Tilleggsfiler Download
Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261856690
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 3,5
 • Tema/Sjanger: Originalmusikk
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti
 • Komponist: Idar Torskangerpoll

Intrada for a Festive Occation - CB (PDF)

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar
Vanskelighetsgrad: 3,5
Komponist: Idar Torskangerpoll

Intrada for a Festive Occation
Dette stykket ble opprinnelig bestilt av Torskangerpoll Musikklag som et fellesnummer til deres Stormfestival i 2016, en festival som samler korps fra hele landet til konserter, oppmarsjer og moro i den lille vestlandsbyen Måløy.
Stykket er bygget opp av to motiver som brukes gjennom hele stykket. Dette passer flott som en konsert åpner, eller som et karakterstykke.
Pass på artikulasjoner underveis i stykket, kontraster mellom marcato og legato er en viktig del av stykkets karakter.

Intrada Orientale
This piece was commissioned by Torskangerpoll Musikklag as a massed-band item for their Storm Festival in 2016. The Storm Festival is a festival for from bands all over Norway with concerts, parades and a lot of fun in the small Western Norway town of Måløy.
The music is built around two motifs used throughout the piece. This piece is a good concert-opener or a character piece.
Beware of the changing articulations in this piece, the contrast between marcato and legato is a vital part of the character of the piece.
___________________________________________________________

Idar Torskangerpoll
Idar kommer fra den lille bygda Torskangerpoll i Vågsøy kommune på Vestlandet. Han vokste opp i en familie der så godt som alle spilte i korps.
Idar har sin utdannelse fra Universitetene i Trondheim og Oslo, der han har studert komposisjon på hovedfagsnivå. Idar er i dag en meget aktiv komponist og arrangør, og skriver for mange ulike besetningstyper og solo-instrumenter. Hans produksjon spenner fra musikk for aspirantkorps via ulike kammermusikalske stykker til korps-symfonier og solo-konserter. Idar er også aktiv som dirigent for korps over hele Norge, og som foredragsholder og lærer ved kurs i regi av NMF. Alle Idars utgivelser er tilgjengelige fra Norsk Noteservice as.

Idar Torskangerpoll
Idar was born in a small village called Torskangerpoll in the western part of Norway.
He grew up in a family where everyone played in the local wind-band. Idar attended the Universities of Trondheim and Oslo, where he studied composition on Master-degree level. His production spans from music for beginning band via chamber-music pieces to symphonies for band and solo-concertos. Idar is also active as conductor for bands all over Norway, and as a lecturer and teacher on courses arranged by the Norwegian Band Federation. All of Idar s published works are available from Norsk Noteservice as.

 • Varenummer: 9790261856690
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 3,5
 • Tema/Sjanger: Originalmusikk
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti
 • Komponist : Idar Torskangerpoll

Idar Torskangerpoll (Komponist)

Idar Torskangerpoll (1970). Idar kommer fra den lille bygda Torskangerpoll i Vågsøy kommune på Vestlandet. Han vokste opp i en familie der så godt som alle spilte i korps.

Les mer

Lydeksempel / Audio
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 089,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Intrada for a Festive Occation - CB (PDF)
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...