Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261705684
 • Kategori: Brassband
 • Produkttype: Fysisk produkt
 • Besetning: Brassband (BB)
 • Vanskelighetsgrad: 5
 • Tema/Sjanger: Norsk musikk, Originalmusikk
 • Komponist: Nordhagen Stig
 • Series: Noteservice Brass Band Originals and Transcription

Searching for Light - BB

Variations for Brass Band

Kategori: Brassband
Besetning: Brassband (BB)
Vanskelighetsgrad: 5
Komponist: Nordhagen Stig

"Searching For Light


I dette verket er variasjonsformen brukt som en måte å tematisere likheter og forskjeller. To tilsynelatende uforenlige motsetninger belyser og forsterker hverandres egenskaper og beskaffenhet gjennom kontraster og avbrytelser.
Mørke og truende krefter rivaliserer med håp og lys om å være det dominerende element. Lyset farges av metalliske og lyse klanger, men kan også forstås som et bilde på håp og optimisme. De truende kreftene blir bekreftet av mørke klanger, og uttrykket går fra innadvendt til aggressivt.
Til slutt går disse to delene opp i en lenge tilstrebet helhet. Her smelter de to kontrastene sammen til et enhetlig uttrykk som preges av forsonlighet, sameksistens og glede.
Searching for Light var bestillingsverk fra Grenland Internasjonale Brass Festival i 2013.


In this piece, the form of variations is used to describe and thematize similarities and differences. Two apparently inconsistent contradictions highlights and enhances the others nature and property through contrasts and interruptions. Dark and threatening forces are rivaling against hope and light to be the dominating element. The light is described by metallic and bright sounds, but can also be understood as a picture of hope and optimism. The dark forces are stated by deep sounds, and the expression spans from invert to agressive.
Towards the end of the piece, these two parts fuses to a long sought after unity. The two contrasts melts together, in an coexisting expression of reconciliation and joy.

_____________________________________________


Stig Nordhagen (1966)

har sin utdannelse fra Norge og Nederland, som klarinettist og komponist. Han arbeider til daglig i Kristiansand Symfoniorkester. I tillegg til det utøvende virke, er han aktiv som komponist og arrangør. Det meste av hans produksjoner er for blåsere, og har blitt framført av alle profesjonelle blåseensembler i Norge. Verk av Nordhagen har også blitt fremført av symfoniorkestrene i Stavanger, Trondheim og Kristiansand.
Nordhagen arbeider også som klarinett- og teori-lærer ved konservatoriet i Kristiansand.


Stig Nordhagen (1966)

has his education as clarinet-player and composer from Norway and Holland.
He plays clarinet in The Kristiansand Symphony Orchestra in southern Norway.
In addition to this he is active as composer and arranger. Most of his production is made for wind-players, and his work is played by every professional wind ensemble in Norway. His works is also played by the Symphony Orchestras in Stavanger, Trondheim and Kristiansand.
Stig Nordhagen teach also clarinet and music theory at the Music Conservatory in Kristiansand.Searching For Light

Instrumentation:

Soprano Cornet in Eb
Solo Cornet in Bb
Repiano Cornet in Bb
2nd Cornet in Bb
3rd Cornet in Bb
Flugelhorn in Bb

Solo Horn in Eb
1st Horn in Eb
2nd Horn in Eb

1st Baritone in Bb
2nd Baritone in Bb

1st Trombone in Bb
2nd Trombone in Bb
Bass Trombone in C

1st Euphonium In Bb
2nd Euphonium in Bb

1st Bass in Eb
2nd Bass in Eb
1st Bass in Bb
2nd Bass in Bb

Timpani

Percussion 1 :Tubular bells-Tom toms- Gong- Glockenspiel

Percussion 2 : Triangle-Glockenspiel-Bass drum-Temple blocks-Drum set(hi hat)
Cymbals-Snare drum
Percussion 3 : Glockenspiel-Vibraphone-Xylophone-Tubular bells

___________________________________________________________________

Commissioned by the Grenland International Brass Festival 2013
Skien , Norway
With Support of The Fund for performing arts (Norsk Kulturråd)

Durata ca 15 min"

 • Kategori: Brassband
 • Produkttype: Fysisk produkt
 • Besetning: Brassband (BB)
 • Vanskelighetsgrad: 5
 • Tema/Sjanger: Norsk musikk, Originalmusikk
 • Komponist: Nordhagen Stig
 • Series: Noteservice Brass Band Originals and Transcription
Lydeksempel / Audio
Produkttype
Fysisk Fysisk Fysisk Digital
Tilgjengelig
kr 1 869,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...