Tilleggsfiler Download
Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261855075
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 3,5
 • Tema/Sjanger: Klassisk og samtidsmusikk
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti
 • Arrangør: Bjørnar Utne-Reitan

Ballade - CB (PDF)

Fra Fantasistykker for Piano op.36

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar
Vanskelighetsgrad: 3,5
Arrangør: Bjørnar Utne-Reitan

BALLADE
Agathe Backer Grøndahls «Ballade» kan best betegnes som et romantisk karakterstykke. Slike ensatsige klaverstykker med tittel som løst angir en stemning/idé utgjorde en sentral sjanger på 1800-tallet. I Backer Grøndahls produksjon er flere slike samlet under betegnelsen «fantasistykker».
Det er seks samlinger med totalt 48 fantasistykker på hennes opusliste og «Ballade» er fra det første av disse (op. 36), utgitt i 1895. «Ballade» er bredere anlagt enn de andre fantasistykkene. Det er bygget rundt et dramatisk tema som stadig kommer tilbake etter episoder med sterkt kontrasterende tematisk materiale.
Arrangementet ligger tett opptil Backer Grøndahls originalkomposisjon. Det er transponert en halvtone ned: fra ess-moll til d-moll. Arrangementet har enkelte utfordrende passasjer og passer godt for amatørkorps av et visst nivå. Instrumenteringen stiller ingen spesielle krav utover vanlig janitsjarbesetning og vil klinge like fint i små som i store korps.

BALLADE
Agathe Backer Grøndahl s Ballade can best be described as a Romantic character piece. Such one-movement piano pieces with titles that loosely indicate a mood/idea made out a central genre in the 19th century. In Backer Grøndahl s production, several of these are grouped under the term fantasy pieces . There are six collections with a total of 48 fantasy pieces on her opus list and Ballade is from the first of these (Op. 36), published in 1895. Ballade is a broader work than the other fantasy pieces. It is built around a dramatic theme that keeps returning after episodes with strongly contrasting thematic material.
The arrangement is close to Backer Grøndahl s original composition. It is transposed a semitone down: from E flat minor to D minor. The arrangement contains some challenging passages and is well-suited for amateur bands of a certain level. The instrumentation makes no special demands beyond normal concert band instrumentation and will sound just as good in small as in large bands.

AGATHE BACKER-GRØNDAHL
Agathe Backer Grøndahl (1847 1907) var en norsk komponist og pianist. Hun var søster av maleren Harriet Backer og gift med dirigenten, komponisten og sanginstruktøren Olaus Andreas Grøndahl. Backer Grøndahl var samtidig med Edvard Grieg og Johan Svendsen og tilhører den såkalte «gullalderen» i norsk musikkhistorie. Grieg, som ble en nær venn, anerkjente tidlig hennes talent. I et brev til Niels Ravnkilde, datert 28. mai 1871, skriver han: «Jeg haaber Du har hørt frøken Backer spille. Hun er Pokkers begavet. Hendes Sange viser ogsaa temmelig betydeligt Kompositionstalent». Backer Grøndahl høstet i samtiden bred internasjonal anerkjennelse som pianist og var en produktiv komponist. Hennes produksjon består hovedsakelig av klaverstykker og romanser. Innen sistnevnte sjanger regnes hun blant Norges aller fremste komponister.

AGATHE BACKER-GRØNDAHL
Agathe Backer Grøndahl (1847 1907) was a Norwegian composer and pianist. She was the sister of painter Harriet Backer and married to the conductor, composer and singing instructor Olaus Andreas Grøndahl. Backer Grøndahl was a contemporary of Edvard Grieg and Johan Svendsen and belongs to the so-called golden age in Norwegian music history. Grieg, who became a close friend, recognised her talent early on. In a letter to Niels Ravnkilde, dated May 28, 1871, he writes: I hope you have heard Miss Backer play. She is gifted as hell. Her songs also show a considerable talent for composition . Backer Grøndahl gained wide international recognition as a pianist and was a prolific composer. Her output consists mainly of piano pieces and romances. Within the latter genre, she is considered among Norway s foremost composers.

BJØRNAR UTNE-REITAN
Bjørnar Utne-Reitan (f. 1994) er musikkforsker, komponist og arrangør. Han har bakgrunn fra korpsmiljøet i Haugesund og har studert musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og musikkteori ved Norges musikkhøgskole. I 2022 tok han doktorgrad ved sistnevnte institusjon, hvor han for tiden er ansatt. Utne-Reitan har gitt viktige bidrag til forskning på musikkteorihistorie og på Grieg. Som komponist og arrangør har han erfaring med å jobbe innenfor de minste såvel som de største formater: fra solo- og kammerbesetninger til janitsjar- og symfoniorkester. Dette er hans første utgivelse på Norsk Noteservice.

BJØRNAR UTNE-REITAN
Bjørnar Utne-Reitan (b. 1994) is a music researcher, composer and arranger. He grew up playing in wind bands in Haugesund and studied musicology at the University of Oslo and music theory at the Norwegian Academy of Music. In 2022, he received his PhD from the latter institution, where he is currently employed. Utne-Reitan has made important contributions to research on the history of music theory and on Grieg. As a composer and arranger, he has experience working within the smallest as well as the largest formats: from solo and chamber ensembles to wind bands and symphony orchestras. This is his first release on Norsk Noteservice.

 • Varenummer: 9790261855075
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 3,5
 • Tema/Sjanger: Klassisk og samtidsmusikk
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti
 • Arrangør : Bjørnar Utne-Reitan

Lydeksempel / Audio
Videoeksempel
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 929,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Ballade - CB (PDF) Fra Fantasistykker for Piano op.36
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...