Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790661028468
 • Kategori: Brassband
 • Produkttype: Fysisk
 • Besetning: Brassband
 • Vanskelighetsgrad: 4
 • Komponist: Torstein Aagaard-Nilsen

Dampsanger - BB

Steam Songs

Kategori: Brassband
Besetning: Brassband
Vanskelighetsgrad: 4
Komponist: Torstein Aagaard-Nilsen

Dampsanger

I 2006 fylte Skibladner 150 år. Bestillingsverket skulle være et konsertverk og en hyllest på samme tid og komponeres for brass band. Gjøvik Bybrass var oppdragsgiver med støtte fra Norsk kulturråd, men fremførte av ulike årsaker ikke verket. Det gjorde Flesland Musikklag, dirigert av Svein Henrik Giske.

Det er ikke mye til felles med brass band og dampbåter ytre sett. Jeg har klart å finne noen som ikke er direkte synlige. De er begge et direkte resultat av den industrielle revolusjon, er omtrent like gamle og de lager lyd, rytmer og toner.

Verket har jeg kalt «Dampsanger» og det er delt i fire satser, som en suite. Første sats heter «Hyllest». Her er første del av overtonerekken et viktig musikalsk element. Alle ting som lager toner frembringer overtoner, f.eks. en dampfløyte, men da bare én eller noen få toner av gangen. Med messinginstrumentene kan jeg variere dette og jeg utnytte det i komposisjonen.Andre sats består av noen variasjoner over Skibladners dampfløyte. Jeg har ikke hørt fløyten selv, annet enn på opptak et opptak jeg fikk tilsendt. Fløyten på opptaket lager et (uforskyldt) lite motiv av tre toner fordi den er litt treg å komme i gang. Jeg har transkribert motivet og lar det bli utgangspunkt for «Variasjoner over en dampfløyte», som satsen heter.Tredje sats er rolig. Den har jeg kalt «Blikkstille». Her forestiller jeg meg en vakker vindstille dag hvor man kanskje ligger ved strandkanten og lar tankene flyte ut. I det fjerne høres Skibladner.Fjerde og siste sats heter «Dampdans». Her har jeg tenkt at skovler og virvler av vanndamp sammen lager en dans i skjeve taktarter. Tonegangene henter jeg delvis fra førstesatsen. For trenede ører kan det være mulig å høre et lite sitat helt mot slutten, når bassene siterer gitar-riffet i legendariske Deep Purples «Smoke on the Water».

Torstein Aagaard-Nilsen (1964) er utdannet ved Universitetet i Bergen (matematikk) og Bergen Musikkonservatorium, der han studerte trompetspill, musikkteori/komposisjon og pedagogikk. Han har komponert profesjonelt siden slutten av 80-tallet, ved siden av undervisning, dirigering og instruksjon.

Fra verket "The Fourth Angel" (for trompet og sinfonietta), som han begynte på i 1992 og gjorde ferdig i 2001, går det en utviklingslinje, der formen søker å uttrykke narrative og visuelle aspekter i en impulsiv og kommuniserende musikk. Andre eksempel på dette er "The Cry of Fenrir", en konsert for tuba og orkester fra 1997, og sinfoniettaverkene i Fabula-serien

Med "Crossing Lines" (1998) har stilen gradvis endret, flere harmoniske lag får eksistere samtidig. I "Pierrot´s Lament" (konsert for euphonium og orkester) blir den harmoniske strukturen utarbeidet ved at avanserte dataprogram brukes til å utarbeide rekker av store akkorder med sterk indre sammenheng. I f.eks. "Cantilena III" (2006) og "Blue Phrases" (2007) er den harmoniske paletten ytterligere utvidet ved bruk av mikrotonalitet. Samtidig kan den oppleves som musikk i flere sjikt, som i "Aubade - Dawn Songs of the Fabulous Birds" (2002/03).

Aagaard-Nilsen var leder for Ny Musikk avd. Bergen fra 1990 til 1994 og var bl.a. med å etablere Autunnale-festivalen i Bergen (i 1993) som senere gikk inn i den nåværende festivalen Borealis. I 1992/93 var han arrangør og komponist for de norske forsvarskorpsene. Siden 2001 har han sittet i styret til Norsk Komponistforening. Han er kunstnerisk ansvarlig for BrassWind Festivalen i Bergen som han startet i 2004 sammen med Manger Musikklag. Det er en festival der profesjonelle utøvere av blåse- eller slagverkinstrumenter møter de beste amatørutøverne våre.

