Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261821087
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital produkt
 • Besetning: Janitsjar (CB)
 • Komponist: Esplo Haakon
 • Series: Noteservice Challenge Series

Anxo (Angel) - CB PDF

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar (CB)
Komponist: Esplo Haakon

ANXO - ENGEL

Har du møtt en uten å vite det?. eller kanskje er du en selv? Et lite vindpust og uforklarlige hendelser. Kanskje finnes de - eller kanskje ikke. Uansett er stykket inspirert av noen snille, noen triste og noen tøffe engler som engang var?ANXO betyr engel på Galisisk, et middelaldersk språk fra den lille regionen Galicia i Spania. Noen mener Portugisisk er en dialekt av dette språket, mens andre det helt motsatte. I dette lille hjørnet av Europa ut mot Atlanterhavet lever uansett språket i beste velgående etter at Francisco Franco hadde forbudt det i sitt diktatur fram til 1975.


ANXO - ANGEL

Have you ever met one without knowing it .... or perhaps you are one yourself? A slight breeze and unexplained incidents. Maybe they exist - or maybe not. Anyway, this music is inspired by some good, some sad and some rough angels who once was ...ANXO means angel in Galician, a medieval language from the small region of Galicia in Spain. Some people think Portuguese is a dialect of this language, while others means quite the opposite. In this little corner of Europe facing the Atlantic Ocean, the language lives flourishing well despite the fact that Francisco Franco banned it under his dictatorship until 1975.


PERFORMANCE
This music is well suited for working with articulation and musicality. It is varied and includes many technical and musical challenges, both in tutti and solo parts. Highlight contrasts both in dynamics and moods so that the different parts separates from each other. Do you have many percussionists, you will find tasks enough for everyone. Otherwise the drumset part covers the most important.


FRAMFØRING
Stykket er godt egnet til å jobbe med artikulasjon og musikalitet. Det er variert og inneholder mange tekniske og musikalske utfordringer, både i tutti- og solistiske partier. Framhev kontraster både i styrke og foredrag slik at de ulike delene skiller seg fra hverandre. Har du mange slagverkere, er det oppgaver nok til alle. Ellers dekkes det viktigste av trommesettstemmen.


HAAKON ESPLO (1970)
kommer fra Kolbotn i Oppegård kommune. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole som blokkfløytist og har jobbet som musiker, undervist og dirigert skole- og voksenkorps flere steder. Esplo behersker en rekke instrumenter og har komponert og arrangert musikk i mange år med særlig hovedvekt på korpsbesetningen


HAAKON ESPLO (1970),
is from a small place near Oslo called Kolbotn in the county of Oppegård. He has a bacheler from The Norwegian Academy of Music and his main instument is recorder (blockflöte). He has been working as a musician, teacher and a conductor for both young- and adult bands. Esplo masters several instruments and has been composing and arranging music for many years. Most of the production for bands.


Below the product information, you will find the parts not included in the printed set. The parts are compressed, to view them you must use a program to uncompress them such as WINZIP, since the files are in *.pdf-format, you also need Acrobat Reader from WWW.ADOBE.COM.

 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital produkt
 • Besetning: Janitsjar (CB)
 • Komponist: Esplo Haakon
 • Series: Noteservice Challenge Series
Produkttype
Fysisk Fysisk Digital Digital
Tilgjengelig
kr 1 019,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...