Meny

Wind Quintet 4th movement, Presto - Owain Edwards

Wind Quintet 4th movement, Presto - Owain Edwards

Varenummer: 9790661025979

Kategorier: Treblåsensemble


En blåsekvintett i 4 satser som er utgitt sats for sats. Selv om kvintetten er skrevet ut fra klangen til originalbesetningen, et det laget tilleggsstemmer som kan erstatte det man måtte mangle.

Lagerstatus: Kun 1 stk på lager

kr 159,00
ELLER
Original stemme Kan erstattes med
Fløyte Eb Klarinett
Obo Bb Klarinett
Klarinett
Horn i F Bass Klarinett / Horn i Eb
Fagott Bass Klarinett/Euphonium

Her er info om denne satsen, og de øvrige 3

4. sats: Denne er en rondo over en melodi som er lett å huske, som fløytisten spiller i begynnelsen. Melodien blir etter hvert skjult, men kjennes igjen fra tid til annen likevel. Det er flere homofone avsnitt, der det er en fordel hvis alle klarer å spille presist sammen. Med høyt tempo, blir satsen en glitrende finale til kvintetten

1. sats: Hver av instrumentalistene har anledning til å vise sine ferdigheter i denne livlige og energiske satsen. Det er en uvanlig fremtredende stemme for horn, som krever smidighet, utholdenhet og sikker tonetreff over hele registeret. To av melodiene som er lettest å huske blir presentert av hornet, og det er en spesiell utfordring for hornisten mot slutten av satsen i passasjer der åpningstemaet blir utsatt for litt ”broderiarbeid”. Fremføringen blir mer spennende når musikerne spiller med de dynamiske kontrastene som er anført.2. sats: I denne rolige meditasjonen vever alle fem stemmer korte tråder inn i et glødende mangefarget klangteppe. Satsen er stort sett mest virkningsfull når den spilles uten travelhet med en bred klang, der hver musiker gir nok oppmerksomhet til hver frase som spilles. I og med at de andre satsene i denne blåsekvintetten er ganske pågående, vil kontrasten som oppstår ved å gi denne satsen en dvelende, drømmende karakter være en fordel.3. sats: Det finnes marsjer og marsjer, og denne er en av den storartede, selvsikre sorten. Den er litt pompøs og fremadstrebende. Blåsekvintetten skal gi et inntrykk av et stort marsjerende janitsjarkorps som skrider urokkelig og majestetisk frem - inntil triodelen kommer. Denne er en takknemlig solo for horn i det behagelige midtregisteret. I motsetning til denne, rotter de andre instrumentalistene seg sammen i et sprekt rytmisk akkompagnement. Owain Edwards, f. 1940, musikkhistoriker, organist og komponist, hadde sin utdannelse i musikk ved universitetet i Bangor, Wales. Med erfaring fra undervisning ved tre universiteter i Storbritannia og med en norsk kone, kom han til Norge i 1974 til Musikkhøgskolen, hvor han er professor i musikkhistorie. Han dirigerte flere musikkorps i 1980-årene, og han avsluttet nylig 25 års tjeneste som kantor i Kroer kirke i Ås. Hans komposisjoner er utgitt i England, Sveits og Norge.
This Quintet is written in 4 movements, published separately.
Here is a programnote for this movement, and the 3 others

Introductory remarks Although the quintet was written with the characteristic sound quality of the different instruments in mind, alternative parts for other instruments are provided so that chamber groups lacking certain instruments may still be able to play it. Original part Alternative part
Flute Eb Clarinet
Oboe Bb Clarinet
Clarinet
Horn in F Bass Clarinet / Horn in Eb
Bassoon Bass Clarinet / Euphonium4. Movement: This is a rondo on an easily memorable tune that the flautist plays at the beginning. The tune gradually gets disguised, but it may be heard from time to time all the same. There are many homophonic passages, where it is an advantage if all five succeed in playing precisely together. Taken at a high tempo, the movement provides a dazzling finale to the quintet.

1. Movement: All the instrumentalists get a chance to show their abilities in this lively and energetic movement. There is an unusually prominent part for the horn, which requires agility, endurance and dependable intonation over the whole of its wide compass. Two of the most memorable tunes are presented by the horn, and there is a special challenge for the horn player towards the end of the movement in some brilliant embroidering around the opening tune. The performance becomes more exciting when attention is carefully paid to the dynamic contrasts indicated.2. Movement: In this gentle Meditation all five instruments weave short melodic threads into a vibrant many-coloured tapestry of sound. In general, it is most effective when played in an unhurried, sustained manner, with each player being given consideration enough to dwell on the phrase contributed. As the other movements of the Quintet are rather forceful, the performance will benefit from the contrast obtained by giving this one a wistful, languorous quality.3. Movement: There are marches and marches, and this one is one of the expansive, confident kind. It is a little pompous and ambitious. The quintet has to give an impression of a full marching band moving with a steady and majestic pace - until the trio comes along. This is a grateful solo for horn, comfortably placed in the middle register. In contrast with this, the other instrumentalists gang up in a sprightly rhythmic accompaniment.Owain Edwards, b. 1940, music historian, organist and composer, had his musical education at the University of Wales, Bangor. After teaching in three British universities, and having married a Norwegian, he moved to Norway in 1974 to the Academy of Music, where he is professor of music history. He conducted several marching bands in the 1980s, and he completed recently 25 years as organist of Kroer Church in Ås. His compositions have been published in Great Britain, Switzerland and Norway.