Meny

Betingelser for gjennomsyn av korpsnoter

Betingelser for korpsnoteutlån fra 01. januar 2021.

Noteutlån er en tillitsak mellom oss som forlag og forhandler, og deg som dirigent. Det er en service som er unik for deg og kostbar for oss, men vi håper den vil gavne alle parter. Kopierer du noter tar du vekk grunnlaget for din egen jobb som dirigent, samt at du tar lønna fra komponister, arrangører og ansatte i musikkforlagene.

GENERELLE BETINGELSER FOR GJENNOMSYN
Kun musikkskoler og musikkorps kan få korpsnoter til gjennomsyn (velg faktura som betalingsmåte om notene skal lånes), ikke privatpersoner. Utlån av korpsnoter er en service til en del av våre kunder. Ordningen baserer seg på tillit mellom dere og oss, og vi forventer derfor at notene er like "hele og pene" når de blir returnert. Det er IKKE lov å kopiere noter.

Kun lagerførte janitsjar-, brass- og storbandsett lånes ut for gjennomsyn. Læremateriell samt solo- og ensemblestoff lånes ikke ut. Digitalnoter er ikke utlånsmateriell, digitalnoter som ligger i bestilling ment som utlån må betales.

Hvis du ønsker å låne korpsnoter for gjennomsyn - Husk å skriv dette i feltet med kommentarer i kassen. Hvis ikke vil notene bli fakturert som en normal leveranse. For å låne noter forutsetter dette at du benytter faktura som betalingsmåte. Du vil få opp faktura som alternativ betalingsmåte i kassa. Det forekommer et fakturagebyr på kr 29,-.

Kunder som ønsker å få tilsendt noter for gjennomsyn, blir belastet med portoutgifter for utlånet. I tillegg belaster vi kr 59,- pr utlånt notesett på fakturaen. Disse kostnadene kommer ikke automatisk på ordrebekreftelsen når du registrerer ordren i nettbutikken, men blir lagt på ordren manuelt av oss.

Utlånstiden står påført på utlånsordren. Maksimal utlånstid er 14 dager fra datering hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt med oss. For større forsendelser som sendes pr. post gis opp til 21 dager hvilket vil si 14 dager gjennomsyn pluss postgang.

Noter som returneres etter utlånstidens utløp blir automatisk tilbakesendt kunden da dette regnes som solgte varer.

Notesett som returneres skal være sortert og ligge i partiturorden. For notesett som ikke er sortert ved retur blir det fakturert et sorteringsgebyr på kr. 100,- pr sett.

Kopiering av utlånt materiell er selvsagt ikke tillatt. Dirigenten (eller den som kvitterer ut varene) er ansvarlig for at dette ikke skjer. Misbruk vil bli anmeldt og videre utlån nektet.

For kunder som ønsker å returnere utlånte noter pr. post skal disse sendes til følgende adresse:

Norsk Noteservice
Postboks 5, Alnabru
0614 OSLO