Produktdetaljer
 • Varenummer: 9788292494806
 • Kategori: Sang
 • Produkttype: Fysisk
 • Sideantall: 224
 • Arrangementstype: Melodi/Tekst/Besifring
 • Instrument: Gitar, Piano
 • Tema/Sjanger: Norsk musikk, Salmer, religiøse sanger & kirkemusikk

Uprøvde friheter

86 sanger med tekster og melodier

Kategori: Sang
Arrangementstype: Melodi/Tekst/Besifring
Instrument: Gitar, Piano

Når Erik Hillestad skal skrive en sangtekst er det som regel en god melodi som får ham i gang. De fl este av tekstene hans er blitt til ved at en artistvenn har sendt ham en tekstløs demo. Helt siden starten av Kirkelig Kulturverksted i 1974 har han vært en sentral tekstforfatter for selskapets innspillinger og forsynt mange artister med ord: Sigvart Dagsland, SKRUK, Oslo Kammerkor, Sondre Bratland, Karoline Krüger, Carola, Anita Skorgan, Anne Vada, Grethe Svensen, Inger Lise Rypdal, Mighty Sam McClain, Solfrid Molland og Maria Mohn er blant de viktigste. I tillegg har han forfattet mange messer og skrevet sanger til fl ere syngespill og musikaler.

Til sammen er det blitt mer enn 500 tekster, for det meste på norsk - både bokmål og nynorsk, men også fl ere på engelsk og svensk. Hillestad har i samarbeid med Katia Cardenal gjendiktet sangene i Misa Campesina av Carlos Mejia Godoy til nynorsk (2008), og sammen med Mahsa Vahdat har han oversatt 100 dikt av den persiske 1300-tallspoeten Hafez til norsk (2010).

Solidaritet og kamp for frihet er nøkkelord for Erik Hillestads sangpoesi. Men han skriver også kjærlighetssanger og poetiske betraktninger om livets paradoksale sider. Mange av tekstene hans viser også et ønske om å fornye språk og tematikk i salmer og gudstjenester. I 2015 fi kk han Tekstforfatterfondets hederspris. Sangene i «Uprøvde friheter» er blitt til i tidsrommet 2003 til 2022.

FRA FORORDET:

Når jeg ser på den vide himmelen over meg en klar høstdag på fjellet, ser jeg ord. En sky av ord som driver over landskapet som speilbilder av det gåtefulle livet jeg lever. Noen av ordene i skyen er tunge, noen latterlige, noen ubetydelige. Men noen funkler som stjerner. Og ett av dem er som selve sola, og det er ordet Frihet.

Slik kan det være for en som lever i et land hvor vi er så priveligerte at vi til tider ikke forstår det.

Men bruker vi den friheten vi har fått? Kan det tenkes at vi snarere vikler oss inn i avhengigheter og tvang som gjør oss blinde for frihetens muligheter?

Jeg har skrevet sangtekster siden jeg var tenåring og hentet ord fra den skyen som svever over hodet mitt. Siden ordet Frihet er så stort i denne skyen, fant jeg ut at jeg skulle vie denne sangboka til spørsmålet om hvordan vi bruker eller ikke bruker friheten vi har fått.

Jeg tror vi er omgitt av uprøvde friheter, og jeg har delt denne sangboka inn i kapitler navngitt etter sju av dem: Forvandling, trass, tillit, flukt, galskap, aksept og hengivelse.

Disse 86 sangene er blitt til de siste 20 årene, oftest som en del av arbeidet med plater jeg har produsert for Kirkelig Kulturverksted. Den forrige sangboka mi het «Himlens uro» (2004) og inneholder sanger fra de 20 foregående årene. Nesten alle disse sangene er søkbare på strømmetjenester eller finnes på CDer som er tilgjengelige. For framføring kan det være et godt tips å lytte til hvordan originalinnspillingen lyder.

Jeg skylder en stor takk til en rekke artister og komponister som har gitt meg tillit og ideer. Fremst blant dem vil jeg nevne SKRUK og Per Oddvar Hildre, Karoline Krüger, Inger Lise Rypdal, Mahsa Vahdat, Sigvart Dagsland, Anita Skorgan og Øyvind Kristiansen. Jeg vil også takke Anne-Lina Sandell Janner og Mona Flognfeldt for gode korrektiver til tekster på henholdsvis svensk og engelsk.

En særlig takk til min kone Marianne Lystrup for gode innspill til språk og innhold.

Oslo november 2022
Erik Hillestad

 • Varenummer: 9788292494806
 • Kategori: Sang
 • Produkttype: Fysisk
 • Sideantall: 224
 • Arrangementstype: Melodi/Tekst/Besifring
 • Instrument: Gitar, Piano
 • Tema/Sjanger: Norsk musikk, Salmer, religiøse sanger & kirkemusikk
Lydeksempel / Audio
Produkttype
Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 419,00
Du har lagt produktet i handlekurven
Uprøvde friheter 86 sanger med tekster og melodier
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...