Personvernerklæring

PERSONVERN - DIGITALE PRODUKTER OG TJENESTER FRA NOTEBUTIKKEN

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes via digitale produkter og tjenester fra Notebutikken.no.

Notebutikken er et merkenavn under Vigmostad & Bjørke AS. Daglig leder i Vigmostad & Bjørke AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger som er innhentet fra produktene og tjenestene. Det er viktig for oss at du som bruker skal være sikker på at oppbevaring av dine data foregår på en sikker og profesjonell måte. 

Hvorfor lagrer vi opplysninger om deg?

Notebutikken benytter informasjon som ble oppgitt ved registering i forbindelse med kjøp. Denne informasjonen brukes til å opprette en brukerprofil for å gjennomføre våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg som kunde og for å oppfylle krav i bokføringsloven.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Når du handler i Notebutikken samler vi navn, bedriftsnavn (om du handler på bedriftskonto), e-postadresse, adresse, telefonnummer, ordrehistorikk, samt produkt-, leverings- og betalingsinformasjon.

Grunnlag for behandlingen

Nettbutikkunder, Notebutikken.no: Informasjon om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6(b). Dersom du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Elever, lærere, admin-brukere: Informasjon om navn, epost og skole- eller institusjonstilhørighet benyttes for å oppfylle avtalen med den registrerte eller avtalen med den registrertes skole, institusjon eller kommune. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). Personnummer reguleres av FEIDE’s avtale med den registrerte eller avtalen med den registrertes skole, institusjon eller kommune. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). 

Se også FEIDE’s informasjon om personvern og datasikkerhet

Ved forespørsler til kundeservice: Behandlingsgrunnlaget av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å følge opp kundens henvendelse. Vår berettigede interesse er å gi kunden god oppfølging og hjelp.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene som blir oppgitt ved registrering av konto eller gjennomføring av bestilling i Notebutikken. Ved å registrere bruker får du tilgang til raskere utsjekk, ordrehistorikk, og får mulighet til å endre personopplysningene vi lagrer om deg.
Vi bruker følgende verktøy for å samle informasjon og bruk av nettsidene våre:

Nettstatistikk
Notebutikken benytter analyseverktøy for å kunne utarbeide statistikk om bruken av nettstedet. Vi gjør dette for å kunne forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet. Personlige opplysninger anonymiseres, aggregeres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Nyhetsbrev
Du kan abonnere til nyhetsbrev fra notebutikken og samtykke til at vi kan informere deg om våre produkter og tjenester. Du kan når som helst melde deg av dine nyhetsbrev. Dette gjør du enkelt ved å følge en lenke som oppgis i alle nyhetsbrev vi sender ut.

Vannmerke på digitale produkter
Når du kjøper et digitalt produkt vannmerkes dette automatisk. Vannmerket inneholder kjøperens navn og epostadresse, samt ordrenummer og tidspunkt. Dette er på bakgrunn av kopieringsloven. Informasjonen i vannmerket lagres sikkert i Cloudinary.

Våre samarbeidspartnere

For å kunne oppfylle våre forpliktelser, overføres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen vertstjenester, utvikling, trafikkanalyse og autentisering. Alle våre samarbeidspartnere som får innsyn i personopplysninger har inngått databehandleravtaler med oss. 

Endring og sletting av personopplysninger

Du kan når som helst se informasjonen som er registrert om deg og du kan endre kontaktinformasjon ved å logge inn på din profil. Opplysninger om den registrerte blir tatt vare på i henhold til avtale med skole eller kommune, eller i henhold til kjøpsvilkår.
 
Som registrert har du rett til å kreve sletting eller endring av personopplysninger. Dersom du er privatkunde eller selvregistrert, sender du en epost til slettmeg@forlagshuset.no. Dersom du har skoletilhørighet, gir du beskjed til din skole
 
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte brukeren

Vi behandler den registrertes personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at den registrerte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger vi ikke er forpliktet til å ta vare på i henhold til annet regelverk. Dersom du har spørsmål til, eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.
 
Dersom du har skoletilhørighet, tar du kontakt med adminbruker på din skole.

Informasjonssikkerhet

Den registrertes persondata er beskyttet i egnede og sikrede datasentre med adgangskontroll. All trafikk på nettressursen foregår kryptert og vi har egne databehandleravtaler med de underleverandører vi benytter oss av. 

Revisjon av personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester og produkter. Ny erklæring vil bli publisert senest en uke før endringene iverksettes.

Kontaktinformasjon

Henvendelser angående personvern kan sendes skriftlig til personvern@forlagshuset.no, eller ta kontakt på telefon: +47 55 38 88 00.

Loading...