Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261835305
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Besetning: Janitsjar
 • Tema/Sjanger: Marsjer
 • Series: 21 marches for the 21st century
 • Komponist: Knut Vaage

Fremad marsj - CB (PDF)

21 marches for 21 century

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar
Komponist: Knut Vaage


Finnes tilgjengelig på strømmetjenester, som blant annet Spotify.Knut Vaage (1961) er busett i Bergen kor han livnærer seg som komponist. Han

har utdanning i klaver, pedagogikk og komposisjon frå Bergen musikkonservatorium. Sidan

1983 har Vaage vore freelancer. Han har vore aktiv innafor fleire stilartar, men med

hovudvekt på improvisasjons- og samtidsmusikk. Vaage har i fleire prosjekt utforska

grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Med trioen JKL har han lydfesta nokre av

improvisasjonane til CD. Vaage har vore styremedlem i Ny Musikks Komponistgruppe og

Norsk Komponistforening. Han har ogsi vore leiar i Ny Musikk avd. Bergen og for

Autunnale-festivalen i samme by.Fremad marsj

I "Fremad marsj" har eg valt i følgja eit velbrukt formskjema for denne type marsjar. Stykket

er bygt opp av introduksjon, A-del, B-del og trio. Dei tradisjonelle gjentakingane er ogsi tatt

med. Tonespråk og bruk av rytmiske celler skal så vitalisere denne formen. "Fremad marsj"

er tileigna Forsvarets Musikkorps Vestlandet.Knut Vaage, born 1961, lives in Bergen where he works full-time as a composer. He

graduated as pianist, teacher and composer from the Music Conservatory in Bergen. Since

1983 Knut Vaage has worked freelance in many different styles of music, though

concentrating on improvised and contemporary music. Many of Vaage's projects have

investigated the boundaries between improvisation and composed music; a number of

improvisations have been released on CD by the trio JKL.Knut Vaage has been a board member of the composers' group of Ny Musikk, the Norwegian

branch of the ISCM, and the Norwegian Society of Composers. He has in addition led a local

division of Ny Musikk in Bergen, where he was also director of the Autunnale festival.

In I have chosen to follow a well-tried formula for this type of march. The

piece is built round an introduction, an A-section, B-section and trio. Traditional repetitions

are also included. The idea is to give life to the form using tonal language and rhyhmic cells.

"Forward march" is dedicated to the Staff Band West/ Norwegian Defence Forces.

 • Varenummer: 9790261835305
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Besetning: Janitsjar
 • Tema/Sjanger: Marsjer
 • Series: 21 marches for the 21st century
 • Komponist : Knut Vaage

Contributor img

Knut Vaage (composer)

Knut Vaage, utdannet ved Griegakademiet i Bergen, er en mangfoldig komponist og pianist med hovedvekt på improvisasjon og samtidsmusikk

Les mer
Produkttype
Digital Digital
Tilgjengelig
kr 839,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Fremad marsj - CB (PDF) 21 marches for 21 century
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...