Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261720762
 • Kategori: Fleksible besetninger
 • Produkttype: Fysisk
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Fleksibel besetning
 • Vanskelighetsgrad: 1,5
 • Series: Noteservice Flex 4 Series
 • Komponist: Idar Torskangerpoll

Cool - Flex 4

Kategori: Fleksible besetninger
Besetning: Fleksibel besetning
Vanskelighetsgrad: 1,5
Komponist: Idar Torskangerpoll

COOL
Dette stykket ble bestilt av Langhus skolekorps juniorkorps til sitt høstprosjekt i 2022. I dette prosjektet skulle alle ensemblene i korpset spilte jazz-musikk i en eller annen form.
Stykket er en slags blues med stort fokus på basslinjen. Dette riffet er veldig tydelig gjennom hele forløpet. Stykket har en solo-del som godt kan gjøres åpen for å slippe til flere solister, gjerne med improvisasjons-soloer.
Stykket passer for korps som ønsker å spille en jazzlåt som er enkelt tilgjengelig for de fleste og som ønsker å vise frem musikanter som solister.

COOL
This piece was commissioned by Langhus Skolekorps junior band for their autumnal concert in 2022, where all ensembles of the band played jazz in one form.
The piece is a sort of blues with a big focus on the bass line. This riff is very poignant during the whole item. The piece has a solo section which can be made open to accommodate more soloists, also with improvisational solos.
The piece suits bands wanting to play a jazzy tune available for most players, and bands wanting to showcase one or more soloists.
_________________________________________________________________

IDAR TORSKANGERPOLL (1970)
Idar kommer fra den lille bygda Torskangerpoll i Vågsøy kommune på Vestlandet. Han vokste opp i en familie der så godt som alle spilte i korps. Idar har sin utdannelse fra Universitetene i Trondheim og Oslo, der han har studert komposisjon på hovedfagsnivå. Idar er i dag en meget aktiv komponist og arrangør, og skriver for mange ulike besetningstyper og solo-instrumenter. Hans produksjon spenner fra musikk for aspirantkorps via ulike kammermusikalske stykker til korps-symfonier og solo-konserter. Idar er også aktiv som dirigent for korps over hele Norge, og som foredragsholder og lærer ved kurs i regi av NMF. Alle Idars utgivelser er tilgjengelige fra Norsk Noteservice as.


IDAR TORSKANGERPOLL (1970)
Idar was born in a small village called Torskangerpoll in the western part of Norway.
He grew up in a family where everyone played in the local wind-band. Idar attended the Universities of Trondheim and Oslo, where he studied composition on Master-degree level. His production spans from music for beginning band via chamber-music pieces to symphonies for band and solo-concertos. Idar is also active as conductor for bands all over Norway, and as a lecturer and teacher on courses arranged by the Norwegian Band Federation. All of Idar s published works are available from Norsk Noteservice as.

 • Varenummer: 9790261720762
 • Kategori: Fleksible besetninger
 • Produkttype: Fysisk
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Fleksibel besetning
 • Vanskelighetsgrad: 1,5
 • Series: Noteservice Flex 4 Series
 • Komponist : Idar Torskangerpoll

Idar Torskangerpoll (Komponist)

Idar Torskangerpoll (1970). Idar kommer fra den lille bygda Torskangerpoll i Vågsøy kommune på Vestlandet. Han vokste opp i en familie der så godt som alle spilte i korps.

Les mer
Lydeksempel / Audio
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 529,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...