Tilleggsfiler Download
Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261854641
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Tema/Sjanger: Film/TV/Musikaler
 • Series: Noteservice Concert Band Entertainment
 • Arrangør: David Hveem

Cantina Band - CB (PDF)

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar
Arrangør: David Hveem

Cantina Band

«Cantina Band» (eller «Mad About Me») ble skrevet av John Williams i 1977 til filmen Star Wars (senere Star Wars IV: A New Hope). Selv om mye av musikken til filmserien er svært kjent, er Cantina Band i en stil som skiller seg noe fra resten; i Star Wars-universet kalt «jizz», Williams etterligning av den noe mer kjente stilen «jazz». Williams fikk i oppgave av Star Wars-skaper George Lucas å lage musikk som høres ut som «flere vesner i et framtidig århundre som finner Benny Goodmans swing-musikk fra 1930-tallet og hvordan de potensielt prøver å etterligne den» - og endte opp med Cantina Band #1 og #2. Begge numrene spilles i den legendariske scenen i Chalmun's Spaceport Cantina hvor Luke Skywalker og Obi-Wan Kenobi havner i en slåsskamp som til og med får bandet til å slutte og spille.
Bandet, som går under navnet Figrin D'an and the Modal Nodes, kommer fra planeten Clak'dor VII og er spesialister i jizz og den nærliggende, noe eldre stilen jatz. Utøvere av denne musikken går gjerne under navnet «jizz-wailers» (wailing = jamring), og Bith-folket fra Clak dor VII er særs godt egnet til å være nettopp jizz-wailers siden de kan holde en hver tone så lenge de vil takket være et unikt luftveissystem - noe mange gjerne skulle ønske de kunne i fremføringen av dette arrangementet også, kanskje.
Arrangementet forholder seg relativt tro til Williams originalversjon, men med en noe annerledes slutt. Selv om treblås-seksjonen utvilsomt har de største tekniske utfordringene, er stilforståelsen selve nøkkelen i å få arrangementet til å låte godt - og her må alle grupper samarbeide. Å spille lett men artikulert, og svært presist, vil være en absolutt nødvendighet for å få musikken til å drive av gårde hele veien til Tatooine.
I takt 113 ligger det en liten improvisert solo i enten trombone eller trompet, men hvis man vil ha det ekte autentiske Cantina Band-soundet gjøres dette naturligvis på Steel drums.


Cantina Band
«Cantina Band (or «Mad About Me») was written by John Williams in 1977 for the film Star Wars (later Star Wars IV: A New Hope). Even with quite a bit of the Star Wars music being quite well known, Cantina Band is literally in a style of its own. In the Star Wars-universe this style is called «jizz», Williams take on the more well-known genre «jazz». Williams was tasked by Star Wars-creator George Lucas to make music that sounded like «several creatures in a future century finding some 1930's Benny Goodman swing band music ... and how they might attempt to interpret it» and ended up with Cantina Band #1 and #2. Both numbers are played in the legendary scene taking place in Chalmun's Spaceport Cantina where Luke Skywalker and Obi-Wan Kenobi gets in a fight causing even the band to stop playing.
The band, which goes by the name Figrin D'an and the Modal Nodes, comes from the planet Clak'dor VII and specializes in jizz and the nearby, slightly older style of jatz. Performers of this music often go by the name "jizz-wailers", and the Bith people from Clak'dor VII are especially well suited for jizz-wailing since they can hold every note as long as they want thanks to a unique respiratory system - something many perhaps would like to be able to do in the performance of this arrangement as well.
The arrangement is relatively faithful to Williams' original version, but with a somewhat different ending. Although the woodwind section undoubtedly has the biggest technical challenges, an understanding of the musical style is the very key to making the arrangement sound good - and here all groups must work together. Playing lightly but quite articulated, and very precise, will be an absolute necessity to get the music drifting off all the way to Tatooine.
In measure 113 there is a small improvised solo in either trombone or trumpet, but if you want the real authentic Cantina Band-sound this is of course done on a steel drum.

David Hveem
David Hveem er utdannet jazzbassist, pedagog og komponist fra Norges Musikkhøgskole, og arbeider som regel innenfor jazz / samtidsmusikk-feltet som utøver, komponist, arrangør og dirigent. De siste årene har han blant annet skrevet flere bestillingsverk for ulike korps til deltagelse i NM, gjort en full konsert med egen musikk for storband, og med et 17-manns ensemble i eget navn.
Han blir regelmessig brukt som arrangør for flere av landets ledende janitsjarkorps og brassband, og har også skrevet arrangementer for profesjonelle ensembler som KORK og DNBE. Han har også skrevet og arrangert verk på bestilling fra blant andre Oslo Fagottkor, Vålerenga Mannskor og Elvebyen Messingkvartett.
Som utøver på bass og diverse treblåsinstrumenter har han de siste årene spilt regelmessig med flere storband, små band og janitsjarkorps, blant annet storbandet ved NMH og Christiania Blåseensemble. Han er også lektor ved musikklinjene ved Rud og Hadeland videregående skoler.


David Hveem
David Hveem is trained as a jazz bassist, educator, and composer from the Norwegian Academy of Music, and usually works in the field of jazz / contemporary music as a performer, composer, arranger and conductor. In recent years, he has, among other things, written several commissioned works for various wind bands to participate in the Norwegian national championships, done a full concert with his own music for big band, and with a 17-man ensemble in his own name.
He is regularly used as an arranger for several of the country's leading wind and brass bands and has also written arrangements for professional ensembles such as the Norwegian Radio Orchestra and The Norwegian Wind Ensemble. He has also written and arranged works on commission from, amongst others, the Oslo Fagottkor, Vålerenga Mannskor and the Elvebyen Brass Quartet.
As a performer on bass and various woodwind instruments, he has in recent years played regularly with several big bands, small bands and wind bands including the big band at the Norwegian Academy and Christiania Blåseensemble. He is also an associate professor at the music department at Rud and Hadeland upper secondary schools.

 • Varenummer: 9790261854641
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Tema/Sjanger: Film/TV/Musikaler
 • Series: Noteservice Concert Band Entertainment
 • Arrangør : David Hveem

Contributor img

David Hveem (Arrangør)

David Sætre Hveem er utdannet fra Norges Musikkhøgskole, og arbeider som komponist, arrangør, dirigent og utøver. Han har skrevet arrangementer for profesjonelle ensembler som KORK, DNBE og de ulike forsvarskorpsene, og blir regelmessig brukt som arrangør for flere av landets ledende janitsjarkorps, storband og brassband.

Les mer

Lydeksempel / Audio
Videoeksempel
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 039,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Cantina Band - CB (PDF)
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...