
VIDDA

I composed the song "Vidda"  after I got my ultimate boy's dream fulfilled,  To fly one of the Air Force's F-16 fighter jets! We flew out from Norwegian city Bodø on to the Finnmark plateau, where we flew so-called "low level" (at low altitude). It was such a great experience for me  that I immediately wrote the song "Vidda" based on my experience of the trip. Here, I try to describe the meeting between the technical perfection of a machine that surpasses most of the various forces in it’s escape through the magnificent scenery passing at great speed, and the pilot who is alone with both the adventure and responsibility.The drums which start the song is meant to describes the energy in the power of the plane, while the lonely and kind of melancholy melody from the trumpet in the beginning describes the feelings of the pilot. As the song develop,  we pass both the mountains and big beautiful plateaus with g-forces quivering body. Hopefully you will share some of my experiences through this song.

Have a nice flight!

Ole Edvard Antonsen


To the conductor

Vidda starts with a drum groove that set a mood and tempo of the song. The metronome should be set to quarter note  = 100, but it’s important that the music is not too laid-back so you can choose tempo up to quarter note = 108.
The music should keep growing until letter E (no diminuendo before last bar in letter D) and it is important that the bars before every letter leads to the next section. The end should be played without diminuendo and the last chord must "stand as a pole." The soloist can play the optional part at the end.
Flutes and 1st clarinet should be played by one player to each part from letter A to letter B. However, they have an accompanying role and should be played a little bit “cooled”
The eight-note movement starting two bars before letter C has an accompanying role and are meant to support the progress of the song.


OLE EDVARD ANTONSEN

Ole Edvard Antonsen is regarded as one of the worlds leading trumpet soloists today and he is one of Norways absolutely biggest international stars. Antonsen has played as a soloist on the major music scenes in more than 40 countries around the world like Carnegie Hall NY, Musikverein in Vienna, Suntory Hall Tokyo, Sydney Opera House, Barbican Hall London, Philharmonie and Konserthaus Berlin, in addition to big stadiums like Olympiahalle Munich, Seoul Olympic Stadium etc etc.His remarkable versatility as a musician means that he is just as much at home working with a symphony orchestra or collaborating with pop, rock or jazz musicians.
He has performed with major orchestras including the Berlin Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Atlanta Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Sao Paulo Symphony Orchestra OSESP, Australian Chamber Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Orchestra of St.Martin in the Fields, and collaborating with conductors like Mariss Jansons, Wolfgang Sawallish, Philippe Herreweghe, Kent Nagano, Dimitry Kitayenko, to mention a few.
Pop and rock musicians like John Miles, Level 42´s Mark King, Lisa Stansfield, Ute Lemper, Secret Garden are also amongst his collaborators as well as jazz ensembles like The Metropole Orchestra (Holland), Willem Breuker Kollektief and his own jazz ensembles.As a conductor Antonsen has conducted a lot of different orchestras and ensembles like Stavanger Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, Sao Paulo Symphony Orchestra and the first ever project with the world orchestra “World of Winds” in 2006 .From 2006 Antonsen is chief conductor and artistic leader of  The Royal Norwegian Airforce Band, and from 2010 he has the same role for The Norwegian Wind Orchestra.
From 2007 he is Professor at The Norwegian State Academy of Music.

In August 2007 he was appointed  Commander of the Royal Norwegian Order of St. Olav by His Majesty King Harald of Norway for his formidable contribution to Norwegian music both in Norway and abroad.Ole Edvard Antonsen has recorded more than 60 CD´s in all genres for labels like EMI, Universal, BMG, BIS , Chandos ao . In 1994 he recorded the official Olympic Fanfare for the winter Olympics in Lillehammer.Antonsen has premiered more than 50 major works written especially for him. Last 6-7 years he has also composed pieces that he has recorded on CD and played  on tours on more than 300 concerts around the world under the title “Musical Landscapes” .

www.oleedvardantonsen.comSound Sample recorded by The Staff Band of the Norwegian Armed Forces conducted by Reid Gilje.
Full recording available on Green Hornet - New Music for Concert band 2011-2012. The recording is available for download from iTunes and Amazon.com. Streaming from Wimp and Spotify.

Tilleggsinformasjon

Varenummer 9790261702287
Produkttype Fysisk produkt
Arrangør Antonsen, Ole Edvard
Komponist Antonsen, Ole Edvard
Vanskelighetsgrad 3
Durata 03:55
Format Notesett
Tema/Sjanger Norsk musikk, Originalmusikk
Besetning Janitsjar (CB)
Serier Noteservice Ole Edvard Antonsen Edition

Tilleggsfiler

Nedlastbare filer:

Produktomtaler

Skriv din egen produktvurdering

Du må være innlogget for å skrive en produktomtale. Vennligst logg inn eller registrer deg