Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261815888
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2013
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 2,5
 • Durata: 11'00" - 12'00"
 • Series: Noteservice Young Band Classics
 • Komponist: Hans Offerdal

Listen! (warm ups) - CB PDF

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar
Vanskelighetsgrad: 2,5
Komponist: Hans Offerdal


LISTEN! (WARM-UPS) (2013)Ved å lytte godt på hverandre og musikken vi spiller, styrker vi både musikkopplevelsen og det musikalske resultatet. Dette er en samling med 7 satser du kan bruke som oppvarming og øvelser for ditt korps - for å utvikle en bevissthet hos musikantene: melodi, rytmikk, harmonikk

og klang - artikulasjon, frasering, dynamikk, intonasjon, tempo, rytmisk presisjon og samspill.I

Fokus på å spille legato med bra intonasjon. Pass på dynamikk!II

Fokus på å spille staccato med rytmisk presisjon. Pass på dynamikk!III

Få musikantene til å frasere likt ved å puste på akkurat samme sted. Alle akkordene i satsen er grunnstillingstreklanger. Stopp på hvilken som helst akkord og øv intonasjon fra basstonen og til de andre stemmene. Pass på dynamikk!IV

Fokus på frasering, rytmisk presisjon og god intonasjon. Her er mye innslag av kromatikk.

Pass på dynamikk!V

En trestemmig canon. Øv først én og én stemme, deretter alle tre stemmer samtidig.VI

Utfordringer for hele korpset i rytmikk, artikulasjon, dynamikk og samspill. Har du for mange slagverkere kan stemmene dobles i f.eks. Woodblock, Tambourine, Bongos, og andre slagverks-instrumenter dere har. Pass på dynamikk!VII

Dette er like mye en øvelse i presisjon og rytmisk bevissthet, som en øvelse i klang og intonasjon. Pass på dynamikk!

Total spilletid ca. 10 - 11 min

LISTEN (WARM-UPS) (2013)By improved listening both to each other and the music we are playing, we enhance both our musical experience and the sounding result. This is a collection of 7 movements that can be used as warm-ups and exercises for your band - developing the players? awareness: melody, rhythm, harmony and timbre - articulation, phrasing, dynamics, intonation, tempo, rhythmic precision and ensemble playing.

I

Focus on legato playing and good intonation. Watch the dynamics!II

Focus on staccato playing and rhythmic precision. Watch the dynamics!III

Have the musicians expressing the same phrasing by breathing at the very same spots. All chords are triads in root position. Stop at any chord and practice intonation from the bass and up. Watch the dynamics!IV

Focus on phrasing, rhythmic precision, and good intonation. Here are degrees of chromaticism. Watch the dynamics!V

A three part canon. Practice each of the three parts separately, then combine all three parts.VI

Challenges for the whole band in rhythm, articulation, dynamics and ensemble playing. If there

are too many percussionists, parts may be doubled in Woodblock, Tambourine, Bongos and other percussion instruments. Watch the dynamics!VII

This is as much an exercise in rhythmic precision, as well as an exercise in timbre and intonation. Watch the dynamics!Playing time all movements appx. 10 - 11 min

---------------------------------------------

HANS OFFERDAL (1971)Hans Offerdal er utdannet ved Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Kingston University London, og University of California Los Angeles, innen musikkteori og komposisjon. Han arbeider i dag som komponist, arrangør og dirigent, og underviser ved Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt i satslære og musikkteoretiske fag, samt filmmusikk. Med erfaring som strekker seg fra arbeid med studiomusikere i Hollywood til skolekorps i Oslo, er Hans en aktiv opphavsmann ved forlaget Norsk Noteservice as, med musikk for forskjellige besetninger og nivåer.HANS OFFERDAL (1971)Hans Offerdal holds degrees in music theory and composition from The Norwegian State Academy of Music, The University of Oslo, Kingston University London, and the University of California, Los Angeles. Currently a professional composer, arranger and conductor, he also teaches at The State Academy and Barratt Due Music Institute. With experience ranging from professional recording musicians in Hollywood to school bands in Oslo, he is an active contributor at Norsk Noteservice as with music for various ensembles at various levels.

----------------------------------------------------------

InstrumentationSoprano Cornet in Eb

Solo Cornet in Bb

Repiano Cornet in Bb

Cornet 2 in Bb

Cornet 3 in Bb

Flugelhorn

Solo Horn in Eb

Horn 1 in Eb

Horn 2 in Eb

Baritone 1 in Bb

Baritone 2 in Bb

Trombone 1 in Bb

Trombone 2 in Bb

Bass Trombone

Euphonium in Bb

Tuba in Eb

Tuba in BbMallets - Xylophone / Glockenspiel (hard mallets / brass mallets)

Percussion 1 (2 players)

Percussion 2 (2 players)All percussion TACET movement I, III and V

Sound Sample recorded by The Staff Band of the Norwegian Armed Forces conducted by Trond S. Myhre.Full recording available on "Norwegian Dance - New Music for Concert Band 2013-2014"

Download complete album or single track on iTunes or Amazon

Can be streamed on Wimp, Spotify and Music Unlimited

 • Varenummer: 9790261815888
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2013
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 2,5
 • Durata: 11'00" - 12'00"
 • Series: Noteservice Young Band Classics
 • Komponist : Hans Offerdal

Hans Offerdal (Komponist)

Hans Offerdal (1971) har hovedfag i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i satslære og musikkteori. Hovedoppgaven var en avhandling om den amerikanske komponisten Jerry Goldsmiths komposisjonsteknikk. Hans har også en Master Of Arts fra Kingston University i London, i komposisjon for film og Tv, og et Certificate i filmkomposisjon, fra University of California, Los Angeles.

Les mer
Lydeksempel / Audio
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 009,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Listen! (warm ups) - CB PDF
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...