Meny

15 stk

per side
 1. I Jesu navn går vi til bords
 2. Gud signe vårt dyre fedreland
 3. Gud, du er ikke i min verden
 4. I dag på apostolisk vis
 5. Kirken den er et gammelt hus
 6. Vreidedagen, han skal renna
 7. Du Far og Herre, du som rår
 8. Jeg råde vil alle i ungdommens dager
 9. For alle helgner som til døden tro
 10. På høye tid å søke Gud
 11. Jeg ser deg, o Guds Lam å stå
 12. Vi skal se deg, Herre Jesus
 13. Lat oss lova Gud for gåva
 14. Vi ser deg, Herre Jesus
 15. Kling no, klokka! Ring og lokka

15 stk

per side