Meny

20 stk

per side
 1. Salige visshet
 2. Kristus konge, du regjerer
 3. Alle fugler små de er
 4. La ténèbre n'est point ténèbre
 5. I Jesu navn går vi til bords
 6. Gud signe vårt dyre fedreland
 7. Gud, du er ikke i min verden
 8. I dag på apostolisk vis
 9. Kirken den er et gammelt hus
 10. Vreidedagen, han skal renna
 11. Du Far og Herre, du som rår
 12. Jeg råde vil alle i ungdommens dager
 13. For alle helgner som til døden tro
 14. På høye tid å søke Gud
 15. Jeg ser deg, o Guds Lam å stå
 16. Vi skal se deg, Herre Jesus
 17. Lat oss lova Gud for gåva
 18. Vi ser deg, Herre Jesus
 19. Kling no, klokka! Ring og lokka
 20. Majestetssalme

20 stk

per side