Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790661071846
 • Kategori: Strykeinstrumenter , Fiolin , Lærebøker og musikkteori
 • Produkttype: Fysisk produkt
 • Instrument: Fiolin
 • Læremateriell: Lærebøker
 • Komponist: Carlsen Morten

Vademecum for Violin - Morten Carlsen

Kategori: Strykeinstrumenter , Fiolin , Lærebøker og musikkteori
Instrument: Fiolin
Læremateriell: Lærebøker
Komponist: Carlsen Morten


InnledningStudiet av skalaer og øvelsesmønstre er et fremragende middel til teknisk beherskelse av et instrument- hvis det skjer med oppmerksomhet og forstand. Det kan også være en effektiv måte å kaste bort tida på.Alt kan øves i repeterte mønstre, dvs. i skalafigurer, sekvenser, sirkler etc. Den fantasifulle skulle kunne finne slike øvingsmønstre selv, ut fra utfordinger han til enhver tid støter på. Gjerne improvisatorisk. Men slike violinister er sjeldne, det kjennes for mange godt å ha et materiale foran seg som skal bearbeides. Og for en lærer er det greit å kunne forlange noe gjort, uten alltid å måtte være påtrengende kreativ. Så her er stoffet - gå i gang!"Vademecum" er latin og betyr følgesvenn. Foreliggende hefte imøtekommer et lenge følt behov for en teknisk håndbok. Som sådan er den grunnleggende, kortfattet og sammentrengt, men ikke altomfattende. Ja, her og der må den øvende transponere, sammenligne med andre øvelser, kanskje endog tenke selv. Undertegnede har sammenlignet stoff fra adskillige kilder gjennom mange års egen øving. Dette er redigert ut fra praktiske hensyn, noe er omarbeidet, noe er orginalt. Innholdet er stort sett tonalt og tradisjonelt. Norges Musikkhøgskole har påkostet, og min student Trond Husebø har med interesse og innsikt stått for mye av det skriftlige arbeidet.Enhver må finne sin person1ige øvingsstil. Men hun eller han trenger hjelp på veien, noe er gyldig for alle:1. Først høre, så gjøre! For ørets dannelse er senza vibrato-spill, intonasjonskontroll med løse strenger og dobbeltgrep nyttig. Intonér normalt espressivt, dvs. med små ha1vtoner! Vend stadig tilbake til dine hørselsferdigheter: Øret venner seg lett til urenheter og snusk.2. Skalaer o.l. er også for høyre hånd. Så snart de er innlært i legato, bør strøkartene varieres.

Tenk øvelsene som deler av et musikkstykke, med klart definert klangfarge og dynamikk altså med uttrykk.3. Unngå mekanisk gjentagelse, skap variasjon, ikke stopp hver gang du undrer deg over kvaliteten på en tone eller en fingersetning. Vend heller tilbake til problemceller etterpå, øv dem gjerne forlengs og baklengs!.Lykke til! .

Oslo, november 2002 Morten CarlsenIntroductionThe study of scales and repeated patterns is an excellent means to achieve technical command- if done with attention and commitment. It can also be a nonsensical way of spending your time.Almost anything can be practiced on such patterns- scales, sequences, circles etc. The imaginative musician should be able to invent his own exercises to deal with technical problems facing him, even improvise them. But such violinists are rare. To most it feels good to have some fixed material to work on. And the teacher's task is made easier by not having to use his creative genius all the time. So here is your work- get it done!These humble pages are intended to be basic and concise, not comprehensive. Occasionally the violist will bave to transpose, compare or even think for himself. The author has compiled and compared material through his own practicing, edited and rearranged it, and some is new. The content is mostly tonal and traditional. The Norwegian Acadedemy of Music has supported the project financíally and practically, and my student Trond Husebø has done a lot of the writing. I hereby express my gratitude.Every musician has to find his own style of practicing. But some help may be welcome, and to everybody certain points will be of value:1. You can do only what you are able to hear! To educate your ear it is useful to practice senza vibrato. check intonation with open strings, double-stops etc. Play norrnally with narrow semitones (expressive intonation). Control your basic hearing ability regularly, the ear is liable to relax.2. Scales are also a challenge to the right arm! As soon as you have mastered any of them in legato, apply other bowings. Think ofthem as exerpts from works, and play the with well-defined tone colour and dynamic, i.e. con espressione.3. Avoid repeating the scales in a purely mechanical way. And do not stop at every imperfection, smile and go on! Return to difficult spots afterwards, praeticing forewards and backwards.Good luck!

Oslo, november 2002 Morten Carlsen

 • Kategori: Strykeinstrumenter , Fiolin , Lærebøker og musikkteori
 • Produkttype: Fysisk produkt
 • Instrument: Fiolin
 • Læremateriell: Lærebøker
 • Komponist: Carlsen Morten
Produkttype
Fysisk Fysisk
På lager, sendes nå
kr 143,00
Du har lagt produktet i handlekurven
Vademecum for Violin - Morten Carlsen
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...