Produktdetaljer
 • Varenummer: CP3850p
 • Kategori: Blandet kor , Ensemble , Treblåsensemble
 • Produkttype: Fysisk produkt
 • Besetning: SATB, Solist, Ensemble
 • Vanskelighetsgrad: 4
 • Format: Partitur
 • Instrument: Baryton, Fagott, Fløyte, Horn, Obo, Orgel
 • Tema/Sjanger: Salmer, religiøse sanger & kirkemusikk
 • Komponist: Sixten Fredrik, Trad

Johannespassionen (Partitur) - blandet kor SATB, blåskvintett og orgel - Fredrik

Kategori: Blandet kor , Ensemble , Treblåsensemble
Besetning: SATB, Solist, Ensemble
Vanskelighetsgrad: 4
Instrument: Baryton, Fagott, Fløyte, Horn, Obo, Orgel
Komponist: Sixten Fredrik, Trad


Partitur for Johannespassionen. För Solister (sopran, tenor, baryton, bas), Blandad kör (SATB), Blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett, valthorn, fagott) og Orgel. Texter ur Johannes evangelium, Gamla testamentet och Passionskoraler ur Den Svenska Psalmboken. Durata 60 min.
Förord

Denna passion är den första svenska tonsättningen i sitt slag av Johannesevangeliets passionsberättelse som den återges i kapitel 18 och 19.

Jag har därutöver tillfogat ytterligare texter från Johannes evangelium i inlednings och slutkörerna och får genom det en helhet både i struktur,

teologi och berättarstil.Verket inleds sålunda med den bön som Jesus ber strax innan dramat ska ta sin början:?Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son så att sonen kan förhärliga dig.?Därefter tar passionsberättelsen vid, ?När Jesus hade sagt detta gick han tillbaka??I slutkören understryks det teologiska perspektivet genom citat from öppningen av Johannesevangeliet:?Och Gud blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet.?Detta anspelar också på bönen i inledningskören och bildar därigenom en helhet runt dramat.

Slutorden pekar framåt eftersom passionshistorien må ses i ljuset av uppståndelsen,

utan uppståndelsen skulle ju Jesu lidande och död vara meningslös:?Och ljuset lyser i mörkret och har inte övervunnit det.?Som utövande kyrkomusiker i Svenska kyrkan under nästan 30 år har jag levt med kyrkoåret och givetvis också den svenska psalmboken.

Där finns psalmskatter som är odödliga och väl värda att åter lyftas fram. Denna gång med helt nya melodier och körsättningar.

Koralerna kommenterar skeendet och lyfter in dig och mig i berättelsen på olika vis:?Vem var den som dig ej kände, dig, sin mästare och vän,

bröt den tro han nyss bekände, bröt den tredje gången än?

Det var jag som så många gånger glömt mitt löfte och min ånger

svikit och förnekat dig, som så ofta sökte mig?Som ytterligare vilopunkter i detta högt intensiva drama har jag valt ut texter från Gamla testamentet för att ytterligare ge djup och skärpa i perspektivet.

Dessa tusenåriga texter visar på förutsägelsen om Guds sons lidande och död.

Genom dessa tre sopranarior får vi än mer känna på den smärta och den hopplöshet som också är en väsentlig del av det som passionshistorien vill

gestalta och förmedla:?Den rättfärdige går under under, och ingen bryr sig om det?Passionen är uppbyggd av korta återkommande motiv. Det bastema som presenteras i de inledande takterna är ett motiv som går igen på många ställen

som en gestaltning av Via Dolorosa. Smärtans väg. Grundtempot är genomgående q =70 vilket alla andra tempon står i relation till.

Detta skapar en kontinuitet och en stabil grund i berättandet och bör tas tillvara.Min förhoppning är att denna passion kan möta ett behov att få gestalta en av de viktigaste berättelserna i kristenheten;

den om Jesu Kristi död och uppståndelse. Detta i en sättning som endast är för en blåskvintett, 4 solister kör och orgel.

Med en körstämma som har en rimlig svårighetsgrad och med ett begränsat tonomfång.Kort sagt: En passionsmusik för den svenska kyrkokören.?Men korset där ditt liv förbrann i helig offerglöd

dock vittnar evigt att du vann oss livet med din död?Fredrik Sixten

Trondheim, September 2015.

 • Kategori: Blandet kor , Ensemble , Treblåsensemble
 • Produkttype: Fysisk produkt
 • Besetning: SATB, Solist, Ensemble
 • Vanskelighetsgrad: 4
 • Format: Partitur
 • Instrument: Baryton, Fagott, Fløyte, Horn, Obo, Orgel
 • Tema/Sjanger: Salmer, religiøse sanger & kirkemusikk
 • Komponist: Sixten Fredrik, Trad
Produkttype
Fysisk Fysisk Fysisk Digital
Tilgjengelig
kr 539,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Johannespassionen (Partitur) - blandet kor SATB, blåskvintett og orgel - Fredrik
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...