To ganger de siste årene har han mottatt Statens arbeidstipend for kunstnere, 2001/2002 og 2005/2006.

I 2007 mottok han Hordaland Fylkeskommunes kunstnerstipend.

Hans kunstneriske aktivitet, brede produksjon og arbeidet med amatørmusikere, skolekorps, samt formidling og komponering av samtidsmusikk til barn og unge, kan bl.a. forklares ut fra at han i mange tilfeller betrakter komponistgjerningen som en type sosial akt. «Kunstnere spiller en viktig rolle som opplevelsesentreprenører i samfunnet i dag. Vi konkurrerer om oppmerksomhet fra stadig sterkere media. Men kommersielle mediauttrykk klarer ikke det kunsten klarer. Fortsatt er det slik at det er den som kan krype under huden på folk, for å bli der som avtrykk av opplevelser. Det gjør det utrolig viktig å holde på."(oppdatert 2008)


Steam Songs

Commissioned in 2006 with support from the Norwegian Cultural Fund to celebrate the world´s eldest paddle steamer in operation."Skibladner" is still in regular traffic every summer on Lake Mjøsa.1. Celebration Like the steamboat-whistle, brass instruments need air to work. The arpeggio-passages are made by using the overblow-technic, creating chords based on overtones.2. Variations on a steamwhistle The sound of the Skibladner-whistle was mailed to me as a sound-file. I tried to transcribe this not-quite-in-tune-whistle, and composed some variations on this "theme". 3. Calm Lake A sunny afternoon by the lake. As in a daydream the music is quiet and distant.4. Steam Dance The smoke from the chimnies dance upwards. This is pictured in a dance based on harmonies from the first movement. Just before the final bars, you´ll hear a famous theme, that also has something to do with smoke and water!


Torstein Aagaard-Nilsen (b. 1964, Norway) is a composer, arranger, brass tutor, conductor and teacher. He grew up in Lofoten, but he now lives on the island Radøy, not far from Bergen.

Aagaard-Nilsen has gained an international reputation for his music for Brass- and Wind Bands and Ensembles. The contact with some of the best brass players in Europe has, among other works, resulted in several concertos for brass instruments.

The broad spectre of musical activity, the versitality in his production and his interest in working with amateurs and young musicians, can be explained by the fact that Aagaard-Nilsen sees composition as a kind social activity. "The composers (and artists in general) play a an important role in the society as a guide to experiences".His contact with the contemporary music scene in Bergen resulted in commissions from the Norwegian section of ISCM, the BIT 20 Ensemble and festivals Music Factory, Autunnale. In recent times his music has been performed at Borealis (Bergen International Contemporary Music Festival) and the International Festival of Bergen (Festspillene).

From the work «The Fourth Angel» (for Trumpet and Sinfonietta), which he commenced in 1992 (finished in 2001), a line of development goes though the 90s, in which the form endeavours to express both a narrative and a visual aspect in an attempt to reach a music with an impulsive and communicative appearance.

From 1998 (Crossing Lines) his style has slightly changed. With the Euphonium Concerto "Pierrot´Lament" (2000/01), the harmonic structure reaches a new level by the use of coherent rows of harmonies developed by advanced computer programs. The music tends to get more complex and multi-layered as you can explore in works like "Aubade" (2002/03). In "Cantilena III" (2006) and "Blue Phrases" (2007) the harmonies get even more extended by use of micro tonality.

 • Varenummer: 9790661028468
 • Kategori: Brassband
 • Produkttype: Fysisk
 • Besetning: Brassband
 • Vanskelighetsgrad: 4
 • Komponist : Torstein Aagaard-Nilsen

Torstein Aagaard-Nilsen (Komponist)

Torstein Aagaard-Nilsen (1964) er utdannet ved Universitetet i Bergen og Bergen Musikkonservatorium. Aagaard-Nilsens produksjon vitner om en udogmatisk og leken tilnærming til det å komponere.

Les mer
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 669,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Dampsanger - BB Steam Songs
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...