Meny

Blandakor

14 stk

per side
 1. Til Ole Bull - SATB

  Til Ole Bull - SATB

  Ved årets Musikkforleggerpris valgte ærepristakeren, Trond H.F. Kverno, og gi prisen sin nykommer pris til Tord Kalvenes. Du kan se Tords kvalitets stempel også i denne bearbeidelse av "Til Ole Bull" av Edvard Grieg for SATB. Les mer
  kr 25,00
 2. Vier Psalmen op. 74 - Edvard Grieg- red. Steinar Eielsen - SATB
 3. Four Psalms op. 74 - Edvard Grieg red. Steinar Eielsen - SATB

  Four Psalms op. 74 - Edvard Grieg red. Steinar Eielsen - SATB

  SATB div a cappella and baryton soloist. English version. Edvard Grieg’s works for mixed voices constitute a relatively small proportion of his output. One of the reasons for this is that during the years of his early works male voice choirs dominated Norway’s choral life. Grieg wrote in fact three times as much for male voice choir as for mixed voices. Mixed choirs first became popular in Norway towards the end of the nineteenth century. The Four Psalms, Op. 74, were to be Grieg’s final composition. The melodic material he found, as often previously, in L.M. Lindeman’s Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier, and the words were religious baroque poetry by Hans Adolph Brorson (1694-1764), Hans Thomissøn (1532-1573) and Laurentius Laurentii Laurinus (1573-1655). In one of Grieg’s original manuscripts the Psalms are dated September (nos. 2 and 3) and December (no.1) 1906. He sent a manuscript to the publisher Peters in March 1907, and the Psalms were published in September the same year. By that time Grieg had already died. Content: How Fair Is Thy Face 5 God’s Son Hath Set Me Free 14 Jesus Christ Our Lord Is Risen 25 In Heav’n Above Les mer
  kr 65,00
 4. Fire salmer op 74 - Edvard Grieg red. Steinar Eielsen - SATB

  Fire salmer op 74 - Edvard Grieg red. Steinar Eielsen - SATB

  SATB div a cappella med barytonsolist. Norsk tekst. Disse fire salmer er gjennomgått fra originalmanus av Steinar Eielsen. Notesetting er nøye gjennomgått for å gjøre verkene så lettlest som mulig for kor. Innhold: Hvad est du dog skjøn Guds Søn har gjort mig fri Jesus Kristus er opfaren I Himmelen Les mer
  kr 65,00
 5. Edvard Grieg for Blanda kor a cappella - Blandakor

