Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261812726
 • Kategori: Fleksible besetninger
 • Produkttype: Digital produkt
 • Besetning: Brassband (BB), Korps med solist (vokal eller instrumentell), Fleksibel besetning (FLEX)
 • Vanskelighetsgrad: 3
 • Durata: 4'30" - 5'00"
 • Tema/Sjanger: Klassisk og samtidsmusikk
 • Arrangør: Esplo Haakon
 • Komponist: Schubert Franz
 • Series: Noteservice Flex 7 Solist

Ave Maria - FLEX 7 PDF

Kategori: Fleksible besetninger
Besetning: Brassband (BB), Korps med solist (vokal eller instrumentell), Fleksibel besetning (FLEX)
Vanskelighetsgrad: 3
Arrangør: Esplo Haakon
Komponist: Schubert Franz


AVE MARIA

Franz Schubert ble født i Lichtental, Østerrike i 1797 og var 28 år når han komponerte Ave Maria ca år 1825. Den opprinnelige teksten som ble satt til sangen er hentet fra diktet ?The Lady of the Lake? av Sir Walter Scott hvor heltinnen Ellen Douglas ber til Jomfru Maria i skjul. Musikken er gripende vakker og har rørt tilhørere verden over fra første dag. Franz Schubert døde i Wien bare 31 år gammel.Følgende solistmuligheter: Altsax - Bb klarinett - Fløyte - Marimba/Xylofon - Horn i Eb - Horn i F - Obo - Bb trompet/kornett - Euphonium G-nøkke l Vanskelighetsgrad 3 | Durata: Til dirigenten

Arrangementet er fleksibelt og har valgmuligheter i alle stemmer. Det finnes støttestemmer til part 1 og 2 i tillegg til flex 7-seriens standard oppsett. Solostemme er skrevet ut for alle instrumenter, også marimba eller xylofon.AVE MARIA

Franz Schubert was born in Lichtental, Austria in 1797 and was 28 when he composed the Ave Maria about year 1825. The original text that was set to the song is taken from the poem "The Lady of the Lake" by Sir Walter Scott in which the heroine, Ellen Douglas, is in hiding and prays to the Virgin Mary. The music is touching and beautiful and has affected audiences around the world from day one. Franz Schubert died in Vienna, only 31 years old.Soloist options: Altosax - Bb clarinett - Flute - Marimba/Xylophone - Horn in Eb - Horn in F - Oboe - Bb trumpet/cornet - Euphonium TCGrade 3 | Durata:To the conductor

This arrangement is flexible and have options in all parts. There are choices to support part 1 and 2 in addition to the standard setup of the flex 7-series. The solo part is transcribed for all instruments, including marimba or xylophone.HAAKON ESPLO (1970)

kommer fra Kolbotn i Oppegård kommune. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole som blokkfløytist og har jobbet som musiker, undervist og dirigert skole- og voksenkorps flere steder. Esplo behersker en rekke instrumenter og har komponert og arrangert musikk i mange år med særlig hovedvekt på korpsbesetningen.

HAAKON ESPLO (1970)

is from a small place near Oslo named Kolbotn in the county of Oppegård. He has a bacheler from The Norwegian Academy of Music and his main instument is recorder (blockflöte). He has been working as a musician, teacher and a conductor for both young- and adult bands. Esplo masters several instruments and has been composing and arranging music for many years. Most of the production for bands.

 • Kategori: Fleksible besetninger
 • Produkttype: Digital produkt
 • Besetning: Brassband (BB), Korps med solist (vokal eller instrumentell), Fleksibel besetning (FLEX)
 • Vanskelighetsgrad: 3
 • Durata: 4'30" - 5'00"
 • Tema/Sjanger: Klassisk og samtidsmusikk
 • Arrangør: Esplo Haakon
 • Komponist: Schubert Franz
 • Series: Noteservice Flex 7 Solist
Produkttype
Fysisk Fysisk Digital Digital
Tilgjengelig
kr 869,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Ave Maria - FLEX 7 PDF
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...