Produktdetaljer
  • Varenummer: 9788291117416
  • Kategori: Kor , Lærebøker og musikkteori
  • Produkttype: Fysisk produkt
  • Læremateriell: Dirigentressurser

Kor og stemmebruk bokmål -Terje Hanssen/Magne Slettvoll

Kategori: Kor , Lærebøker og musikkteori
Læremateriell: Dirigentressurser

" Kor og stemmebruk er en håndbok i korsang basert på lærerplanen for den videregående skole. I tillegg til puste- og sangøvelser har boken en enkel innføring i tonal og rytmisk hørelære. Boken inneholder også et knippe korsatser i ulike sjangere. Forord:
Boka ""Kor og stemmebruk"" er skrevet med utgangspunkt i læreplanen for faget kor og stemmebruk på grunnkurset i musikk, dans og drama i den videregående skolen.Vi er klar over at det vil være store variasjoner når det gjelder arbeidsform, klassestørrelse, kjønnsfordeling og erfaringsnivå rundt omkring på skolene.  Boka er derfor ikke tenkt som en lærebok der man begynner på side en i august og slutter på siste side i juni, det er mer tale om en ressurs som man kan velge fra.  Dette gjelder særlig for kapitlet med oppvarmingsøvelser og selve arrangementene (""Kor a la carte"")Prima vista-avsnittet er imidlertid tenkt som et kurs.  Det kan suppleres med flere øvelser i samme gate som eksemplene viser.Vår hovedintensjon med boka har vært å spre materiell som vi mener kan gi kunnskap om korarbeid og lyst til å synge i kor.Vi vil gjerne få rette en takk til de mange korinteresserte bidragsyterne som har hjulpet oss med komposisjoner, arrangement og glød for korarbeid!Hilsen
Magne Slettevoll og Terje H. HanssenINNHOLD:
Kor og korkultur

1. Generelt om kor
Vanlig koroppstillinger
Stemmefordeling og notasjon
Miljø og samarbeidOPPVARMING
1. Generelt om oppvarming

2. Avspennings- og konsentrasjonsøvelser
Konsentrasjon
Spenning- avspenning
Holdningsøvelse

3. Pusteøvelser
Teknikk
Spare på luften
Luft på stemmen
""Korpust""

4. Klang og frasering
Klang

5. Oppvarmingsøvelser i utvalg
Øvelser med lite toneomfang
En svært allsidig øvelse
Øvelser som utvider toneomfanget nedover
Øvelser som utvider toneomfanget oppover
Flere øvelser for pustkontroll
Øvelser for å trene registerutjevning
Presise avslutningerPRIMA VISTA
1. Innledning

2. Tonal trening
Fra grunntone til durters (stor ters)
Fra grunntone til mollters (liten ters)
Kombinasjon av dur- og mollters
Andre toner i durskalaen
Ledetoner
Molltersen og ledetoner
Melodiføringer med større sprang
Akkorder og flerstemmighet

3. Rytmiske øvelser
rytmebilder
Synkopert notering
Enkel synkope
Dobbel synkope
Claves-rytmenORDFORKLARINGER
KOR A LA CARTE
1. Kommentarer til arrangementene
Trickle-Trickle
Wanderlust
California Dreamin
Bønn tel klokka
You've Got a Friend
Blåmann Blåmann
Vem kan segla
We Go Together
Ein er vegen
Angelus
Aquarius
I Dreamed a Dream
Nordaførr-vårvise
Sanctus
Sjømannsvise
Winter Wonderland
Juleklokker over jorda
Hymn to Freedom
Barn Jesus låg i tronge stall
Sway
All of Me
Danse mi vise
Ryktet forteller
Strid for fred
When I'm Sixty-four
Blackbird
Come Again
En gang
En natt forbi
Tantum ergo
Almaz
Ei natt i byen Betlehem
Scandinavian Shuffle
With a Little Help From My Friends
Geographical Fugue
Ave verum corpus
She's Leaving Home"

  • Kategori: Kor , Lærebøker og musikkteori
  • Produkttype: Fysisk produkt
  • Læremateriell: Dirigentressurser
Produkttype
Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 209,00
Du har lagt produktet i handlekurven
Kor og stemmebruk bokmål -Terje Hanssen/Magne Slettvoll
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...