Produktdetaljer
  • Varenummer: 9790661026525
  • Kategori: Tuba , Ensembler , Ensemble
  • Produkttype: Fysisk produkt
  • Komponist: Aagaard Nilsen Torstein

Treplusstre - Threeplusthree for Tuba-Sextet grade 4 Torstein Aagaard-Nilsen

Kategori: Tuba , Ensembler , Ensemble
Komponist: Aagaard Nilsen Torstein


Treplusstre for tuba-sekstett, bestilt av Frode Amundsen, tubaist i Oslo Fiharmoniske Orkester til tubasamlingen på Manger i Februar 2007. Den ble urframført av mer enn nitti tubaister fra hele landet, deriblant tubaistene fra samtlige norske symfoniorkester, det hele ledet av Torbjørn Kvist.De seks stemmene er gruppert i to grupper, hver med en lys, en midtre og en dyp stemme.

Jeg setter så i gang en «groove» der de to gruppene først gjør hver sin ting og senere finner sammen. En gruppe spiller mens den andre er rytme-seksjon (luftlyder), så byttes rollene før de finner sammmen og etterhvert spiller noen akkorder som vi får tid til å lytte på, nesten koral-aktig. Den underlliggende pulsen er fortsatt der. Åpnings-grooven kommer etterhvert tilbake og forhåpentligvis slutter alle samtidig i et kort, oktav-unisont riff.Torstein Aagaard-Nilsen (1964)

er utdannet ved Universitetet i Bergen og Bergen Musikkonservatorium.

Aagaard-Nilsens produksjon vitner om en udogmatisk og leken tilnærming til det å komponere. Etter å ha etablert seg i området nord for Bergen på slutten av 80-tallet, begynte komponeringen hans med verk for brass band og han fikk rask suksess. Etterhvert resulterte kontakten med samtidsmusikkmiljøet i Bergen i bestillinger fra bl.a. Ny Musikk Bergen, BIT 20 Ensemble, Music Factory og Autunnale.

Info: MICThreeplusthree

Threeplusthree for tuba sextet was commissioned by Frode Amundsen, principal tuba player in the Oslo Philharmonic Orchestra to a tuba convention on Manger in February 2007. It was premiered with more than 90 Norwegian tuba players included the tuba players from all the Norwegian symphony orchestras, and conducted by Torbjørn Kvist.There are two equal groups. Each group has one high, one middle and one low voice.

I set up a ?groove? where each group does different ideas. Later they find back to each other. One group plays the musical lines while the other take on the role of a percussion section (Air sounds). Then they switch and in the end they melt together in a passage sounding close to a coral. The pulse is still present.

The opening idea comes back before it all ends up in a short octave-unisons riff.Torstein Aagaard-Nilsen (1964)

Aagaard-Nilsen?s production bears witness of an un-dogmatic and playful approach to composition. After having established himself in the Bergen area by the end of the 1980s, he started composing music for brass band, for which he obtained a quick success. Gradually, his contact with the contemporary music scene in Bergen resulted in commissions from the Norwegian section of ISCM, the BIT 20 Ensemble and festivals Music Factory and Autunnale.

Info: MIC

  • Kategori: Tuba , Ensembler , Ensemble
  • Produkttype: Fysisk produkt
  • Komponist: Aagaard Nilsen Torstein
Produkttype
Fysisk Fysisk
På lager, sendes nå
kr 229,00
Du har lagt produktet i handlekurven
Treplusstre - Threeplusthree for Tuba-Sextet grade 4 Torstein Aagaard-Nilsen
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...