Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261857284
 • Kategori: Aspirant- og juniorkorps
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Fleksibel besetning
 • Vanskelighetsgrad: 2,5
 • Durata: 2'30" - 3'00"
 • Tema/Sjanger: Barn, Film/TV/Musikaler, Julemusikk, Norsk musikk, Populærmusikk
 • Series: Noteservice Flex 4 Series
 • Arrangør: Idar Torskangerpoll

Mot Lys fra Snøfall 2 - FLEX 4 PDF

Noah og skyggene

Kategori: Aspirant- og juniorkorps
Besetning: Fleksibel besetning
Vanskelighetsgrad: 2,5
Arrangør: Idar Torskangerpoll

MOT LYS
Fra Snøfall - Noah og skyggene

«Mot Lys» er hovedsangen til «Snøfall - Noah og skyggene», adventskalenderserien på NRK fra 2023. Stykket er melodiøst og kan spilles av de fleste korps og ensembler. Det første verset (fra tall 3 til tall 16) kan spilles av en solist på fløyte/klarinett/altsax eller trompet/kornett.


MOT LYS
From Snøfall - Noah og skyggene

"Mot Lys" is the main tune from "Snøfall - Noah og skyggene", the advent calendar series on Norwegian Broadcasting Corporatin in 2023. It has beautiful melodies and is playable by most bands and ensembles . The first verse (from bar 3 to bar 16) can be played solo by flute, clarinet, alto sax or trumpet/cornet.


IDAR TORSKANGERPOLL (1970)
Idar kommer fra den lille bygda Torskangerpoll i Vågsøy kommune på Vestlandet. Han vokste opp i en familie der så godt som alle spilte i korps. Idar har sin utdannelse fra Universitetene i Trondheim og Oslo, der han har studert komposisjon på hovedfagsnivå. Idar er i dag en meget aktiv komponist og arrangør, og skriver for mange ulike besetningstyper og solo-instrumenter. Hans produksjon spenner fra musikk for aspirantkorps via ulike kammermusikalske stykker til korps-symfonier og solo-konserter. Idar er også aktiv som dirigent for korps over hele Norge, og som foredragsholder og lærer ved kurs i regi av NMF. Alle Idars utgivelser er tilgjengelige fra Norsk Noteservice as.

IDAR TORSKANGERPOLL (1970)
Idar was born in a small village called Torskangerpoll in the western part of Norway.
He grew up in a family where everyone played in the local wind-band. Idar attended the Universities of Trondheim and Oslo, where he studied composition on Master-degree level. His production spans from music for beginning band via chamber-music pieces to symphonies for band and solo-concertos. Idar is also active as conductor for bands all over Norway, and as a lecturer and teacher on courses arranged by the Norwegian Band Federation. All of Idar?s published works are available from Norsk Noteservice as.

 • Varenummer: 9790261857284
 • Kategori: Aspirant- og juniorkorps
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Fleksibel besetning
 • Vanskelighetsgrad: 2,5
 • Durata: 2'30" - 3'00"
 • Tema/Sjanger: Barn, Film/TV/Musikaler, Julemusikk, Norsk musikk, Populærmusikk
 • Series: Noteservice Flex 4 Series
 • Arrangør : Idar Torskangerpoll

Idar Torskangerpoll (arranger)

Idar Torskangerpoll (1970). Idar kommer fra den lille bygda Torskangerpoll i Vågsøy kommune på Vestlandet. Han vokste opp i en familie der så godt som alle spilte i korps.

Les mer
Lydeksempel / Audio
Videoeksempel
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 499,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Mot Lys fra Snøfall 2 - FLEX 4 PDF Noah og skyggene
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...