  Edvard Grieg for Blanda kor a cappella - Blandakor

  INNHOLD etter tittel Tittel (Særtrykk bestillingsnummer) Ave, Maris Stella* (2203a) Blegnet, segnet* (2203b) De norske fjelde (2203c) Det første møde (2203d) Dona nobis pacem* (2203e) Du fatter ei Bølgernes evige Gang (2203f) En Drøm (Ein Traum) (2203g) Fiskervise (2203h) Fædrelands-salme (mindre kor)* (2203i) Fædrelands-salme (stort kor)* (2203j) Guds Søn har gjort mig fri* (2203k) Havet (2203l) Hvad est du dog skjøn* (2203m) Hytten (2203n) I Himmelen* (2203o) Jesus Kristus er opfaren* (2203p) Jule-Sne (2203q) Lok (2203r) Millom Rosor (2203s) Morgenbøn paa skolen (2203t) Prinsessen 2203u) Sang paa Fjeldet (2203v) Sang til juletræet (2203w) Sporven (2203x) Pinsesalme: “Velsignede morgen” (2203y) Vandring i Skoven (2203z) *) Originale arrangement av Edvard Grieg. Alle andre titler er arrangert for blandet kor av Steinar Eielsen. Edvard Grieg (1843–1907) Forord Edvard Griegs verker for blandet kor inntar en relativt beskjeden plass i hans verkliste. Dette skyldes bl.a. at det i Griegs tidlige produktive år var mannskorene som dominerte. Derfor er hans verkliste for mannskor a cappella mer enn tre ganger så lang som den for blandet kor. Først mot slutten av 1800-tallet ble det vanlig med kor av både dame- og herrestemmer. Den tidligste av hans komposisjoner i genren er den firstemmige fugen Dona nobis pacem, EG 159, som er en kontrapunktisk øvelse fra studietiden i Leipzig. Den finnes i et oppgavehefte som nå oppbevares i Grieg-samlingen i Bergen offentlige bibliotek, og ble første gang trykt i bind 17 av Griegs samlede verker (Frankfurt am Main 1985). Hans første egentlige komposisjon for blandet kor var imidlertid Rückblick, EG 303 (ukjent tekstforfatter), som ble til i Bergen i 1863 og uroppført der; den er imidlertid forsvunnet. Fra omtrent samme tiden (datert 13. mai 1864) er Danmark, EG 161 til tekst av H.C. Andersen. I likhet med Rückblick er også denne for blandet kor med klaverakkompagnement, og er derfor ikke med i dette utvalget. Hvis vi ser bort fra operafragmentet Olav Trygvason (op. 50), Kantate til Karl Hals (EG 164), den ovenfor nevnte Danmark (EG 161) og to folkevisebearbeidelser av usikker autentisitet (EG 307), finnes i dette hefte alle Griegs bevarte komposisjoner for blandet kor. I tillegg er det valgt ut noen sanger som så vidt vites ikke tidligere har vært utsatt for blandet kor a cappella. Disse sangene har Steinar Eielsen arrangert. Pinsesalme fra scenemusikken til Henrik Ibsens Peer Gynt (op. 23) er fra slutten av 5. akt og synges av kirkefolk på skogstien. Bortsett fra Dona nobis pacem og Salmene op. 74, er dette den eneste av Griegs komposisjoner som opprinnelig er skrevet for blandet kor. Alle de øvrige er arrangementer av sanger med klaverakkompagnement. Blegnet, segnet er et arrangement av sangen Ved en ung Hustrus Båre (tekst: O.P. Monrad). Den er nr. 5 i samlingen Romancer (ældre og nyere), op. 39. Sangen ble skrevet i 1873 og utgitt i 1884. Arrangementet for åttestemmig blandet kor gjorde Grieg i 1899, antagelig på oppfordring fra Cæcilia-Foreningen i København som uroppførte arrangementet i november 1899. I januar samme år hadde Cæcilia-Foreningen uroppført et annet av Griegs korarrangementer, nemlig Ave, maris stella, EG 150. Dette var en sang Grieg hadde skrevet i 1893 til en dansk oversettelse av den latinske hymnen for et dansk julehefte. Da sangen i 1897 skulle trykkes opp igjen, ønsket Grieg å gi den ut med den latinske teksten, og året etter ble korarrangementene av de to sangene utgitt med tittelen To religiøse Kor. Fædrelands-salme komponerte Grieg i 1894 til en skolesangbok med melodier til sangene i første bind av Nordahl Rolfsens nye leseverk for skolen. Teksten, som er av den finske nasjonalskalden Johan Ludvig Runeberg, har Nordahl Rolfsen selv gjendiktet til norsk for leseboken. Grieg ble så begeistret for Rolfsens lesebok at han satte melodier til syv av tekstene som i februar 1895 ble utgitt for sang og klaver med tittelen Barnlige Sange, op. 61. I 1901 arrangerte Grieg alle sangene for to- og trestemmig barnekor. Samme år ble han spurt av J.M. Heimbeck om han kunne arrangere Fædrelands-salme for blandet kor til bruk ved et nordisk studentermøte, og Griegs arrangementer for mannskor, damekor, firstemmig og åttestemmig blandet kor ble utgitt i november 1901. De fire Salmene op. 74 skulle bli Griegs siste verk. Det musikalske råmaterialet fant han som så ofte før i L.M. Lindemans Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier, og tekstene var religiøs barokkpoesi av Hans Adolph Brorson (1694–1764), Hans Thomissøn (1532–1573) og Laurentius Laurentii Laurinus (1573–1655). I et av Griegs originalmanuskript er salmene sluttdatert september (nr. 2 og 3) og desember (nr. 1) 1906. Han sendte et manuskript til forleggeren Peters i mars 1907, og salmene utkom i september samme år. Da var Grieg nettop død. Grunnlaget for denne utgivelsen hva gjelder Griegs originale arrangementer har vært: • Griegs originalmanuskripter • Trykte utgaver utkommet i Griegs levetid • Edvard Grieg: Gesamtausgabe (Frankfurt am Main: C.F. Peters, 1977–1995) • Sämtliche Lieder für eine Singstimme und Klavier in zwei Bänden. Herausgegeben von Dan Fog & Nils Grinde (Frankfurt am Main: C.F. Peters, 2001) [Denne utgaven er et revidert opptrykk av b. 14 og 15 i utgaven ovenfor. Bl.a. er det nye tyske oversettelser til op. 61] • Fire salmer op. 74. Utgitt av Knut Nystedt (Oslo: Edition Lyche; Norsk Musikforlag, 1996) • 4 Psalms op. 74. English translation and foreword by Percy Grainger (New York: C.F. Peters, 1925) • Fire Salmer 1906 op. 74. Herausgegeben von Dag Schjelderup-Ebbe (Stuttgart: Carus- Verlag, 1994) Øyvind Norheim Les mer
  kr 305,00
 6. Grieg Collection for Mixed Voices A Cappella - Blandakor
 7. Edvard Grieg für gemischten Chor a cappella - Blandakor
 8. Ave Maris Stella - SATB

  Ave Maris Stella - SATB

  I serien Trønderkorutgave Les mer
  kr 25,00
 9. Hvad est du dog skjøn - SATB
 10. I himmelen, i himmelen - SATB
 11. Landkjenning - SATB
 12. Kveldssang for blakken (SATB)
 13. Vise i mai SATB Monrad H. Johnsen/Josef G. Larssen/Arr: Tove Kragset

  Vise i mai SATB Monrad H. Johnsen/Josef G. Larssen/Arr: Tove Kragset

  Selges ikke enkeltvis, men til antall kormedlemmer (minimum 20 stk.) Les mer
  kr 33,00
 14. Fairytale - SATB Blandet kor - Norsk Grand Prix vinner 2009 Alexander Rybak arr Vidar Garlie

  Fairytale - SATB Blandet kor - Norsk Grand Prix vinner 2009 Alexander Rybak arr Vidar Garlie

  Norsk Grand Prix vinner 2009 sunget av Alexander Rybak er her arrangert for blandet kor. Selges ikke enkeltvis men til antall kormedlemmer min 20 stk. Se eget noteeksempel. The winner of Eurovision Song Contest 2009, arranged choir SATB. Les mer
  kr 33,00

14 stk

per side